Tütün Üreticilerinden Cumhurbaşkanı'na Çağrı

GİRİŞ: 10.07.2021 12:50      GÜNCELLEME: 10.07.2021 12:50
Rasthaber -Sayın Cumhurbaşkanım;

TTHP(Türkiye Tarım ve Hayvancılık Platformu) olarak,Vatanına,devletine,milletine sevdalı,hamiyetli seçkin üyelerimizle;Türkiyede ki tarımsal sorunlarla yakinen ilgileniyoruz, kamu yararına, vicdanına sivil insiyatif olarak hizmet veriyoruz.

Tütün üretimi ve satışı ile ilgili,1 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Bu yasa nedeniyle ADIYAMAN ve MALATYA da YERLİ ve MİLLİ üretim yapan çiftçilerimiz anayasal ve demokratik haklarını kullanmak için,toplu olarak tepkilerini ortaya koydular.

Maalesef bu sabah,ADIYAMAN da tepkilerini dile getiren,YERLİ ve MİLLİ üretim yapan çiftçilerimiz, güvenlik güçlerince gözaltına alındılar.Bu minvalde ADIYAMAN ve MALATYA da  her saat başı tansiyon  yükselmektedir….

Sayın Cumhurbaşkanım;

Bu sabah ADIYAMAN da gözaltına alınan,YERLİ ve MİLLİ üretim yapan çiftçilerimizin, ivedilikle serbest bırakılmasını,kamuoyu vicdanı adına talep ediyoruz.

Diğer bir yönden, YERLİ ve MİLLİ tütün üreticisi çiftçilerimizin Kooperatifleşme doğru bir adım olmakla birlikte pandemi koşulları ve ekonomik kriz nedeniyle çiftçilerin bu kurumsallaşmayı gerçekleştirmesi mümkün olamamıştır.

Tütün üreticileri Kooperatifleri,Ticaret Bakanlığı bünyesinde olduğu için,%46 vergi ödeme zorunluluğu getirmektedir.%46 vergilendirme ile kazanç elde etmek mümkün değildir.Tütün üreticileri, Kooperatiflerinin,Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlanmasını,diğer tarım ürünleri gibi düşük vergi ile,vergilendirilmesini talep etmekteler.

Ne yazık ki minimum üretim alanı da toptan kaybolacaktır. Tütün çiftçisine de alternatif bir tarım bırakılmamış olacaktır. Yürürlüğe giren maddede acilen değişikliğe gidilmeli, hapis cezası kaldırılmalı ve tütün çiftçisinin kooperatifleşmesine hükümetçe destek olunmalıdır.

İvedilikle tütün çiftçisinin haykırışlarının hükümet nezdinde duyulmasını ve de tütün çiftçisine hapis cezası getiren maddenin iptalini talep ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım;

Bu yıl itibariyle yaşanan KURAKLIK nedeniyle,Türkiye de YERLİ ve MİLLİ üretim yapan çiftçilerimiz zor günler yaşamaktadır..

Tarım Kredi Kooperatifleri borçlu,mağdur çiftçilerimizde torba yasasından memnun kalmadılar,bu koşullarda borçlarını ödemeleri mümkün değil.Borçlu ve mağdur çiftçilerimiz ‘’Borçlarımızı ödeyecek durumumuz maalesef yok.Yeni bir düzenleme ile temerrüt faizlerin,katkı payının kalkmasını,ana paranın 5 yıl içerisinde eşit miktarda,ilk taksiti de 2022 Ekim ayında ödemek istiyoruz’’diyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanım;

Yaklaşan KURBAN BAYRAMI dolayısıyla,bu iki sorun bayram öncesi,tarafınızca giderilirse,hakikaten büyük Usta,Neşet BABA’nın dediği gibi, Türkiye de BAYRAM olur!

https://www.youtube.com/watch?v=CmfOCB0_SFM

BAYRAM OLSUN

Gönlümün sensin meramı

Gel bugün bayram olsun

Gönlümün sensin meramı

Gel bugün bayram olsun

Sinemde gizli yaramı

Sar bugün, bayram olsun

Sinemde gizli yaramı

Sar bugün, bayram olsun

Bayram olsun, bayram olsun

Canım sana kurban olsun

Ahu gözün, hilal kaşın

Okur aşkın fermanını

Ahu gözün, hilal kaşın

Okur aşkın fermanını

Yâr derdimin dermanını

Ver bugün bayram olsun

Yâr derdimin dermanını

Ver bugün bayram olsun

Bayram olsun, bayram olsun

Canım sana kurban olsun

Aç gerdan beyaz tenini

Çevir yönüme yönünü

Aç gerdan beyaz tenini

Çevir yönüme yönünü

Ne olur garip gönlümü

Gör bugün bayram olsun

Ne olur garip gönlümü

Gör bugün bayram olsun

Bayram olsun, bayram olsun

Canım sana kurban olsun

Bayram olsun, bayram olsun

Canım sana kurban olsun

 

Neşet ERTAŞ

Sayın Cumhurbaşkanım;

Bu ara da Neşet BABA’nın sizden bir isteği vardı ‘’Esasen, şu havamızı zehirleyen,atmosferimizi delen,şu sokaklarda sel gibi  zehir akıtan,arabalarımızın eksozlarına bir çare bulunsun.Efendim,zavallı,fakir,fukara’nın zaten canı burnunda,bir cuvara içecekte,şey yapmayacak,avradı dövmeyecek’’demişti.

https://www.youtube.com/watch?v=fjtzl4D2OF4

TTHP olarak,yeri gelmişken sanatçı @YildizzTilbee  hanıma da ONURLU duruşu için teşekkür ederiz.

Yabancı tütüne sıfır vergiyle özgürlük, yerli tütüne kısıtlama ve yasak getirerek tütün üreticisinin kalkınması mümkün değildir!

Tütün, Türkiye’nin uluslararası piyasalarda marka değeri olan, en önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesidir. Son 20 yılda yapılan tütün üretimi ile ilgili kanunların hiç biri tütün üreticisini memnun eden ve tütün üretimini artıran bir yapıda olmamıştır.

Tütün fabrikaları çok uluslu şirketlere satılmış, burada çalışanların istihdamı düşmüş, tütün üretimi bölgeler itibariyle azalmıştır.

Tekel sigara fabrikalarının 2008 yılında özelleştirilmesi ve Tütün Fonunun kademeli olarak azaltılması ve 2018 sonunda kaldırılması sonucunda; Türkiye sigara pazarının tamamına yakınına sahip olan çokuluslu sigara şirketleri, sigara harmanlarında giderek artan oranlarda ithal tütün çeşitlerini kullanmaya başlamıştır. İç piyasadan satın aldıkları yerli tütün miktarı da bu kullanım oranlarına paralel olarak azalış göstermiştir.

Türkiye'de Yerleşik Sigara Üretim Firmalarının Yıllar İtibarıyla Tütün Kullanım Miktar ve Oranları

Yerli Tütün Kullanım Oranı 2003 yılında % 42, 2006 yılında % 35 iken bu oran 2008 yılında TEKEL’in sigara biriminin özelleştirilmesinden sonra tütün fonun da sıfırlanması ile birlikte, daha da azalarak 2020 yılında %11’ e düşmüştür.

Ülkemizde tütün üretimi sözleşmeli üretim modeli ile gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında sözleşmeli üretim yapan 56 bin üretici 943.000 dekar alanda yurt genelinde 82,5 milyon kilogram tütün üretmiştir.

 2002 yılında çıkarılan 4733 Sayılı Tütün yasanın yürürlüğe girdiği günden bu güne aradan geçen sürede büyük kan kaybı yaşayan tütün üretimi rakamlarla ifade edilecek olunursa; 2002 yılında 405 bin olan tütün üreticisi sayısı 2018 yılı itibarıyla %86 azalarak 56 bine, tütün üretimi ise 2002 ürün yılında 159.521 tondan %48 azalarak 2018 yılında 82.500 ton civarına gerilemiştir.

Türkiye Sözleşmeli Yaprak Tütün Üretimi Üretici Sayısı / Üretim Miktarı (Ton)

1986 yılından itibaren ithal edilen tütünlere kilogram başına 3 USD ve paket başına 40 cent  uygulanan Tütün Fonu 2010 yılından bu yana “şişirilmiş tütün”, “şişirilmiş tütün damarı” ile “homojenize tütün” gibi işlem görmüş tütünlerde sıfırlanmış; yaprak tütünde ise ilk olarak 2011 yılında 2,25 USD/Kg’ye düşürülmüştür. Her yılın sonunda yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararlarıyla kademeli olarak azaltılarak 2017 yılı için 0,30 USD/Kg olarak belirlenmiştir. 2018 yılında 0,15 USD/Kg olan fon, Cumhurbaşkanı kararı ile 31.12.2018 itibariyle sıfırlanmıştır.

Tütün Fonu uygulandığı yıllar boyunca yurt içinde tütün üretimini ve üreticisini koruyan önemli bir duvar vazifesi görmüştür. Fonun sıfırlanması ile tütün piyasamızdan bu koruma kalkmıştır. Ülkemizdeki sigara fabrikalarında çoğunluğu ithal ve kalitesiz tütün ile üretime teşvik verilmiştir. İvedilikle bunun devamını durdurmak YERLİ ve MİLLİ üretimi artırmak hükümetin elindedir.

2020 yılı itibarı ile sigara üzerindeki vergi yükü % 63’ü ÖTV başta olmak üzere ortalama % 81 civarındadır. Bu vergi uygulaması ile artan sigara fiyatlarının özellikle genç neslin erken yaşta sigaraya başlamasının engellenmesi, orta ve düşük gelir grubundaki sigara tüketicilerinin ise sigarayı bırakmaları hedeflenmiş, ancak yüksek vergi ve yüksek fiyat, sarmalık kıyılmış tütün tüketimi ile birlikte sigara kaçakçılığını da körüklemiştir.

 

Son yasa teklifi ile sözleşmesiz sarmalık kıyılmış tütün üretimi yapanların kooperatifleşmesi şart koşulmuştur. Bunu gerçekleştirmeyen çiftçilere 1 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Kooperatifleşme doğru bir adım olmakla birlikte pandemi koşulları ve ekonomik kriz nedeniyle çiftçilerin bu kurumsallaşmayı gerçekleştirmesi mümkün olamamıştır. Ne yazık ki minimum üretim alanı da toptan kaybolacaktır. Tütün çiftçisine de alternatif bir tarım bırakılmamış olacaktır. Yürürlüğe giren maddede acilen değişikliğe gidilmeli, hapis cezası kaldırılmalı ve tütün çiftçisinin kooperatifleşmesine hükümetçe destek olunmalıdır.

İvedilikle tütün çiftçisinin haykırışlarının hükümet nezdinde duyulmasını ve de tütün çiftçisine hapis cezası getiren maddenin iptalini talep ediyoruz.

Yabancı tütüne sıfır vergiyle özgürlük, yerli tütüne kısıtlama ve yasak getirerek tütün üreticisinin kalkınması mümkün değildir!

Sayın Cumhurbaşkanım;

BAYRAM OLSUN!

Tarımsal girdilerimizde ki İTHALAT BAĞIMLILIĞINDAN, YERLİ ve MİLLİ üretim modeline ivedilikle geçilmesini,işsizler ordusu,Ziraat mühendislerimize,,Zooteknistlerimize,Vteriner Hekimlerimize,Gıda Mühendislerimize istihdam alanları açılmasını talep ediyoruz.

Hızla yaklaşan şeçimler dolayısıyla,kırgınlıkların,dargınlıkların,küskünlüklerin son bulduğu,daha kapsayıcı,daha kuşatıcı,daha kucaklayıcı,daha üretken,daha yeşil,daha güzel bir TÜRKİYE özlemi içindeyiz.

TTHP olarak,BU ÜLKE HEPİMİZN BAŞKA TÜRKİYE YOK!  diyoruz.9.07.2021

Saygılarımla

Tuncay ALBAYRAK

Türkiye Tarım ve Hayvancılık Platform Başkanı(TTHP)


YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM