Taraflılık, Karşıtlık ve Bilinç...

GİRİŞ: 12.03.2021 09:29      GÜNCELLEME: 12.03.2021 09:29
Rasthaber - İnsan sevdiği veya taraf olduğu konularda da, sevmediği veya karşıt olduğu konularda da bilinçli olmalıdır. 

Yani neden sevdiği ve taraf olduğu konularda bilerek, tanıyarak ve gerçekleri çarpıtmadan, her şeyi olduğu gibi kabul ederek sevmeli ve taraf olmalıdır; her neyi sevecek ve her neye taraf olacaksa... 

Hakeza insan, sadece sevdiği ve taraf olduğunu değil, sevmediği ve karşıt olduğunu da bilerek, anlayarak, tanıyarak hiç çarpıtmadan, tüm gerçekleri olduğu gibi kabul ederek sevmemeli veya karşıt olmalıdır. 

❄️❄️❄️

Neyi ve kimi sevdiği, neye ve kime taraf olduğu ya da neyi ve kimi sevmediği veya neye ve kime karşıt olduğu bu anlamda önemli değildir. 

Elbette önemlidir ama konumuz “bilinçli sevme ve bilinçli taraf olma ya da bilinçli sevmeme ve bilinçli karşıt olma” mevzusu olduğundan önemli değildir. 

Yanlış anlaşılmasın elbette bu konu da önemlidir. Ama şu an konumuz olmadığı için kısaca değinerek geçeceğim. 

Neyi sevip neye karşı olduğumuz  konusu önemlidir elbette. 

Çünkü “kişi sevdiğinin dini üzeredir.” Ya da “kişi sevdiği ile beraberdir.” Veya _”kişi sevdiği ile haşir neşir olur.” 

Bu yüzden insan, sevdiği ve taraf olduğu ya da sevmediği ve karşıt olduğu her şeyi bilerek ve tanıyarak sevmeli veya bilerek ve tanıyarak sevmemeli ve karşı olmalıdır. 

Aksi taktirde kişi en büyük kötülüğü kendine yapmış olur. 

Yani bilinçsizce sevmenin ve bilinçsizce taraf olmanın ya da bilinçsizce sevmemenin veya bilinçsizce karşıt olmanın en büyük kurbanı bizzat kişinin kendisi olur. 

❄️❄️❄️

1400 yıldır devam edegelen, Şia mektebi ve müntesiplerine karşı  kin ve nefretin ana sebebi, bilgi ve bilinç eksikliğidir. 

Yani “sevilmeyen ve karşıt olunanın” hiç tanınmaması ve hakkında bilgi sahibi olunmamasıdır. 

❄️❄️❄️

Özgür akıl ve irade sahibi, araştıran, sorgulayan, gerçekleştikten sonra kanaat sahibi olan veya hüküm veren bilgi ve bilinç düzeyi yüksek olanları uzun süre içinde tutamamalarının sebebi de budur. 

Tutamadığı için de gittikçe hem taraftar kaybetmekte, hem de herkes tarafında makuliyet ve meşruiyeti sorgulanır hale gelmektedir. 

❄️❄️❄️

Uzun yazıları okumaya vakti olmayan ya da okuma alışkanlığından mahrum olan kişiler için, bilmeden düşman olduğu veya düşman hale getirildiği Şii dünya ve şiiler hakkında rahat okunup anlaşılabilir ve hatta rahat ulaşılabilir kaynak ve delil oldukça fazladır.

Gerçeğe cesurca dokunmak isteyen herkes için, her şey, Şianın inanç sistemi hakkında bilgi kaynağı ve delildir.

Victor Hugo’nun Sefiller romanından, Stephan King’in Yaratık adlı romanına kadar her yerde delil ve kaynak mevcuttur. 

Okumanın, araştırıp sorgulamanın kimseye bir zararı yoktur ama faydaları sayılamayacak kadar fazladır. 

❄️❄️❄️

Mesela sevmediği veya karşıt olduğu şeyi veya kişiyi hiç sevmese bile, bilinçsiz bir sevmeme ve karşıt olma halinin gülünç ve komik durumundan insanı kurtarır...

Zira bilinçli sevmek ve taraf olmak ya da bilinçli sevmemek ve karşıt olmak insanı özgür ve bağımsız kılar. 

İnsanı hem endine, hem de başkalarına karşı daha gerçekçi ve makul hale getirir.

Bu da insanı hem kendisiyle hem de başka insanlarla barışık ya da daha az sorunlu yapar... 

❄️❄️❄️

Böylesi bir yaşamın, diğerine oranla daha güzel olmadığını iddia edecek kimse yoktur sanırım.

Ki, akıl sahibi hiçbir insan böyle bir iddiada bulunmaz. 

Demem o ki, her konuda bilinçli olmak insanı özgür ve özgün kılar... 

Selametle...

Habil Aydın / RastHaber 

YORUMLAR

REKLAM