Şaban Ayı"nın Salavatı

GİRİŞ: 26.03.2020 10:16      GÜNCELLEME: 26.03.2020 10:16
Rasthaber -  İmam Zeyn-ül Abidin (a.s)'ın dilinden     

  Allahım! Muhammed ve âl-i Muhammed'e (Ehl-i Beyt'e) salat eyle; onlar, nübüvvet ağacı, risalet karargâhı, meleklerin uğradığı yer (ziyaretgâh), ilim madeni ve vahiy evinin ehlidirler.     

  Allahım! Muhammed ve al-i Muhammed'e salat eyle; onlar, engin denizde yüzen gemidirler; o gemiye binen emniyette kalır, onu terk eden boğulur; onlardan öne geçen dinden çıkar, onlardan geri kalan helak olur; onlara sarılan (hedefe) ulaşır.     

  Allahım! Muhammed ve al-i Muhammed'e salat eyle; onlar, sağlam sığınak, miskin ve çaresizlerin yardımcısı, firar edenlerin sığınağı, sığınanların koruyucularıdırlar.     

  Allahım! Muhammed ve al-i Muhammed'e çok salat eyle; öyle bir salat ki, onların razı olmasına, Muhammed ve al-i Muhammed'in hakkının eda edilmesine sebep olsun; senin kuvvet ve kudretinle ey alemlerin Rabbi!     

Allahım! tertemiz ve seçkin olan Muhammed ve al-i Muhammed'e salat eyle; sen onların haklarını belirledin, itaat ve imametlerine boyun eğmeyi gerekli kıldın.     

  Allahım! Muhammed ve al-i Muhammed'e salat eyle; kalbimi itaatinle ma'mur kıl; sana karşı günah işlediğimden dolayı beni rezil etme; fazlından bana bağışladığın, adaletinle bana esirgediğin nimetlerinden yararlanmada, kendisine az rızık verdiğin kimseye yardımda bulunmaya bani muvaffak et.     

  Bu Ay (Şaban ayı) resullerinin efendisi olan Peygamberinin ayıdır; öyle bir ay ki, onu rahmet ve rızvanınla kuşatmışsın; öyle bir ay ki, Resulullah (s.a.a) onu yüceltmekte, onu ululamakta ve o ayın sonuna kadar sana boyun eğmek için gündüzleri oruç, gecelerini ise ibadetle geçirirdi.     

  Allahım! Öyleyse bu ayda onun sünnetine uymak, şefaatine ulaşmak için bize yardım eyle.     

  Allahım! onu benim için şefaati kabul olunmuş bir şefaatçi, sana doğru açık bir yol ve beni de ona tabi olan kıl; ta ki kıyamet günü sana ulaştığımda benden razı olasın, günahlarıma göz yumasın, rahmet ve rızanı bana gerekli kılasın ve beni ebedi kalınacak iyilerin kalacağı yurda yerleştiresin.

tebyan

YORUMLAR

REKLAM