25 Zilkade, Dahvu’l-Arz Günü

GİRİŞ: 24.07.2019 17:02      GÜNCELLEME: 24.07.2019 17:02
Rasthaber -  Zilkade ayının 25. Günü, Dahv'ul-Arz, yer yüzünün yayıldığı gün, bu esintilerden biridir. Yılda sadece bir kez esen esinti; kendilerini bu esintiye bırakanların can ve gönülleri okşar ve onlara sonsuz derin mutluluk ve huzur verir.

Rivayetlere göre yüce Allah yeryüzün günümüzde Kâbe’nin bulunduğu yerde yaydı ve orasını insanların huzur bulmaları ve sükûnet etmeleri için hazırladı. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim’de bazı ayetlerde bu konuya değiniyor. Nitekim Nâziât suresinin 30. Ayetinde şöyle buyuruyor:  وَ اَلْأَرْضَ بَعْدَ ذلِکَ دَحاها

Bundan sonra da yeri döşeyip yaydı.

Bir çok müfessire göre buradaki “Dehaa” kelimesi, yer kürenin Kudsi inayet sayesinde huzur ve sükun beşiği olduğu gündür; nehirlerin aktığı, şelalelerin coştuğu, kuşların ağaçlarda öterek yüce Allah’a hamd ve tesbih ettiği, muazzam dağların çiviler gibi yere batarak insanların huzuru için beşik olduğu  Dahv'ul-Arz günüdür. Bu yüzden bugün, Allah Teâlâ’nın yavaş yavaş bu toprak küreye bahşettiği nimetlerine şükretmek günüdür.

Tabi ki bugünde İslam tarihinde günün öneminin daha da artmasına sebep olan bazı olaylar yaşanmıştır. Örneğin Rasûlullah’ın –saa- haccetü’l veda için Medine’den Mekke’ye yola çıkması ve hz. İbrahim -as- ve hz. İsa’nın -as- mübarek veladet günleri gibi.

Rivayetlerde de bugünde bazı büyük peygamberler hakkında tarihi olaylar nakledilmiştir. Örneğin ilk semavi rahmetin Hz. Âdem -as- için nazil olması ve Hz. Nuh’un -as- gemisinin Cudi Dağı'na oturması olayları.Yaşanan tüm bu olaylara rağmen 25 zilkade günü Dahv'ul-Arz olarak biliniyor. Emir-ül mümininden rivayet edildiğine göre hz. Ali’den -as- şöyle buyuruyor: Göklerden yeryüzüne nazil olan ilk rahmet zilkade ayının 25’inde idi. Bugünü oruç tutan ve geceyi ibadete kalkan kişinin ibadeti, yüz yıl gecesini ibadetle ve gününü oruçla geçirenin ibadetidir. Bugünü yüce Allah’larını zikretmek için bir araya gelen grup, ancak istekleri yerine getirilmeden dağılmazlar.

Bu yüzden Dahv'ul-Arz, dünyanın çok mübarek bir gündür öyle ki onun öfkeli ve yanan çehresi giderek rahmet şekline alarak, bitki ve insanın yaşaması için uygun hale geldi.

Bildiğiniz gibi dünyamız, suyla dolu bir gezegendir ve dörtte üçü sudur. Dünyanın yaratılış sürecinin bir evresi de tamamen sularla kaplı olduğu dönemdir. O evrede insanlığın yaşayabileceği bir ortamı bulunmuyordu. Allah-u Teâlâ bu evreyi, yeryüzünün kutuplarına ve farklı yerlerine suları çekerek sonlandırdı. Bu sayede artık yeryüzü insanlık için yaşanacak şekilde kurudu. Ya da başka bir deyişle döşenmiş oldu. Yani artık dünya insanların yaşayabileceği bir yer haline geldi.

Öyle ise selam olsun Dahv'ul-Arz’a, göklerin ve yerin insana kucak açtığı, nimetlerini insana sunduğu güne. Selam olsun Dahv'ul-Arz’a, Allah’ın ilk kez nimetlerini insana nazil olduğu ve insanın O’nun sevgisini algıladığı güne. Selam olsun Dahv'ul-Arz’a, aşkın oluştuğu ve tüm dünyayı yaktığı, bizi de Dost’un yoluna pervane ederek O’nun aşkını aradığımız, kokladığımız, başkalarının huzurunu bozmamak için dünyada huzur bulduğumuz güne. selam olsun Dahv'ul-Arz’a, Allah’ın onu yaratarak başka bahanelere bahane oluşturduğu, böylece belki insanı dünya hapsinden ve iblisin tutsağından kurtaracağı güne.

 Dahv'ul-Arz gününde oruç tutmak çok faziletlidir, öyle ki yılda tutulan orucun en çok faziletli günlerden biri olduğu belirtiliyor. Rivayetlerde bugün tutulan orucun 70 yıllık oruç sevabına eş değer olduğu ve bir başka rivayette de 70 yıllık keffare olduğu belirtilmiştir.

Rivayetler de dikkate alınarak, bugüne özel oruca ilaveten, gusül, dua ve namaz belirtilmiştir, ayrıca ehlibeyt İmamlarının -as-  bugüne verdiği önem de göz önüne alınarak, Allah’ın bu bereketli güne inayet ve lütfu ortaya çıkmıştır.

Bugün kılınacak özel namazı iki rekâtten oluşur. Her rekatta Fatiha suresinden sonra beş defa Şems suresi okunur ve namazın selamından sonra da, “ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ” Güç ve kuvvet ancak ulu ve yüce Allah'ladır."deniyor

Ardından şöyle mırıldanıyoruz:

Ey Allah’ım! Ey sürçmeleri affeden! Benim sürçmemi affet. Ey duaları kabul eden! Benim duamı kabul et. Ey sesleri duyan! Benim sesimi duy; bana merhamet et; benim günah ve kötülüklerimden ve bendeki çirkinliklerden geç. Ey yücelik ve ikram sahibi!"

Mübarek Dahv'ul-Arz günü dolayısı ile hazırladığımız özel programımızı bugüne ait duadan bazı bölümler ile noktalıyoruz.

Allah'ım! Ey Kâbe'nin yerini yayan, tohumu yaran, şiddetleri bertaraf eden ve bütün sıkıntıları gideren! Hakkını yücelttiğin, -üstünlük bakımından diğer günlerden- öne geçirdiğin, müminlerin yanında emanet bıraktığın, sana ulaşmak için vesile kıldığın bugünde, geniş rahmetinin hürmetine senden diliyorum ki, görüşme gününe yakın olan, ahdinde seçkin kılınan, kapalı olanı kullarına açan ve herkesi hakka davet eden kulun Muhammed'e ve hidayet edici, -ilim ve marifet- kandili, Allah'ın -hidayet- direkleri, cennet ve cehennemin emir sahipleri olan onun tertemiz Ehlibeyt'ine salat eyle…. Bugünümüzde bize hiçbir zaman kesilmeyen ve engellenmeyen bağış hazinenden bağışta bulun ve bu bağışına ek olarak da tövbe ve güzel bir dönüş ihsanda bulun. Ey kendisinden istenilenlerin en üstünü! Ey ümit edilenlerin en yücesi! Ey -kulların işlerine- yeten! Ey vefakâr! Ey lütfu gizli olan! Kendi lütfunla bana lütufta bulun; affınla beni mesut et; yardımınla beni teyit et; emir sahiplerin ve sırrının koruyucuları vesilesiyle yüce zikrini bana unutturma…. Allah'ım! Uzun süre toprak tabakaları arasında giriftar olduğum ve peşimden insanlar beni unuttukları vakit, sen beni yâd et ve an; beni ikamet yurduna dahil et ve keramet menziline yerleştir; beni senin velilerinin, seçtiğin ve kendine has kıldığın kişilerin dostlarından kıl ve o günde kendinle mülakat etmeyi bana mübarek kıl.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM