Şehid Kasım Süleymani ve Toplumsal Sorumluluk

GİRİŞ: 08.01.2020 13:05      GÜNCELLEME: 08.01.2020 13:05
Rasthaber -  Allahın Adıyla

Her insanın bir hayat serüveni ve mücadele hayatı vardır. Toplumda sembol ve örnek alınacak bir insan olunca o insanın özellikleri ve sıfatları incelenir. Bu mahbubiyetinin ve başarısının kaynağı araştırılır.
Şehid Kasım Süleymani'nin özelliklerini kısaca tanıyalım;

- Bireysel vazife ve görevinin bilincindeydi; İnsanın görevlerinden biri ve en zoru vazifesinin ne olduğunu teşhis etmesidir. Özellikle de şartlar ve durumlar değiştiğinde; hakkın batıla karıştığı, fitne ve kargaşanın olduğu dönemlerde vazifeyi teşhis etmek zordur. Şehid Kasım Süleymani her durumda vazifesini teşhis edecek  kapasitedeydi. Başkalarına vazife tayın etmek yerine kendi görev ve vazifesini yerine getirme peşinde olmuştur. Diğerlerinin vazifesini yerine getirip getirmemesi de pek ilgilendirmezdi onu, o sadece kendi vazifesine bakardı.

- Toplumsal sorumluluk üstlenmişti: İnsanın bireysel vazifesinin yanısıra toplumsal görevleri olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Toplumsal konuların hangisinde sorumluluk alacağının bilincinde olunmalıdır. Herkes her alanda görev ve sorumluluk alamaz. Bir askeri alanda, bir kültürel alanda, bir eğitim-öğretim alanında, bir siyasi alanda, biri ekonomik alanda. Herkesin her alanda sorumluluğu yoktur; bazen sorumluluk alır, bazen itaat eder, bazen ise sorumluluk verir. Önemli olan toplumsal sorumluluğu üstlenmektir.
Toplumsal alanda sorumluluk almak, görev adamı olmak, kendisini topluma karşı sorumlu görmek insanı sorumluluk almaya iter. Şehid Süleymani kendisine verilen görevi tam bir görev adamı gibi yerine getiriridi. Kasım Süleymani 40 yıl önce toplumsal sorumluluğunun bilincine varmış ve kendi seçtiği alanda 40 yıl bu sorumluluğunu yerine getirmiştir.
 
- Rehbere itaat ve bağlılığı: Küresel hedefi olan birisi bir lider ve rehbere bağlı olmalıdır. Kendi başına hareket eden kendini rehber görüyordur. 40 yıllık mücadele hayatında Rehbere bağlılığı şehid Süleymani’nin en önemli özelliklerindedi.
- Cesaret ve korkusuzluğu; İnsanın mücadelede ve aldığı görevde en önemli silahi cesaretidir; hem vereceği kararlarda şüpheleri, hem yapacağı eylemlerde kendi nefsindeki korkuyu yenmelidir. Düşmanın gücü insanı korkutmamalıdır. Her adımı cesaretle atmalıdır. Kendisini tamamen görev ve sorumluluğuna adamış birisinin kaybedecek bir şeyi yoktur. Kaybedecek birşeyi olanlar korkarlar. Şehid Süleymani mücadele hayatında tek kaybedecek sermayesi canını da bu yolda şehadetiyle taçlandırmıştır.

- Düşmanın ondan korkması: İnsanın cesur ve korkusuz olması güzel ve takdir edilecek bir sıfattır. Ama ondan daha güzel ve yücesi düşmanın ondan korkması, düşmanın kalbine korku salmış olmasıdır. Şehid Kasım  Süleymani cesareti o dereceydi ki yalnız Allah’tan korktuğu için Allah onun korkusunu bütün düşmanların kalbine salmıştı.
 
- Sadakat ve ihlas: bütün başarıların sırrı insanın davasına sadakatı ve amelindeki ihlastır. İmanında sabit ve inancında sadakatli olan kimseyi hiç birgüç, ideoloji ve düşünce yıldıramaz. Davaya inanıp sadakat göstermek mukavemet ve istikrarı getirir. Dava uğrunda ihlaslı hareket de başarıyı getirir.

- Fedakarlık; insan fedakarlık etmediği müddetçe başarılı olamaz. En önemlisi de kendi nefsinden fedakarlık etmeli, nefsin elinden yani “enaniyyetten“ kurtulmalıdır. İnsan sahip olduklarını feda etmeye hazır olmazsa, sahibi olduğunu sandığı ayağına bağ olacaktır. İnsan canı dahil sahip olduklarını Allah yolunda feda ederse Allah bütün kalpleri ona yönledirir ve onun sevgisini insanların kalbine yerleştirir.

- Şehid Süleymani’nin diğer özellikleri; Dünyevi istek ve talebi olmaması; makam, mal-servet, ünvan peşinde olmaması, ümit veren bir kahraman olması ve İstikbarla mücadelede ilham kaynağı olmasıydı.

Şehid Kasım Süleymani başkasının başarısıyla kendisini avutmazdı. O  vazifesini yerine getirmeye çalışırdı. Görevinin ve sorumluluğunun bilincinde hareket ederdi.
Benim vazifem nedir, ne yapabilirim, Allah bana nasıl bir sorumluluk vermiş düşüncesiyle hareket edince başarı kaçınılmaz olur.

Dünyada adalet ve özgürlük sevdalılarının onun şehadetinden duydukları üzüntünün sebepleri işte onun sahip olduğu bu özelliklerden dolayıdır.

Şehid Kasım Süleymani’nin hayat mücadelesi ve şehadetinden alınması gereken en önemli ders vazifeyi teşhis edip ona amel etmek ve toplumsal sorumluluk üstlenmek olmalıdır.

Allahım bizlere vazifemizi idrak etme, anlama ve amel etme tevfiki inayet eyle!

Sabahattin Türkyılmaz

YORUMLAR

REKLAM