Peygamberin Tüm Getirdikleri Haktır

Peygamber Nebimiz, Muhammed (s.a.a)'iın getirdiği her şey, şüphe edilmeyen apaçık bir haktır. İnandıktan sonra ondan bir şeyi inkâr eden kâfir olur.
GİRİŞ: 18.07.2019 10:43      GÜNCELLEME: 18.07.2019 10:43
Rasthaber -  Peygamberin (s.a.a)’in hakkında vuku bulan hak şeylerden getirdiği hak şeylerden biri de miraç olayıdır.

"Kulunu geceleyin bir gece Mescid-il Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren o Allah yücedir. O, işitendir, görendir."(1)

"Sonra yaklaştı; derken sarkı verdi de . Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha da yakın oldu."(2)

Resulullah (s.a.a), miraçtan döndükten sonra miraç olayının mahiyetini açıklayan doğrulayıcı bir takım olayları haber vermiştir.

Resulullah Tüm İnsanlara Gönderilmiştir

Resulullah (s.a.a), tüm insanlara gönderilmiştir.

"Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı (korkutucu) olarak gönderdik."(3)

O; insanlar,  ve cinler ve, tüm varlıkların peygamberidir.

"(Cinler dediler ki:) Ey kavmimiz! Allah'a davet edene icabet edin ve ona iman edin."(4)

Resulullah (s.a.a), peygamberlerin en nebilerin büyüğü olduğu gibi, vasileri de vasilerin en hayırlısıdır; ve kitabı da kitapların en değerlisidir; Kur'an'ı kıyamete kadar Hak Teala koruyacaktır. Resulullah'ın dini, dinlerin en hayırlısıdır ve diğer tüm dinleri nesh etmiştir;. Ümmeti, de ümmetlerin en hayırlısı ve vasat olanıdır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor:

"Böylece biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki, siz insanlara şahit (ve örnek) olmasınız, için vasat bir ümmet kıldık. Peygamber de size üzerinizde bir şahit olsun."(5)

"Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz…."(6)

Feyz KAŞANİ (r.a)

(1)- İsra/1.

(2)- Necm/8-9.

(3)- Sebe/28.

(4)- Ahkaf/31.

(5)- Bakara/143.

(6)- Âl-i İmran/110.

YORUMLAR

REKLAM