Ramazan Ayı İmam Mehdi'nin (af) Ayıdır

GİRİŞ: 09.05.2020 12:26      GÜNCELLEME: 09.05.2020 12:26

Ramazan Ayı İmam Mehdi'nin (af) Ayıdır

Sabahattin Türkyılmaz: Ramazan Ayı İmam Mehdi'nin (af) Ayıdır 

YORUMLAR

Muhammed bin ali zülfükar 5 ay önce
Bir kasidesinde şeyh, ahir zamanda Mehdi'nin İsa (a.s) ile bir araya gelmesinden söz eder ve imalı olarak şöyle der (DY:65-66): Ramazanda sıhhat var, onunla hidayet bulur Karanlıkta hakkı görenler adamların kalpleri Fırat hazinesinde parlayınca mağrip Uğurlu ve düşmana karşı zafer kazanan kişi Şam'lı askeriyle ilerler Cevza mıntıkası gibi, ama aynı hizada Ezd'in Yahya'sı olarak anılır, kötülükten kaçan ezd. Hanif ve hidayet dini onunla dirilir Elif cim'i senesinde iner ruhu Dımaşk'ın başka bir yerine ve sıyrılır kınından Burada şeriatın keskin kılıçlarından biri Mehdi'nin davetiyle ve Mustafa'nın sünnetine uygun olarak Deccal'ı öldürür, batılı yerle bir eder Düşmanı helak eder, hidayete ereni kurtarır (*) HATMU'L KUR'AN KUR’AN MÜHRÜ (ŞEYHU’L EKBER MUHYİDDİN İBN. ARABÎ’NİN Kendi Kaleminden Hayatı Ailesi, Seyahatleri, Eğitim Evreleri,Üstadları , İlmi yönü, Tasavvufî Görüşleri),
Muhammed bin ali zülfükar 5 ay önce
Hz Mehdi’nin ismi Hz Mehdi’nin İsmi açık şekilde Kur’an’da Yüce Rabbimiz Bildirmiştir Hz Ali’ye Hz Mehdinin İsmi sorulmuştur evet Hz Ali İsmini vermemiştir Mehdi’nin İsmini vermemesinin sebebi Hz Mehdiyi tehlikelerden korumak için değil Mehdi’yi Yüce Rabbimiz onu meleklerimizle koruyor Hz Mehdi’nin İsmine Hz Ali verseydi Çoğu Tarikat Liderlerinin İsmi Ramazan olurdu Ve sahabilerede hz. Ali efendimizi çok sıkıştırmış, Ramazanı bekleyin demiş, sahabeler de Ramazan ayında ismini verecek zannedip hz. Ali efendimizi sıkıştırmayı bırakıp unutmuşlar. şu an Hz Mehdi’nin ismini vermiş olmamızın zamanın yakın olduğunun işaretidir yüce Allah zamanı geldiğimi bir kuluna değişik yollarda gelecek olan elçisinin İsmini tecelli ettirir evet zaman yakın Hz Mehdi’nin İsmi Yüce Allah’ımızın Kur’an’da belirdiği gibi = Ramazan numerolojisi R: yirmi bir A: bir M: on altı A: bir Z: yirmi dokuz A: bir N: on yedi TOPLAM: 86 Tarık suresi 86.ayet besmele 19.86 da halley kuyruklu yıldız. Tarık Ramazanı temsil eder,ve yıldızı. şeyh nazım hz.leri karanlıkları delen Ramazan diye arapça kartvizit bastırmıştır. Tarık suresi 17 ayet tir. Ramazan 9. Aydır 17den 9 çıkar 8 kalır yani 9.ayın Ramazan 8i 9+8 =17
Muhammed bin ali zülfükar 5 ay önce
Ramazan Ramazan, Hz. Ömer zamanında düzenlenen Ay takvimine göre dayalı takvim olan Hicri takvime göre yılın 9. ayı ve Bakara Suresi'nde anlatıldığı üzere Kur'an'ın Yer'e indirilmesi Ramazan ayında başlamıştır, bu ay içinde "oruç" tutmak inananlara borç kılınmıştır. Ramazan kelimesi Sanskritçe'nin Brahmi dalından Arapça'ya geçmiş bir sözcüktür. "rama" sözcüğüi "Lütfedeni keyifle dolduran, zevke-tat almaya sebep olan" demektir. "dharma" sözcüğü kavram olarak Sanskritçe'de "buyruk, karar, adet, bir şeyin varlığı-niteliği" demektir ama sözcüğün kökü "dhr" "tutmak, dayanmak, tahammül etmeki sadık kalmak..." tır,... Ve ayrıca dehr zaman demektir, zamanın sahibi manasınada gelir. "Ramazan" ne demektir? Ramazan ayına "Ramazan" isminin verilmesinin hikmeti nedir? Ramazan “yanmak” demektir “Ramaz” kelimesi güneşin sıcaklığının şiddetinden gayet kızmasıdır ki böyle pek kızgın yere “ramda” denir. “Ramazan” “ramda” mastarından “yanmak” manasına gelir. Yani kızgın yerde yalın ayak yürümekle yanmak demektir. Bu aya “Ramazan” denmesinin bir sebebi; bu ayın günahları yaktığıdır. Bu ayda açlık, susuzluk hararetinden ıstırap çekilir. Veyahut oruç hararetinden günahlar yakılır. (Elmalılı Hamdi Yazır) Ram, boyun eğen allaha, azan gaib olmak kaybolmak, manasına gelir. Ramazan “yağmur” demektir Yaz sonunda güz mevsiminin başlangıcında yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur manasına gelen “Ramadiyu” masdarından gelir. Bu yağmur yeryüzünü yıkadığı gibi şehr-i Ramazan da ehl-i imanı günahlardan yıkayıp kalplerini temizlediği için bu isim ile isimlendirilmiştir. (Elmalılı Hamdi Yazır) Ramazan, “Allah’ın isimlerinden” olduğu da rivayet edilmiştir Enes Bin Malik; Resulullah (asm) Efendimiz'in şöyle buyurduğunu anlatmıştır: “Sadece ‘Ramazan’ demeyiniz. Allah-ü Teala nasıl şehr-i Ramazan (Ramazan ayı) buyurmuş ise.. siz de öyle deyiniz.” (Buhari) Allah’ın isimlerinden olduğu için âlimler “Şehr-i Ramazan” denilmesini gerekli görmüşlerdir. İmam Muhammed’e göre ise “Şehr-i Ramazan” değil de sadece “Ramazan” denilmesi tenzihen mekruhtur. Recep ayına “Allah’ın ayı” denildiği gibi Ramazan ayı için de “Allah’ın ayı” denilmiştir.
Muhammed bin ali zülfükar 5 ay önce
Kalksa gözün perdesi, baksan hak'kın hikmetine Çifte sancaklar çekildi isa'nın inmesine Alametler belli oldu Mehdi'nin gelmesine Enbiyalar kılıçlandı deccalin fitnesine

DIGER VIDEOLAR

Lebbeyk Ya Hüseyin, Siyasi Duruş İlanıdır
Lebbeyk ya hüseyin, siyasi duruş ilanıdır
2 ay önce
Lebbeyk Ya Hüseyin, Lebbeyk Ya Mehdi'dir!
Lebbeyk ya hüseyin, lebbeyk ya mehdi'dir!
2 ay önce
 Kıyam İçin Ortamın Hazır Olması Şartı
kıyam için ortamın hazır olması şartı
2 ay önce
Ayasofya Kararına Batı Dünyasının Tepkileri Ne Kadar Doğrudur?
Ayasofya kararına batı dünyasının tepkileri n...
4 ay önce
Gaybet Döneminde Siyasetimiz Nasıl Olmalı?
Gaybet döneminde siyasetimiz nasıl olmalı?
6 ay önce
İmam Mehdi'nin(af) Dünyası, Bizim Dünyamız
İmam mehdi'nin(af) dünyası, bizim dünyamız
6 ay önce
Mehdilik İnancı Hiçbir İdeolojiye Benzemez
Mehdilik inancı hiçbir ideolojiye benzemez
6 ay önce
Kadın Ve Mehdevi Toplum
Kadın ve mehdevi toplum
7 ay önce
İmam Mehdi'nin (as) Zuhurundaki Amaç Düşmanlardan İntikam Almak Değil...
İmam mehdi'nin (as) zuhurundaki amaç düşmanla...
7 ay önce