Suudilerin Yemen Güney'inde Heterojen Yapı Oluşturma Planları

Suudi Arabistan Yemen müstefi hükümetine baskı uygulayarak Yemen Güney Geçiş Konseyi'nin hükümette pay sahibi olmasını istedi.
GİRİŞ: 08.09.2019 11:25      GÜNCELLEME: 08.09.2019 11:25
Rasthaber -  Halihazırda Suudi Arabistan Yemen bataklığında şiddetli bir şekilde saplanıp kalmıştır. Bir yandan Ensarullah ve ortakları Yemen iktidar yapısından silinmemiş hatta konumunu daha da güçlendirmiş ve pratikte Yemen'in Kuzey'inde hükümet kurmuştur. Bir yandan ise Riyad ve Abu Dabi ayrıca vekalet güçlerinin Yemen Güney'indeki çatışmaları ve ihtilafları da alenileşmiştir. 

Ensarullah ve ortaklarından aldığı yenilgilerden dolayı Mansur Hadi'nin Sana'ya dönmesinden umudunu kesen Suudi Arabistan şimdi de Yemen'in Güney'indeki olup bitenleri yöneterek Yemen Güney'inde paralel hükümetlerin oluşmasını engellemek istiyor. Buna esasen Alı Suud şimdiye kadar Ayderus El-Zubeydi başkanlığındaki Yemen Güney Geçiş Konseyi heyetini iki kez Suudi Arabistan'a çağırmış ve onlar ile paralel hükümetin oluşturulmaması hususunda müzakereler yürütmüştür. Suudiler bu müzakerelerde Güney Geçiş Konseyi ve mustafi Mansur Hadi güçleri arasındaki çatışmaların da durdurulmasını istemiştir. 

Görünen o ki bu müzakerelerin sonucunda Güney Geçiş Konseyi de Mansur Hadi hükümetinde paya sahip olacaktır. 

Bu doğrultuda Suudi hanedanın bilgilerini sızdıran ifşaatçı Müctehid şöyle bir bilgi paylaştı: "Suudi Veliahdı Muhammed bin Selman Mansur Hadi'ye Aden ve diğer şehirlerdeki tüm üslerini ona geri getireceğini söylemiştir. Ancak bunun bir şartı vardır. Mansur Hadi hükümeti Güney Geçiş Konseyi'ni El-Islah Partisi yerine hükümetine alacaktır. "

Bin Selman'ın bu siyaseti Yemen Güneyi ile birkaç önemli noktayı barındırmaktadır. İlk olarak Suudi Veliahdı Yemen'in Güney'inde BAE ve ona bağlı vekalet savaşçıları ile geçinmek zorunda olduğu ve Güney Geçiş Konseyi'ni mustafi Mansur Hadi hükümetine dahil etmesi  ve bunun da Riyad'ın Yemen'in güneyinde Abu Dabi karşısında yenilgiyi kabul etmesi anlamına geldiğidir. 

İkinci mesele ise Mansur Hadi ve hükümetinin pratikte Suudi siyasetleri uygulayıcısına dönüşmesi ve hiçbir bağımsızlığa sahip olmamasıdır. Bu doğrultuda Mansur Hadi son haftalarda defalarca Güney Geçiş Konseyi'ne karşı olduğunu bildirmiştir. Ancak şimdi Riyad'ın baskıları altında bu konseyi hükümetine dahil etmek zorundadır. Mansur Hadi 2017'de ise Güney Geçiş Konseyi başkanı Ayderus El-Zubeydi'yi Aden valiliğinden uzaklaştırılmış ve böylece El-Zubeydi ile ağır ihtilaflar yaşamıştı. 

Üçüncü nokta ise, Güney Geçiş Konseyi ile oluşacak muhtemel bir hükümetin heterojen bir yapıya sahip olacağı meselesidir. Çünkü müstefi Mansur Hadi hükümeti ve Yemen Güney Geçiş Konseyi'nin ortak yanları bulunmamaktadır. Nitekim Güney Geçiş Konseyi açık bir şekilde Yemen'in Güney'in ayrılmasını ve bağımsız Güney Yemen'in oluşmasını istiyor. 

Dördüncü mesele ise, El-Islah Partisinin Mansur Hadi Hükümetinden muhtemel çıkarılmasının Güney Yemen'de yeni bir ihtilafa yol açacağı meselesidir. Yemen El-Islah Partisi ülkenin Güney'inde önemli bir hareket olduğundan dolayı ayrıca Mansur Hadi'nin müttefiki olması yüzünden bu partiyi hükümetten çıkarmak büyük sorunlara yol açacaktır. 

Tüm bu koşullardan yola çıkarak Suudi Arabistan'ın Mansur Hadi'ye Güney Geçiş Konseyi'ni hükümetine dahil etme yönündeki baskılarının yeni sorunlara yol açacağını ve Suudi Arabistan'ı da Yemen'deki bataklığa daha fazla çekeceğini belirtmek mümkün. 

YORUMLAR

REKLAM