Masumiyet Zorunlu Kur'ani İnanç-2: Nisa 59

GİRİŞ: 09.08.2020 09:28      GÜNCELLEME: 09.08.2020 09:28

Rasthaber - Masumiyetin zorunlu olduğu ve Kur’an’ın bunu net olarak ifade ettiğine dair yazımızın birinci bölümünde ayetin açıklamasını yapıp Allah ve Resule itaatin sınırsız olduğunu açıklamıştık. Bu bölümde ise Resulün masumiyetini reddedenlerin açmazları ve her dönemde bir masumun bulunmasının zorunlu olduğunu ispatlayacağız. Bedir Savaşı sonucunda esirlere muamele olayında kalmıştık. Bu konuda Sünni rivayeti nakletmiş ve onu kabul edemeyeceğimizi belirtmiştik. Peki olayın aslı nedir? Bedir savaşı sonunda ne olmuştu? 


Olayın aslı şu: Peygamber hiç esir almayın dediği halde Ashab peygambere itaat etmedi ve esirler aldılar. Dolayısıyla Peygamber o esirler hakkında savaş sonunda diyor ki asla bunları serbest bırakmayacaksınız, bunları yanınızda tutacaksınız kaçmalarına müsaade etmeyecek bunları köle olarak kullanacaksınız. Ne zaman biz dünyayı tam olarak ele geçireceğiz' kafirlerin gücü kırılır Ondan sonra esirleri fidye karşılığında serbest bırakabiliriz ama şimdi daha gücümüzü toparlayamamışız. Düşmanla başabaş gidiyoruz, esirleri serbest bırakmak Düşmanların güçlenmesini sağlamak onlara hizmet etmek manasına gelir, bir de savaşın düşman için caydırıcı özelliği yok olur o zaman diyor. Ancak ashab Peygambere itaat etmiyorlar, esirleri serbest bırakıyorlar fidye karşılığında! Bir süre sonra da peygambere gelerek diyorlar ki ey Allah'ın resulü Sen de serbest bırak ne diye bunların kahrını çekiyorsun bırak gitsinler fidye al, deyince bu ayeti kerime geliyor. Ne diyor ayeti kerime! Bak şimdi kafaya nasıl oturuyor! Tekrar okuyalım, bu mantıkla okuduğumuzda:


Yeryüzünde din tamamen Allah'ın olmadıkça fidye karşılığında esirleri serbest bırakması peygamberliğe yakışmaz (peygamberin yapacağı iş değildir. Siz Ey Ashap,) siz dünya hayatını istiyorsunuz Allah ise ahiretinizi istiyor. Burada kınanan Peygamber değil, yanlış yapan peygamber değil, Peygambere itaat etmeyen ashaptır. Zaten nerede birisi derse ki; “Peygamber yanlış yaptı! Allah onu kınanmıştır! Düzeltmiştir!” Orada mutlaka ashabın yanlışı vardır. Ashap yanlış yapmıştır. Allahu Teala Ashabı kınıyor ya da münafıkları kınıyor! Maalesef bu gibi olumsuz davranışlar zamanla Peygamber yapmış gibi ona iftira edilmiş! Bu şekilde aktarılmıştır.


Buraya kadar çıkardığımız sonuç Peygamber ile Allah asla uzaklaşmaz peygamberin bütün emirleri Allah'ın emirleridir, peygamberin masum olduğunu zorunlu olarak buradan anlamak zorundayız. Mecbur böyle anlamak zorundayız yoksa başka türlü Allahu Teala (tevbe haşa) çelişkili konuşmuş olur, haramı emretmiş olur, imkansızlığı yani muhali emretmiş olur. Bununla ilgili bir ayet kelime daha var Onu da söyleyelim. Diyor resule itaat ederseniz Allah'a itaat etmiş olursunuz. Çünkü Allah ile Rasul aynı şeyi emreder: “Men yutîur Resul'e fakad AtâAllah; kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur.” Allah'tan bir öyle bir emir, ayet gelse de gelmese de peygamber Allahu Teala'nın emrettiği emretmiş olur, onların emirleri aynı olacağı için peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur.


Şimdi Allah ve etîur rasûle ve ulul emri minkum, yani diyor ki ayeti kerime: 

“Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin ve sizden olan Emir sahiplerine de itaat edin.” 

Emir sahiplerine! Bakın Emir sahipleri dediğinde buradan da Emir sahiplerinin de masum olduğunu kabul etmek zorundayız! Neden? Şuradaki (Allah’a itaat) sebep neyse, aynısı burada da geçerlidir! Mesela diyelim ki 1 şahıs! Halife! Diyelim Emir sahibi olarak Abbasi halifesi Harun’u kabule delim. Masum değil, yani peygamber gibi masum değil, bazen yanlışı emredebilir. Nitekim emretmiştir! Allah'ın emrine muhalif emirler vermiştir! O zaman Allah'u Teala Harun'a itaat edin demişse bir Müslüman buna uyduğunda Allah'a ve Resulüne uymamış olur! Allah’ın emrine zıt davranmış olur! Neden! Çünkü masum değil! O zaman Allah'u Teala günahı emretmiş olur! Harun günahı emrederse Allah da günahı emreden Harun'a itaat edin demekle; “günahı yapın, günahı işleyin!” demiş olur. Allahu Teala hem günahı yasaklayacak hem de Harun’a itaati emretme vasıtasıyla günahı işleyin diyecek! Böyle bir çelişki olabilir mi! 


Allah'a itaat edin Resule ve sizden olan Emir sahiplerine itaat edin! Bu üçüne birden itaatin mümkün olması için üçünün de aynı şeyi emretmesi lazım, birbirine zıt şeyi emrederse nasıl itaat edeceğiz bunlara? Birbirine zıt iki ayrı şeye aynı anda itaat edilmez ki! Mesela Allah'u Teala bu konuda diyor: 


Allah, çekişip duran birçok ortakların sahip olduğu bir adam (köle) ile yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı misal olarak verir. Bu ikisi eşit midir? Bütün güzel övgüler Allah'ındır. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar.(Zümer 29) İki zıt emir veren efendiden hangisine itaat edecek! Ya da: Eğer her ikisinde (gökte ve yerde) Allah'ın dışında ilahlar olsaydı, hiç tartışmasız, ikisi de bozulup gitmişti. Egemenlik tahtının Rabbi olan Allah, onların nitelendirdikleri şeylerden yücedir. Enbiya 22


İki ilah olsa biri başka bir şey emreder, örneğin birisi Güneşe der doğudan doğacaksın ötekisi batıdan doğacaksın! O zaman ne olacak! Yunan mitolojisinde olduğu gibi Tanrılar çatışacak ve evren de yok olacaktı. Burada da işte o zaman emrin tek olması gerekir yani Emir sahipleri öyle olacak ki Allah gibi peygamber gibi doğruyu emredecek. Hata yapmayacak, masum olacak. Masum olmazsa buradaki Emir sahipleri o zaman yanlışı emrettiğinde diyelim ki Harun günahı emretti Allah ne dedi Harun'a itaat edin O zaman ne yapmış olur? Allah'u Teala günahı emretmiş olur günahı emreder, Harun'a itaat edin demekle! Allah'u Teala o zaman günahı işle diye emretmiş olur. Allah'u Teala hem günahı yasaklayacak hem de Harun'a itaat edin diyerek günahı emretmiş olacak bu durumdan çıkan zorunlu sonuç Ya Allah'u Teala bilgisi yok çelişkiye düştü ya da Allah'u Teala ne dediğini bilmiyor yanlış bir şeyi emretmiş olur.  Tövbe haşa o zaman dolayısıyla mecburen buradaki emir sahiplerinin masum olması gerekir. 

Peki buradaki Emir sahipleri kimler, bakıyoruz o zaman! Allah'u Teala bize emir sahipleri kimler ki ben onlara itaat edeceğim ve Resul'ünün emirlerinin aynısını bana emredecek masum olan birilerinin olması gerekir ve ben de bunları tanımam gerekir ki onlara itaat edebileyim! Ortada Emir sahiplerinin olması lazım başka türlü nereden bileceğim? Herkes; “Buradaki emir sahipleri benim.” diyebilir. Herkes diyor en doğru yolda benim, Kur’an-ı Kerim’e en iyi uyan biziz, en iyi cemaat, en doğru yol bizim cemaat! Bizim cemaate gelirseniz doğru yoldasınız, Kur'an'a uyuyorsunuz, diyor. Şimdi Allah'u Teala o zaman bana liste yapıp göndermesi lazım ki ben kim Allah'ın emir sahipleri Allah'u Teala ya tam olarak masum olarak uygun şekilde itaat edilecek konuları emrediyor bileyim. Bunu bilebilmem lazım. 

Peki göndermiş mi? Evet! Göndermiş! Bunu nereden biliyoruz? Bunun bütün hadis kitaplarında; ayetlerde yok; Şiisiyle Sünnisiyle bütün hadis kitaplarında duyuyor ki Peygamberimiz; 

“Benden sonra 12 Emir gelecektir, veya başka bir hadiste 12 halife gelecektir veya 12 İmam gelecektir.” 

Hadislerde geçen Emir, Halife, İmam hepsi aynı manaya geliyor: yönetici. Ama 12 kelimesi sabit. Bazıları diyor ki; “Kur'an-ı Kerim'de böyle bir emir yok! Eğer Allah'u Teala bizim emirlere itaat etmemizi isteseydi o zaman açıkça Kur'an’da bunu yazardı.  

Biz de diyoruz ki: Allah'u Teala Kuran'ı Kerim'de: “Namazı kılın zekatı verin.” Diyor. Ama  nasıl bir kılacağız Kur'an-ı Kerim'de açıklamamış! Şimdi diyebilir miyiz namazın nasıl kılınacağı önemiz! O zaman ne yapacağız Peygamberimiz buyuruyor ki: “benden nasıl görüyorsanız öğle namaz kılacaksınız.” Allah'u Teala namazı emrediyor peygamberden nasıl namaz kılınacağını bize tarif ediyor. O zaman demek ki Peygamberden öğreneceğiz. 

Demek ki Allah'u Teala sizden olan Emir sahiplerine itaat edin” Peygamberimiz de buyurmuş ki “Benden sonra 12 Emir sahibi gelecektir onlara itaat edeceksiniz.” Peki Kim bunlar saymış mı saymış Ama öncelikle bu 12 halife ya da 12 Emir İmam nerede geçiyor? Bunu gösterelim. Sahibi Buhari! Bazı itiraz sahipleri bunu kabul etmiyorlar, diyorlar Şiiler uyduruyor! Kitapları Tahran'da basıyor bunlara ekleme yapıyor kendi kafalarına göre, 12 İmamı öylece kabul ettirmek istiyorlar! Türk Tarih Kurumu Ankara basımevi Diyanet İşleri'nden çıkmış Sahih-i Buhari Tecridi Sarih diye isimlendirilir. Buna göre 12. ciltte ki diyanette ait tüm camilerde var, gittiğinizde bakın 12 ciltte sayfa 365'te Hadis numarası 2168. Diyor ki: Cabir İbni Semure Radıyallahu anhüma dan Nebi (s.a.v): “12 Emir bulunacaktır buyurduğunu işittim demiştir. Cabir ancak peygamberin söyle söylediği bir kelime duydum onu işitmemiştim, Babama sordum babam Semure dedi, hepsi Kureyş'ten olacaktır. Evet hepsi.  

Gelecek bölümde 12 İmam kim, bunu delilleriyle göreceğiz efendim. Hoşça kalın. 

YORUMLAR

REKLAM