Kanlı Gömlek

GİRİŞ: 02.05.2019 10:15      GÜNCELLEME: 02.05.2019 10:15

Rasthaber -  Fatima, peygamberin ciğerinin parçası

Bugünlerde yüzünde kederin izleri var

Belli ki bir derd sakli nazenin yüreğinde

Herkesten sakladığı sırları gizleri var

Kederini derdini sinesinde gizlerken

Hasan ile oynayan Hüseyini izlerken

Gözünün önündeki yavrusunu özlerken

Gamla yüklü yüreği yaş dolu gözleri var

Sıkıntılı yüreği, ondan dumanlı başı

Zehir olmus kaç gündür yediği ekmek aşı

Dert ortağı sırdaşı hem kızı hem yoldaşı

Zeynebine vasiyet edecek sözleri var

Cibril haber vermişti

Huseyn yalnız kalacak

Kerbela diyarında susuz şehit olacak

O mübarek bedeni kanlar ile dolacak

Zehra'nın yüreğini yandıran közleri var

Hüseyn Şehit olunca kefeni olmayacak

Ne kardeşi ne dostu yareni kalmayacak

Cenaze namazını kimseler kılmayacak

Düşündükçe sızıdan titreteyen dizleri var

Geleceği derk edip dert ile erir iken

Susmak kolay değildi zulmü görür iken

Huseyn için diktiği gömleği verir iken

Zeynep ile gizlice raz u niyazları var

Sene altıyüzseksen vakit mah-ı muharrem

Kapladı gökler ile yeri ah-ı muharrem

Meydanda yaralandı mazlum şah-ı muharrem

Kan deryası içinde Allaha nazları var

Huseyn kefen olacak gömleğini giyince

Elveda yavrularım gidiyorum deyince

Mahcubiyetle başın yere doğru eyince

Baba gitme diyerek ağlayan kızları var

Hüseyndir Kerbelada Hak kelamı söyleyen

Zulme boyup eğmeyip şehadeti yeğleyen

Başı kesilir iken Hakkı beyan eyleyen

Pak pakize soyları Nebevi özleri var

Hüseynin şehadeti derde saldı feleği

Zeynebin eyvah sesi ağlattı ins meleği

Aldığında fark etti kanla dolu gömleği

Rahim Rahman Allahı zikreden cüzleri var

Hüseyne kıyanların kırılsaydı elleri

Büküleydi belleri lal olaydı dilleri

Hüseyn'in yarenleri saşırmazlar yolları

Yol gösteren on iki nurlu yıldızları var


Arzu Çetinkaya

YORUMLAR

REKLAM