Kadınların Bilmedikleri, Erkeklerin Unuttukları

GİRİŞ: 13.07.2019 18:26      GÜNCELLEME: 13.07.2019 18:26

Rasthaber -  BismillahiRahmanniRahim,
Hamd Alemlerin Rabbi Allah, salatu ve salam O’nun Resulu ve temiz Ehli beytine olsun.

« Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatsizlikten sakının. » (Nisa-1)  «Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O’dur.. » (A’raf 189)

Islam dini, Yobaz ve karanlık Hıristiyanlık & cahiliye toplumların yaptığı gibi, Kadın insan mı ? değil mi diye hiç sormadı.  Islam dininde bu tip bir soru hiç oluşmadığı gibi tam aksine kadına hakkını ve değerini veren bir din oldu. Biz, inançımızdan dolayı biliyoruzki Kadın ve Erkek aynı hammaddenin ürünü olan Insandır. Fakat Hıristiyanlık tarihini yaşadığı o karanlık ve cahiliye çağının devamı olan bugünkü yaşam sistemi vede beraberinde kullandıkları terminolojilerini, ne yazıki bizlere, Müslümanlara peyder pey monte edilerek kabul gördü ve beraberinde bir çok hastalıklarıyla birlikte « Erkek & Kadın » eşitliği fitnesinde getirdi, Bizlerinde Erkek ve kadın arasında anlamsız & düşmanca bir rekabet oluşmasını sağladı.

Kuranı Kerimde Insan (Erkek&kadın) tanımını « sizi tek bir nefisten yaratan »(1) « ordan ise eşinin yaratan ve ikisindende bir çok erkek & kadın yaratanan »(2) « Rabbinize itaatsizlikten sakının » (3) ve Allah bir çok ayetlerinde (Rûm-21). (Nahl-72), (Şûrâ-11), (Nisa-1), (A’raf- 189), Erkek & kadın, Aile tanımını çok açık ve net şekilde yapmıştır. Üstünlüğü ise ne Erkeye nede Kadına bırakmıştır. Üstünlük seviyesi « Ey insanlar ! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi soylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en üstününüz en çok takva sahibi olanınızdır. Allah bilendir, (her şeyden) haberdar olandır. » (Hucurat 13)

Bu ayetlerle oluşan inacımızı şudur;

1-) Erkek ve Kadın Aynı Ruhtan yaratılan  İNSANDIR genel manada tektir. Dolaysıyla var oluşları tek bir kanaldandır. Ruh olarak herşey nötürdür, yani cinsiyet yoktur dolayısıyla Eşitlikten bahsetmek   yada kadını farklı bir yaratık görmek bilgisizlik olur.
2-) O Ruhtan ise Eş yaratılmıştır. Dolaysıyla Yaratılış morfolojisinde « madde » olarak nüans farkı olmuştur. Eşin yaratılmasıyla erkeği farklı kılmıştır. Erkek tanımı « XY » iken, Kadın tanımı « XX » olmuştur. Insan kromozom toplam sayısı (23+23=46) dır. Kromozom sayısı aynı olmasına rağmen Erkek kromozomun yapısının farklı olması ki o fark « Y » dir. Bu ise erkeği yaratılış olarak başlangıç, yapı olarakta eşinden farklı kılmaktadır. Buda kendisini morfolojik yapıda farklı göstermektedir. 

Eğer ilk yaratılış yapısı ve ruh tanım Kadın olsaydı « XX » olacaktı. Burdan erkeğin türemesi mümkün olmazdı. Kadının yaratılış yapısı (X+X) olduğundan verebileceği sadece XX; XX;…  olacakta dolaysıyla erkek tanımı olmadığı gibi nesilin devamı olmazdı. Fakat Erkeğin yaratılış yapısı (X+Y) olduğundan verebileceği XX; XY; doğal olarak hem kadın, hemde Erkek oluşumunu sağlamakta ve Erkeği yaratılışda referans kılmaktadır.

Ilk yaratılan Madde (fiziksel) yapının erkek olması, Kadının varlığına sebep olmuştur. Bir çok Kandının sosyal açıdan (Eşitlik) Erkek gibi olma/ Erkeğe benzeme/ Kendini isbat etme arzusunu burdan kaynaklandığını göstermektedir. Ilk olma, Birinci olma, Büyük olma,  referans olma, Yaratılış sırasına göre önder olma. (Genel anlamda). Fakat üstünlük tartışmasını fiziksel, morfolojik olarak ele almak yanlıştır. Çünkü fiziksel kanunların fiziksel yapılar üzerinde psikolojik ve fiziksel kendilerine has özelikleri, üstünlükleri & zaafları vardır.

Asıl üstünlük nedir?

3-) Asıl hedef ; Tek Ruh/Nefs üzerinden « bir çok erkek & kadın yaratanan Rabbinize itaatsizlikten sakının » Erkek & Kadının yaratılışının ana hedefi Allah itaattir. Farklılık, insanların bir birlerine karşı üstünlük kurmak için değil. Ama bir birlerine yaklaşma, tanışma, rahatlama, huzur bulma, kısaca saygı & sevgi ve itaat içindir. Fakat iki farklı cinsiyetteki morfolojik yapının verdiği nüans farkı, yaratılış yapılarından kaynaklan sahip oldukları özelikleridir. Bu farklı özelik üstünlük için değildir. Bu farklılık, iki farklı cinsiyetin bir birini tamamlaması ve tek bir vücud olmasıdır ki bunu ancak uyum & armoniyle sağlayabilirler. Bu armonini & uyumun olabilmesi için Erkeğin Erkek gibi, Kadınıda kadın gibi olması şarttır.

Buna bir açıklık getirelim; Morfolojilerinde nüans farkı olan yapının kendine has psikolojik ve fiziksel özelikleri vardır. O ise ; Duygular aynı olmasına rağmen yorumlar yapıya göre farklıdır, Dayanıklılıkları aynıdır fakat alanları farklıdır, Hassasiyetleri aynıdır fakat incelikleri farklıdır. Aynı Ailedir ama görevleri farklıdır biri Baba, diğeri Annedir. Bu farklılıklar bizleri birbirimize çekmekte vede birleştirmektedir. Her yapı kendi sahip olduğu alanında üstündür ve farklılık arzeden üstünlüklerin birleştiği an oluşturduğu tek vücud, her tür sorunlara karşı çok büyük bir dayanma güç arz etmektedir. Buna mükemmellik « Aile » diyoruz.

Tek Vücud olmak, karşılıklı eksiklerini tamamlanmasını sağlayarak uyum & armoniyi gerçekleşmektedir. Yani eşitlik böyle bir yapılanmada yanlış kullanılan bir terimdir. Kullanılması gereken terim UYUMDUR & BÜTÜNLEŞMEDİR. Bu ise yaratılışın gayesi olan Sevgiyle, Bağlılıkla, itaatala iki yapının bir bütün olmasıdır. Farklı boyutaki Parçaların oranlar (%) yada rakamların eşitliğiyle değil ! Sevgi & saygı ve  fedakarlığın birleşmesiyle oluşan bir bütünün  kendisidir. Bu 20%+80% olur yada 40%+60% olur her hangi durumda önemli olan 100% kendisidir.

Ne Yazık ki Bugünkü sistem, Rekabetçi, acımasız, bencil, nankör, kindar bir havada, Kadın ve Erkek arasında « Eşitlik » adıyla kazdığı ateşli uçurum, Aile içinde mutluluğun, huzurun, fedakarlığın  ve beraberliğin oluşmayacağı şekilde kırılgan ve o kadarda düşmanca yapı oluşturmaya çalışmaktadır. Hedef bir Bütün olmak değildir. Tam aksine doğal olan bir bütünü parçalamak, parçalanmış parçaları daha küçük parçalara ayırmak, uyumsuzluk ve anarşi yaratmaktır. Sevgiyi, bağlılığı ve itaati yok etmek için özellikle yapılanmış bir rekabet ortamı ve Adında modern Aile demektedir. Bunun getirdiği doğal olarak, boşanmalar, eviliklerin sıkıntılı olması, kişilerin bir birine karşı itaatasılık ve sabır etmemelerin tek sebebi budur. Dolayısıyla her iki cinsiyetin (Erkek & Kadın) Allaha yakın olma, Takva sahibi olma yolunu aramalarına, yaşamalarına ve yaşatmalarına  engel olmaktadır. Dahada ileri giderek, Erkek & Erkek yada Kadın & kadın cinsel ilişkilerini teşvik ederek yaratılış doğasına karşı « hoşgörü & ilericilik » adıyla toplumun yok olmasını teşvik etmektedir.

Kadınları vitirin önüne çarşaf gibi seren, hiç bir insani değerlerine saygı göstermeyen, kadınları erkeleştiren ve bunuda « Kadın hürriyeti » diyen bu sistem Kadınlarımızın düşmanıdır. Hayatımıza yön veren kadınlarımızı, doğal olarak mümkün olmayan eşitlik adıyla, bağımsızlık laftalarıyla geleceğimizin garantisi olan kadınlarımızı ve insanlığımızı yok etmelerine göz yumamamız gerekir.

« İnsanlar bunlardan (şeytanlar), kocanın karısı ile arasına geçimsizlik, ayrılık sokacak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın ilmine, planına, iradesine uygun olmadıkça kimseye zarar veremediler. Kendilerine zarar veren, fayda sağlamayan şeyleri öğreniyorlardı. » (Bakara 102)

Erkekler akılarıyla Allah’ın önünde eğilirler ve Arzularıyala kadınların önünde eğilir. Fakat Kadın düşmanı Feminist akım, Kadınlarımızın bağımsızlık, Eşitlik adıyla daha çok ezilmesine, daha çok toplumun malı olmasına yol açmaktadır. Kadını Kadın yapan yartılışındaki o değişmeyen ve değişmeyecek olan kadın (Anne) özeliğini yok etmek istemektedir.
 

Allaha Inanan & itaat eden Kişilerin (Erkek & kadın), üstünlüğü ve mutluluğu & Huzuru veren asıl öğretinin, her türlü hurafalardan arınmış « Kuran terminolojisi ve Peygamber & Ehli beyit öğretisi » olduğunu Bilmesi, İnanaması,  Yaşaması ve Yaşatması elzem ve şarttır.

- “(Rasûlüm!) Biz Sen’i ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (el-Enbiyâ, 107)
- “Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e (çokça) salât ederler. Ey mü’minler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)
- « Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resûlü'nde güzel bir örnek vardır. » (AHZAB-21)
- “(Ey Rasûlüm!) Şüphesiz ki Sen, yüce bir ahlâk üzeresin!” (el-Kalem, 4),
- “…Rasûl size ne verdiyse onu alın! Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının ve Allâh’tan korkun! Çünkü Allâh’ın azâbı şiddetlidir.” (el-Haşr, 7)
- “Ey îmân edenler! Allâh’a itâat edin ve Peygamber’e itâat edin ki amellerinizi boşa çıkarmayın!” (Muhammed, 33)
- “Kim Allâh’a ve Rasûl’e itâat ederse, işte onlar, Allâh’ın kendilerine nîmet verdiği peygamberler, sıddîklar, şehîdler ve sâlihlerle berâberdir. Onlar ne güzel dost(lar)dır.” (en-Nisâ, 69)
- “Onlar bilmiyorlar mı ki, kim Allâh’a ve Rasûlü’ne karşı koymaya kalkarsa, ona, içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır! İşte büyük rezillik budur.” (et-Tevbe, 63)
- “Îmân edip sâlih amel işleyenlerin, Rableri tarafından hak olarak Muhammed’e indirilene inananların günahlarını Allâh örtmüş ve hâllerini düzeltmiştir.” (Muhammed, 2)
- “Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer fitnedir; Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.” (Teğâbun-15)
- “Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer fitnedir. Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.”(Enfal-28

Mustafa Kemal TASPINAR
-----------------------------------
E-mail: [email protected]

YORUMLAR

EBU HUSEYIN 5 ay önce
Toplumumuzu ilgilendiren Güncel ve önemli bir konu; Kadınlarımız ne yazıkki Hürriyet ve Bağımsızlık adıyla vede bilinçli olarak yartılan ekonomik kölelik (israf, aşırı lükssiyet, geleceğini kredilere ve CB ipotek ederek) içi boş laflara kanarak, kendi özü olan ANNE görevinden çok uzaklaştırılmıştır. Toplumumuz ise pislik çukuruna moderncilik adına gömülmüştür.

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM