Dünya Halklarına Erbain'de Dayanışma Çağrısı

GİRİŞ: 13.10.2019 15:14      GÜNCELLEME: 13.10.2019 15:14
Rasthaber -  TAYDER (Toplumsal Araştırma ve Yardımlaşma Derneği) her yıl olduğu gibi 
1441 Hicri ve 2019 Miladi yılı Erbain Yürüyüşü münasebetiyle  dünyanın tüm mustaz’af  halklarına hitaben aşağıdaki mektubu yayınlamış bulunuyor: 

Bismillahirrahmanirrahim

Bu mektup, dünyanın en büyük halk toplantısından, yer küresi sakinlerine bir çağrıdır.
Bu mektup, “Hüseyin” aşığı yürüyüşçülerden, “Hüseyin”in  sevdiği halklara, kurtuluşları için  her şeyini feda ettiği insanlara bir hitaptır.
Tarihin en  büyük müsibetinin matemini tutanların, tüm mazlumlara, hakları zalimlerce gasbedilenlere, ülkeleri işgal edilip yurtlarından sürülenlere ve genel olarak tağutların ve müstekbirlerin baskı ve zulmü altında ezilenlere mektubudur.
Bu mektup, tarihin en canlı  ve en kahramanca olayına gönül vermişlerden  sessiz ruhsuz ve çoşkusuz  bırakılmış  dünya sakinlerine bir hatırlatmadır.
Bu mektup,  Kerbela’ya doğru dünyanın her yanından  yollara koyulmuş insanlardan  kardeşlik, vahdet ve fedakarlıkları  yakından bizzat yaşamış olanlardan, insanlık üzerine egemen  her türlü egoistlik, çıkarcılık ve ayrımcılıktan bezmiş insanlara bir duyurudur.
Bu mektup, her türlü coğrafya ve milliyet taassubundan sıyrılmayı başarmış, sahte sınırlarla birbirinden  ayrı düşürülmüş tüm mustaz’af  halklara bir çağrıdır.
Bu mektup, “Hüseyin”e ve O’nun  belirlediği yola bağlanmayı  her türlü  ırkçı, ulusalcı, mezhepçi  kimliğin üzerinde tutanlardan, her  ırk, din ve mezhepten olan  dünya mustaz’aflarına bir çağrıdır.
Bu mektup, Adalet Güneşinin Doğacağını Bekleyenlerden ve zulmün kaynağı ile nihai savaş için hazırlananlardan, dünyaya tahakküm eden %1’lik sultacıların adaletsizlikleri altında ezilen %99’u oluşturan dünya halkına bir mektuptur.

Dünyanın Her Yanındaki  Mustaz’aflar! Selam olsun size.

Biz,  yer küresinin dört bir yanından milyonlarca Hüseyin aşığıyla birlikte insanlık tarihinin bu en görkemli anma merasimine katılıp yalın ayak Kerbela’ya  yöneldiğimiz  şu sıralarda Hz. Adem oğullarının çeşitli ırk, millet ve dinden olan büyük bir bölümü  dünyanın çeşitli yanlarında türlü türlü  zulümlere, saldırılara, acılara, mahrumiyetlere, hakaretlere ve adaletsizliklere maruz bırakılmaktadır.

Bugün, halkların kültürel, toplumsal, ekonomik ve siyasal hayatına egemen atmosferi müstekbir güçler ve dünya sathında çöreklenmiş sulta sistemi belirlemektedir.
 Halkların hayatı, kendi menfaatleri esasına göre değil de daha çok sermaye çevrelerinin ve zorbaların çıkarları ekseninde şekillenmektedir.

Taağuti/zalim ve halktan uzak rejimler dünyanın birçok yerinde modern yöntemlerle kendi halkları üzerinde kölelik sistemi kurmuş iken, kendileri  başta ABD ve uluslararası kuruluşlar olmak üzere daha büyük taağutların köleliğini kabullenmiş bulunuyorlar.

Dünya üzerinde sulta kurmuş zalimler ellerindeki çeşitli araçlarla mustaz’afları  öyle bir zayıflatmış, kendine yabancılaştırmış ve  itaatkar hale getirmişlerdir ki, dikkatlerimiz  önemsiz  konulara, değersiz alanlara çekilmiş ve böylece içinde bulunduğumuz acı durumu ciddi olarak değerlendirmede ve bu durumu değiştirmek için  harekete geçme konusunda  gaflete düşmüş bulunuyoruz.
Müstekbirler, bizim temel endişelere yönelmemizi ve kendileri aleyhinde küresel mustaz’aflar cephesini oluşturmamız yerine ırkçı, ulusalcı ve mezhepçi savaşlar içinde olmamızı istemekteler. Halbuki bu çekişmelerin hiç biri hak-batıl temelinde oluşmuş mücadeleler değildir ve  asla temel meselelerimizi çözecek, kurtuluşa yöneltecek gelişmeler değildir.

Kardeşler!
Ali’nin(as) şehri Necef’ten  Hüseyn’in(as) şehri Kerbela’ya hareket halinde olan biz Erbain yürüyüşçülerinin  en büyük arzumuz  Ali’nin ve Hüseyn’in  yolunda bulunmaktır. Hz. Ali’nin(as)  mücadele dolu hayatının son anlarında buyurduğu  “ZALİME DÜŞMAN ve MAZLUMA YARDIMCI OLUN” sözünü kendimize kılavuz olarak seçmiş bulunuyoruz. Yüce Allah’tan isteğimiz şu ki,  İmam Ali’nin bu vasiyetini yerine getirme yolunda zalimlerce dayatılacak zorluklara karşı mücadelede bedel ödemekten korkmamayı ve Seyyid’uş Şüheda Hüseyn’in izinde olmayı bize inayet buyursun. Hüseyin(as) bu yolda ödenecek  en büyük bedel, yani ölüm konusunda şöyle buyuruyor: “İZZETE ULAŞMAK VE HAKKI İHYA ETMEK YOLUNDA ÖLMEK NE DE KOLAYDIR”

 Yeryüzünün Mustaz’af  Halkları!  Gelin zalime düşmanlıkta ve mazluma yardımda, bu büyük görevi yerine getirmede bedel ödemekten korkmamak konusunda ahitleşelim. Nerede olursa olsun,  hangi dinden ve mezhepten olursa olsun, hangi ırktan ve renkten olursa olsun zalim karşısında susmamak, kayıtsız kalmamak ve  mümkün olan her şekilde mukabelede bulunmak konusunda ahitleşelim. Ve kesin kez inanalım ki, bizim bu ahde fert fert  bağlı kalmamız  dünya üzerinde büyük bir değişime ortam hazırlıyacaktır.

Gelin ey kardeşler! Her yıl düzenlenen bu görkemli yürüyüşe katılalım. Çünkü bu yürüyüş, küresel istikbar ve zulüm cephesine karşı hazırlıklı olmak doğrultusunda bir tatbikattır, dayanışma, vahdet ve  kardeşlik içinde birlikte yaşamak için bir alıştırmadır.
Dünya mustaz’aflarının bu ahitleşmeye katılmaları, küresel adalet güneşinin doğuşu ve  beşer tarihinin sabahının ulaşması  umuduyla.
TAYDER(Toplumsal Araştırma ve Yardımlaşma Derneği)

YORUMLAR

REKLAM