Öleceğini Anlayan Köpek ….

GİRİŞ: 20.05.2021 10:51      GÜNCELLEME: 20.05.2021 10:51
Rasthaber - Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Siyonist İsrail'in zulmünün artırmasının beli başlı sebepleri var fakat en belirgin sebebi kendi sonun geldiğini ensesinde hissetmesidir.

Olan bitenleri daha iyi anlamak için konumuzu detaylandıralım:

1-) Siyonist İsrail'deki yönetimin kendi ülkesinde meşru olmaması; N.Yau ve hükümeti, yönetimi kendi menfaati ve çıkarlarına kullandığı için meşruluğu olmayan bir hükümettir. Halk tarafından aşikâr olarak bilinmesi, N.Yau’yu kendini kurtarmak & iktidarda kalmak için tüm bir ülkeyi bir ateş çemberine atmasıdır.

2-) Siyonist Yahudilerin & Yahudi halkların takip ettikleri kibir & gururu ve ırkçı ideolojik “Tehvit inancı” * ve zihniyeti onları yıkımlarına doğru götürdüklerini görmemesidir. *(Tehvit inancı, tek tanrıya sadece Yahudilerin sahip olunduğu bir inançtır, Yahudi ırkın diğer tüm ırklardan üstünlüğü ve diğer ırkların ise Yahudilerin hizmetçisi olmasıdır, çünkü diğer halklar yarı insandır (canavar, org) dolaysıyla Yahudi olmayan bu inanca sahip olamaz yani Yahudilik tanrı ile eş değerdir.)

3-) Bölgedeki Arap ülkelerini yöneten şeyhler, krallar ve iktidarlar kendi kişisel ve iktidarda kalma sevdalarından ötürü Siyonist İsrail'e biat etmeleri fakat ülke halkların bundan rahatsız olduklarını ilan etmeleridir.

4-) Dünya sistemlerinin anahtarlarını ellerinde tutmaları, “Hakikatin yalanla” saptırılması, dünya insanların ve toplumların bencilleşmesi ve tek yaşam hedefi olarak paraya, iktidara, mevkie, şöhrete & şehvete tapmalarının sağlanmasıdır.

5-) ABD & AB’nin özelikle GB, Siyonist İsrail orta doğuda İslam’a karşı bölge ülkelere baskı unsuru olarak lojistik ve bölgeyi hasta etmek, küçük parçalara bölmek için “virüs & terör” üstü olarak kullanması fakat bölge Müslüman halkların direnişle bilinçlenmesi gerçeklerin aşikâr olmasını sağlamıştır.

6-) ABD’nin kendi içindeki sıkıntıları ve direniş cephesinin azmi ve kararlığı Siyonistlere geleceklerini karanlık ve yıkılış olarak görmeleri sağlamasıdır.

7-) Kendi yıkımlarının yaklaştığını bilen Siyonistler kaos politikası bilinçli olarak takip etmektedir.

Yukardaki saydığımız konular artık biline ve halklar tarafından kavrana konular olması İsrail'e dost gözüyle bakan bölge ülke yönetimlerini zora sokmakta ve halkların hassasiyetini artık göze ardı etmelerini engellemektedir. Siyonist İsrail bunu görmekte dolayısıyla Filistin'e yıkıcı darbeyi vurmaya çalışmaları “bizler ne kadar Filistinliyi yok edersek ya da saptırırsak ilerideki karımızdır” düşüncesi aslında onların kendilerine indirdikleri bir darbe olduğunu görmemeleri onların sonunu hızlandırmaktadır. Fakat Siyonist akıl hocaları (Siyonist rabbinler & kabala şeyhleri) içinse “öleceğini anlayan köpek cami duvarına işer” politikasını gütmesidir. Bir nevi ölmeden önce inandıkları tanrıya hakaret etmektir.

Bu esnada Bazı bölge ülkelerinin Filistin için yaptıkları çıkışlarını kendi iç politikasına malzeme etmeleri de gözden kaçmıyor. Şöyle ki mesela biz, Türkiye olarak uluslararası yaptığımız çıkışlarımız Siyonistlerin hesapladığı bir harekettir. Mesela, Siyonistlerin kendileri için Kudüs'ün başkent ilan edilmesinde yaptığımız ve çoğunlukla İsraillin suçlu bulunmasını sağlamamızda ki gibi, fakat bunlar içinde bulunduğumuz ve kabullendiğimiz sistemin patronları tarafından alına kararlarının bir anlam ifade etmemesi sağlanmakta, dolaysıyla bizlerin İsrail karşı alacağımız vurucu darbeler alttaki gibi olmalıdır;

1-) Kürecik üstünün kapatılmasıdır.

2-) Siyonist İsrail'le her türlü açık ve gizli ilişkilerden (sosyal & ekonomik & Askeri & istihbarat) kaçınılması ve durdurulmasıdır.

3-) Direniş grubuyla İsrail politikasında beraber hareket edip bunu deklare edilmesi ve Siyonist İsraillin aldıkları toprakları & mekanları geri vermemesi halinde her türlü hareketin masa üzerinde olduğunun açıklaması.

4-) Türkiye'nin diğer Arap yönetimlerini direniş doğrultuda yönlendirmesi. Çünkü bizler içinde bulduğumuz yapıda ne kendimiz ne de diğer Arap ülkeleri (İslam Birliği Teşkilatı) bir neticeye varabilir.

5-) Bizim tutumumuz ABD’nin bizim üzerimizdeki ve bölgedeki baskısın zorlaştıracaktır, çünkü bölge ve Müslüman topluluklar olarak birlikten doğan gücümüz artacaktır.

Ne yazık ki bu yazdıklarımı tüm İslam yöneticiler hata ülkemizi yönetenler bilmektedir fakat bu yönde hareket etme kabiliyetleri yoktur. Bunu sebebi ise;

1-) Mezhebi taassup,

2-) Bölge ve İslami toplumlara tek lideri olma hevesi, (Arabi Suudi, Mısır, Türkiye)

3-) Kabul ettiğimiz sistem ve uygulamalarının getirdiği hukuksal, sosyal olarak tanımlarda onların (batı) terminoloji ve kodlamasını kullanmak olmamız. Örnek, BM de alına kararın sadece ABD ret oyu ile hakikatin tanınması engellenmekte ki alınan kararın uygulamasından bahsetmiyoruz bile.

4-) İçimizdeki Siyonist troller ve uşakları; İslamcı geçine, entelektüel geçine parayla satın alınmış troller ve daha önemli olan tehlike, ekonomisini & pazar payını güçlendirmek için Siyonist localara üye olmuş endüstriyel büyük firma yöneticileri & aileleri ve ekonomist & bilim adamlarını ülke yönetimini (birçok politikacı, medya patronlarını ve üniversite profesörlerinin) yönlendirerek Siyonist İsrail'e hizmet etmesi.

Batı ve Müslümanlar için “Filistin, Yemen, Suriye, Birmani, kaşmir ve dünya Müslümanları” üzerindeki zülüm ve kaosun yaşatılmasında ve yaşanmasındaki aldıkları tavırlar her toplumun insani inançlarıyla imtihan olmasıdır.

-          Batının inandıkları ve söylemlerinin “insan hakları, özgürlük, demokrasi” tanımlarının sadece bir yalan olduğudur.

-          Müslümanların ise ümmet anlayışı, Tevhit inancına bağlılıklarının sadece göstermelik olduğudur.

Netice olarak; çok yakın bir gelecekte, Filistin özgürlüğüne kavuşarak kaybettiği tüm topraklarını geri alacaktır. Yaşana bugünkü sıkıntı & acı özgür Filistin'in doğum sancılarıdır ve özgür Filistin Tevhit inancı altında doğacaktır. Yahudiler ise batıya tekrardan kaçmaya çalışacak fakat onlara batı katiyen dostane kucak açmayacaktır. Daha önce ispanyada yaşadıklarını birebir tekrardan yaşayacaklardır. Ve geçmiş tarih yeniden tekrarlanacaktır. Akıl bir Yahudi bugünkü Siyonist projeye karşı çıkarak Filistinli direnişçilerin yanında olarak kendi varlığını Filistin'de güvene almasını sağlayacaktır.

Mustafa Kemal TAŞPINAR

14 Mayıs 2021

 

YORUMLAR

REKLAM