Allah Nurunu Tamamlayacaktır -3

GİRİŞ: 23.03.2020 09:24      GÜNCELLEME: 23.03.2020 09:24
Rasthaber -  BismillahiRahmanniRahim
Hamd Alemlerin Rabbi Allah’a, salatu ve salam O’nun Resulu ve temiz Ehli beytine
olsun.
Bölüm 3-son: Peygamberimizin ümmeti için çekincesi ve Allah'ın vaadi.
«Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp
kaçacağınız günden korkuyorum. »(Mumin-32). « Ey peygamber! Biz seni hem bir
şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik.» (Azhab;45)
İslam tarihine baktığımızda gördüğümüz tek gerçek, Ilahi kitabımız Kuran Kerim’in
hiç bir zamanda ve mekanda değişikliğe uğramadan bugüne dek aramızda
olmasıdır. Bu Allah'ın vaadinin Peygamberimizin o günkü tebliğisiyle
gerçekleşmesinin asıl nişanesidir. Aynı zamanda, Allah’ın kitabının korumasını
sağlayan, insanlara doğruyu/hakikati gösterecek ilahi Imamın her zamanda ve
mekanda varlığınında nişanesidir. O ise Allah’ın koyduğu kırmız çizgidir. Bu kırımız
çizgiyi Allah'ın Peygamberimize kullandığı farklı hitabından anlıyoruz; Eğer Yapmaz
isen peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. (Peygamberimiz, bu tebliğisiyle
insanları uyarmış, inananları kurtarmış vede sonunda onların yaşamlarında ki seçimlerine tanıklık edecektir.
Dolasıyla Gadri-Humda Peygamberimiz insanlara tebliğisini yaptığına dair ordaki insanları ve gelecekteki
takipçileri şahit tutmuş ve Allah’da « ya Rabbim sen şahit ol » diyerek Allah (cc) kendisine şahit kılmıştır.
Akabinde ise Allah; “İşte bugün sizin dininizi kemâle erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için
din olarak İslâm’ı beğendim. (Maide-3) ayetini nazil etmiştir.
Müslümanlar, Allah adını, islam adını kullanarak dünya çıkarları için savaşlar ve
vahşetler gerçekleştirerek, Geçmişte ve yaşadığımız şu zaman diliminde fazlasıyla
bu çizgiyi geçmişlerdir. Müslümanların « mezhepsel & ırksal » düşmanlıkları,
müşrik&kafirlerin müslümanlar üzerinde uyguladıkları en güçlü stratejileri olmuştur.
Bu stratejilerinin her zaman gerçekleşmesinin en önemli ana faktörü müslümanların
Ayetteki « Eğer Bu gün bu tebliğini yapmaz isen peygamberlik görevini yapmamış
olursun» daki yapılan O tebliği öylesine basite indirgemiş, unutmuş ve saptırmış ki
onurlu vede şerefli o günün varlığından, egosantirik bencile arzularından ötürü bir
haber, çok banallaştırarak değer vermeden yaşamaktadır.
Genelde İnsanların, özelde İslam toplumların bu kadar zülümü, sıkıntıyı, kaosu,
sapıklığı ve parçalanmışlığı yaşamasının tek sebebi, İnsanlığın ve kendine
Muhammed ümmetiyim diyenlerin Allah'ın gönderdiği tüm kitaplarını, elçilerini ve o
özel gün olan « bu gün » de geçen ve Allah’ın emri ile Peygamberimizin ilan ettiği
mesajını saptırmaları ve görmemezlikten gelmelerinden kaynaklanmaktadır.
Bu vesileyle, Kafirler, Munafıklar, Şeytan Hizmetçileri, Dünya prestler “Onlar Allah’ın
nûrunu ağızlarıyla üfleyip (yalanlarla saptırmak) söndürmek isterler. »* Ekonomik,
sosyal, kültürel, mezhepsel, ırksal, Biyolojik savaşlarının tek hedefi; İlahi mesajı
insanların kalbinden, zihninden, yaşantısından silmek & süpürmek vede yerine
insanları saptırarak kendilerine köleleştiren mesajlarını/sistemlerini yerleştirmektir.
« Fakat Kâfirler, Müşrikler, Munafıklar isterse hoşlanmasınlar! Allah ise, nûrunu tam
parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz. Allah nûrunu tamamlayacaktır. »*
*’*(Tevbe,9/32-33; Saff, 61/8)
Evet. Allah nurunu tamalıyacaktır. Burdaki Nur’dan kasıt, yazımızın birinci
bölümünde belirtiğimiz gibi İslam dinini kemal erdirilmesi yada tamamlanması
değildir. Çünkü İslam dini Peygamberimizin o gün kü tebliğisiyle Kemal'e ermiş ve
tastamam tamalanmıştır. Fakat Allah (cc) bahsettiği Nur. O Nur ki
Peygamberimiz (savs) başlayan ve Pak Ehli beytiyle devam eden ve son ilahi
Önder & Imam olan, Imam Mehdi (af) kurtuluş gemisidir. Bu gemiye bine her
kişi kurtuluşa ermekle kalmayıp kendinde o ilahi nuru tamamlamış olmasıdır.
Fakta Inanların çoğu, Ilahi nuru kendilerinde tamamlamadıklarından dolayı, Allah’ın
kitabınına ve Peygamberimizin öğretilerine rağmen Hakikatten yana
olamamışlardır. Kendilerine Müslümanım deyipte İslama savaş açanlar,
Müslümanım deyipte ırksal ve Dünyevi menfaatleri için müslümanları katledenler ve
bunu için kendilerine kafirleri ve müşrikleri dost edinenler, Müslümanım deyipte
kendi yaşantılarını kafirlere ve müşriklere benzetenler, Müslümanım deyipte
Müslümanın feryadına yetişmeyenler, Müslümanım deyipte bir müminin, bir kafir/
müşrik tarafından vahşice katledilip şehid edildiği haberini aldığında bayram edip
sevinenler, Müslümanım deyipte sen benim tarikatımdan değilsin, benim mezheb
şeklimle yaşamıyorsun diyerek kafir ilan edip, ırk ve taassubu için savaşanlar,
müslümanım deyipte Peygamberimiz adını kullanarak bir çok uydurma hadislerle
hakikatı saklamak için her türlü ahlaksız&sapık yola başvuranlar, ve dahası…..
Fakat Bununa karşın, Peygamberimizin O gün ki tebligatına itaat edip ve o tebligat
üzeri Muhammed İslamını yaşayıp & yaşatanlar ve koruyanlar ne yazık ki yukarda
saydığım kendine « müslümanım deyipte » Müslümanlık şuurundan, (bilinçli &
bilinçsiz) bir haber yaşayanların yaptıkları, insanlık dışı psikolojik & fiziki (zalimce,
kadarca, haince, düşmanca) baskıları/zulümleri altında kalmaktadır.
Allah (cc), Azınlık olan gerçek iman etmiş kullarını, çoğunluk olan sahtelerinden ve
kökten sapıtmışlardan elbette ayıracaktır. O, sahteciler ve kökten sapıtmışlar
istedikleri kadar Allah’ın Onurlu, Takvalı, Faziletli, İzzetli, üstün insanlarını,
kurdukları sistemleriyle (satılmış medyalarıyla, alimcikleri « yalancı hoparlörler »,
insan hürriyetini gasp etmek için kötü amaçta kullandıkları teknolojiyle, zülüm
üzerinden kazandıkları paralarıyla) ve Silahlı & Biyolojik terörleriyle ezmek, yok
etmek isteselerde, Allah (cc) kendi taraftarlarını ki onlar, Peygamberimizin tüm
mesajlarını (kitabı Kuranı) özüyle, sözüyle ve amelleriyele yaşayan ve yaşatan
inananları, kafirler, müşrikler mürtedinler, munafıklar istemesede, muzaffer ve iktidar
sahibi yapacaktır.
Bilinmelidir ki Artık Dincikler yoktur (judaist, hristiyan, ortdoks, islamcılık). Sadece
TeVhid (= Muhammed İslamı) inancını yaşayanlar, yaşatanlar ve savunanlarala
buna karşı olan TeHvid (= yahudileşme-sionistleşme, Allah’a ortak koşma & ilahlık
taslama, Peygambersiz bir islam) inancına inananlar ve itaat edenler vardır. 
Seçim sizin ;
- Allah’a itaat eden hür bir insansın; «Inananlardan öyle (erkek-kadınlar) vardır ki
Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını
gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç bir değiştirme ile (sözlerini)
değiştirmediler.(Ahzap-23)
- Yönetimi şeytanda olan Yapay zekaya sahip, aslını unutan bir kölesin (Yeni
Dünya Düzeni); « Dedi ki: 'Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, ben
de yeryüzünde onlara, (sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip-çekici
göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp-saptıracağım.“Ancak onlardan
muhlis olan kulların müstesnadır. » (Hicr-39,40)
Sonuç olarak : Bugün mücadele herzaman ki gibi Allahın kırmızı çizgisini
koruyanlar (Hakikati hiç birşeyi ortak etmeden iman ederek yaşayanlarla) ile Allah’ın
kırmızı çizgisin aşanlar (hatta aşmakla kalmayıp yok etmeye çalışanlar) arasında
olmaktadır.
Gerçek İman edenlerin (Aşk’ı Mutlaka erenlerin) sayısı çok azdır. Ama onların
« yaşayanları ve ölüleri » büyük bir güçtür. Her türlü beşeri güçlerin üstündedirler &
Galiptirler & Daimdirler. « Andolsun! Şeytan, onlara verdiği zan ve kuşkuları,
onlarda doğruya çıkarttı. İnanan az bir grup hariç, çoğu ona inandılar. » (Sebe-20)
Gerçek iman edenler (Teknoloji, askeri tesisat, Medya, sayı bakımından az gibi
gözükenler) zaferi ve iktidarı, Kafirler istemesede çok yakındır. Ama gerçekten çok
yakındır. Allah (cc), Nurun, ihlas sahibi, inananlar ve inançlarını hiç bir şey ortak
etmeden, sadece ilahi Önder imam-ı zamana itaat eden kullarıyla yer yüzüne hakim
kılacaktır. Mutlak bir gerçek; Allah (cc), Insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkararak,
Kafirler istemesede, ağızlaryla, tüm güçleri ile ilahi nuru söndürmek isteselerde,
Allah Nurun tamalıyacaktır.
«(Ey ilahi öndere iman etmişler) Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten)
iman/itaat etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. » (Al-i imran 139) « Her kim
Allah'ı, O'nun Resulü'nü ve (Kur’an'a ve Allah'ın seçilmiş) mü'minleri veli
edinir (onları sever ve itaat ederse), muhakkak biliniz ki galip gelecek olanlar,
yalnız Hizbullahlardır (Allah taraftarları) » (Maid-56)
Mustafa Kemal TASPINAR

YORUMLAR

EBU HUSEYIN 1 gün önce
Bu analizinizi çok önemsiyorum ; Seçim sizin ; - Allah’a itaat eden hür bir insansın; «Inananlardan öyle (erkek-kadınlar) vardır ki Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler.(Ahzap-23) - Yönetimi şeytanda olan Yapay zekaya sahip, aslını unutan bir kölesin (Yeni Dünya Düzeni);

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM