Nehcül-Belâğanın İbadet Anlayışı -2

GİRİŞ: 29.12.2020 10:13      GÜNCELLEME: 29.12.2020 10:13
Rasthaber -   Hâl ve Makamlar

Bu hutbede, ibadet  ışığında mana ehlinin ulaştığıhâller, makam ve kerametler açıklanmıştır. Bu cümleden olarak şöyle buyuruyor Hz. Emir'ül-Müminin (a.s): "Etraflarını melekler sarmış, üzerlerine bir sekinet ve huzur inmiş. Göklerin kapıları kendilerine açılmış, Allah'ın  şeref koltukları hazırlanmış, Rableri onların çalışmalarından memnun, makamlarını övmüş... Allah onların kulluk vasıtasıyla elde ettikleri makam ve dereceleri görmüş, amellerini beğenmiş, makamlarını1- Nehc'ül-Belâğa, hutbe: 220. övmüştür. Allah'ı çağırdıklarında Allah'ın mağfiret ve bağışının kokusunu alır ve karanlık günah perdelerinin gittiğini hissederler!"

Allah Erlerinin Gecesi Nehc'ül-Belâğa açısından ibadet dünyası bambaşka bir dünyadır. İbadet dünyası lezzetlerle doludur; öyle lezzetler ki, bu üç boyutlu dünyanın maddî lezzetleriyle mukayese edilemez. İbadet dünyası, coşku, hareket ve seyahatle, seyru sülûklarla doludur; fakat bu seyahat Mısır, Irak ve  Şam gibi yer âleminin bir vilayetiyle bitmez, nihayetsiz bir deryadır varmak istediği şehir. İbadet dünyasında ne gece vardır, ne gündüz; çünkü orada her şey aydınlıktır. Bulanıklık, hüzün ve kırgınlık yoktur orada; baştan başa sefâ ve samimiyet doludur. Nehc'ül-Belâğa açısından bu dünyaya ayak basan ve bu dünyanın insana hayat veren ne-siminin okşadığıkimse bahtiyar ve mesut olur. Bu dünyaya ayak basan kimse açısından, madde ve cisim dünyasında başınısaf ipeğe veya bir kerpice koymak hiç önemli değildir: "Ne mutlu o kişiye ki, Rabbinin farzlarını edâ eder [yani Allah onun dostu, Fatiha ve  İhlâs sureleri onun işidir] de; uğradığı çetin şeylere dayanır [zorlukları, değirmen taşının taneyi ezmesi gibi ezip küçültür]; geceleri gözlerine uyku girmez; sonunda uyku ağır basarsa da yeryüzünü döşek, elini yastık eder de dalar; hem de kıyâmet gününden korkarak  gözlerine uyku girmeyen, yanları yatak yüzü görmeyen, dudakları gizlice Rablerini zikreden, boyuna bağışlanma dileklerinden günahları kendilerinden giderilen, arınan topluluk içinde. "Onlardır Allah hizbi; bilin ki Allah hizbi, kurtulanların, muratlarına erenlerin ta kendileridir."4

"Şeb-i merdan-ı khoda rûz-i cihanefrûz est Rûşenen-râ be hakikat şeb-i zulmânî nîst."

(Işık saçan gündür Allah erlerinin gecesi / Aydınlanmışların yoktur gerçekte karanlık gecesi.)

Allah Erlerinin Gecesi

Nehc'ül-Belâğa açısından ibadet dünyası bambaşka bir dünyadır. İbadet dünyası lezzetlerle doludur; öyle lezzetler ki, bu üç boyutlu dünyanın maddî lezzetleriyle mukayese edilemez. İbadet dünyası, coşku, hareket ve seyahatle, seyr-u sülûklarla doludur; fakat bu seyahat Mısır, Irak ve  Şam gibi yer âleminin bir vilayetiyle bitmez, nihayetsiz bir deryadır varmak istediği şehir. İbadet dünyasında ne gece vardır, ne gündüz; çünkü orada her şey aydınlıktır. Bulanıklık, hüzün ve kırgınlık yoktur orada; baştan başa sefâ ve samimiyet doludur. Nehc'ül-Belâğa açısından bu dünyaya ayak basan ve bu dünyanın insana hayat veren ne-siminin okşadığıkimse bahtiyar ve mesut olur. Bu dünyaya ayak basan kimse açısından, madde ve cisim dünyasında başınısaf ipeğe veya bir kerpice koymak hiç önemli değildir: "Ne mutlu o kişiye ki, Rabbinin farzlarını edâ eder [yani Allah onun dostu, Fatiha ve  İhlâs sureleri onun işidir] de; uğradığı çetin şeylere dayanır [zorlukları, de-ğirmen taşının taneyi ezmesi gibi ezip küçültür]; geceleri gözlerine uyku girmez; sonunda uyku ağır basarsa da yeryüzünü döşek, elini yastık eder de dalar; hem de kıyâmet gününden korkarak  gözlerine uyku girmeyen, yanları yatak yüzü görmeyen, dudakları gizlice Rablerini zikreden, boyuna bağışlanma dileklerinden günahları kendilerinden giderilen, arınan topluluk içinde. "Onlardır Allah hizbi; bilin ki Allah hizbi, kurtulanların, muratlarına erenlerin ta kendileridir."5

4- Nehc'ül-Belâğa, hutbe: 220.

5- Nehc'ül-Belâğa, mektup, 45.


YORUMLAR

REKLAM