Alevilere Yeni Tuzaklar ve Dayatmalar!

GİRİŞ: 21.05.2019 11:05      GÜNCELLEME: 21.05.2019 11:05
Rasthaber -  Topluma dayatılan hoşgörüsüzlük, dinini, mezhebini, inancını merkez gören ve bunu ötekileştirdikleri kesime dayatan bir zihniyetin geçmişinden geliyoruz. İnsan olmak, insan kalmak bir yana, başkalarının çılgınlıktan sınır tanımam azlığı ve yetmeyen “sen veya ben “in yerine “biz ve ötekiler” psikolojisi ile düşman yaratmaya çalışmanın, toplumun dokusuyla oynamak anlamına geldiğini unutmayalım.
            Yakın geçmişte Alisiz Alevilikle başlayan projelerin, aslında Alevilerin geçmişleri ve gelecekleri arasındaki inançsal köprüleri yıkmaya yönelikti. Bununla Alevileri hafızasız bırakılarak, kendi istedikleri ve ideolojilerine uygun bir anlayışı uygulamaktı. Bu yüzden;” Ali Alevi değilmiş, şeriatçıymış.” “Aleviliğin İslam’la alakası yoktur.” “Ali en büyük Alevi katilidir.” Vb. Söylemlerle kafalar bulandırılmaya çalışılmış olsa da, bu proje tutmadı veya başka mevsimlere ertelendi diyebiliriz. Ancak nerede devşirildiği belli olan bu düşünceleri benimseyen, savunan inançlarının hainleri de olmuştur. Veya Aleviliği ideolojik düşünceler paketi olarak gören, anlayan ve bu doğrultuda Alevilerden taban bulmaya çalışanların olduğu da bir gerçek. Bütün bunlara rağmen hiç kimsenin kendini tatmin etme adına, Alevileri adı konmamış endişelere ve korkulara salmaya yetkileri yoktur.
            Aleviliğin yeni tanımlamalara ihtiyacı yoktur. Alevilik -“Ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır. Kim o şehre girmek isterse, kapıya müracaat etsin.” -“Ey Ali, sen ve senin Şia’n (taraftarın) kurtuluşa erenlerdir.” -“Ey Ali, benden sonra ümmetimin ihtilaf ettikleri şeyleri sen açıklayacaksın.” -“Ali benden ve ben Ali’denim. Benim adıma kendim ve Ali’den başkası konuşamaz.” -“Allah’ım, Ali’yi seveni sev, O’na düşman olana düşman ol.” -“Ben kimin Mevla’sıysam, Ali onun Mevla’sıdır.” Diyen İslam Peygamberi ile başlayıp Hz. Ali ve on iki imamla devam eden bir ilahi yol olduğunu hiç kimse aklından çıkarmamalıdır. Gerçekler bu kadar dipdiri ve sağlam dururken, yeni perspektifler, dinler, tanım ve adlandırmalar bize yeni tuzak ve tutsaklık önermektir ki, biz bunu şiddetle ret ederiz. 
            Ancak günümüzde dikkat çeken bir durum var ki; Aleviler devlet eliyle Sünnileştirilmeye çalışılırken, bir yandan da sağcı-solcu-Kemalist ve farklı grupların Alevileri bu ideolojik arzularına basamak yaparak Aleviliği Hz. Ali ve on iki imamın düşünce ve ilkelerinden uzaklaştırmaya yönelik ciddi çabaların yoğunlaştığını görmekteyiz. Bu anlamda bu süreçte Aleviler arasında bir ayrışmanın giderek hızlanacağı kanısındayım. Öbür yanda devletin ve Sünni egemen zihniyetin giderek belirginleşen suçlamaları-aşağılamaları ve dayatmaları psikolojik olarak da Alevilerin bir iç-mücadele veya bir kopuş sürecine gireceği kaçınılmaz görünüyor.
            Evet; Aleviler Aleviliğin veya Alevi olmanın pratiği, sosyolojisi, teolojisi düşünsel ve inançsal boyutu ile düşünmedikleri, mağdur psikolojisine girip suskun kaldıkları ve tepkilerini/reflekslerini sağlıklı bir şekilde dile getirmedikleri sürece bütün suçlamalar yerini bulacağı kesindir. Aksi halde demagojik söylemlerin yanında, başka yönelimlerin de olabileceği gerçeği göz ardı edilmeden kendi gerçekliğine dönülmelidir.      Çünkü bütün değerlerine el konulmuş, saptırılmış ve içi boşaltılmış toplumlar hafızalarını da kaybeder. Bu anlamda değerlerini sahiplenmenin bilinciyle, sadece maddi dünyaya yönelik değil, manevi arka plandaki beklentileri de hesaba katarak davranmakla olur. Aksi durum, asimile edilmenin ve farklı ideolojilerin limanına demirlenmene sebep olacağı kanısındayım.

YORUMLAR

Vuqar Memmedov 2 ay önce
[email protected] Merhaba.Alevileri severim.Ama Hz.Ali gibi olsalar yani namaz kilsalar ALLAH da onlari sever
Maif 3 ay önce
Cemali bey, Aleviliği ve Alevi sorunlarını, onların içinde bulunduğu ruhsal ve sosyopolitik durumu yerinde tespit etmişsin. Kalemine sağlık.
EBU HUSEYIN 4 ay önce
Alevi kardeşlerimizin kendilerini gerçek ve asli olarak tanımaları lazım. Mitsizimden kurtulmaları ve Peygamber & Ehli beytine sadece isimler ile değil ! o isimlerin yaşadıkları inançlarıyla bağlanmaları gerekir. Zulum sisteminin onlara empoze ettiği eksik inançı* sahiplenip vede müsade etmediği* Ehli beyt inançını tanımadan & bağlanmadan yaşamaya devam ederlerse dediğiniz gibi " Evet; Aleviler Aleviliğin veya Alevi olmanın pratiği, sosyolojisi, teolojisi düşünsel ve inançsal boyutu ile düşünmedikleri, mağdur psikolojisine girip suskun kaldıkları ve tepkilerini/reflekslerini sağlıklı bir şekilde dile getirmedikleri sürece bütün suçlamalar yerini bulacağı kesindir." *(Eksik inanç sadece isimsel Ehli beyit sevgisi. istemediği ise Ehli beyit'in yaşadığı islamın özü.)

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM