Manevi Sadakalar

GİRİŞ: 25.05.2021 10:47      GÜNCELLEME: 25.05.2021 10:47
Rasthaber -  İslam'a göre sadaka sadece mal ve parayla değil bazı ameller ve davranışlar da sadaka hükmündedir. İnsanı sadaka vermiş gibi yapar. Hatta bunlardan bazıları, en faziletli sadakalar hükmündedir. Bu manayı ifade eden bazı hadisleri sizlere sunmaya çalışacağız:

1- Resul-i Ekrem (s.a.a): "En iyi sadaka dil sadakasıdır; onunla kanların dökülmesini engellersen; bir kötülüğü bertaraf edersen ve bir menfaatin Müslüman kardeşine ulaşmasına vesile olursan, bu senin için en iyi sadaka hükmüne geçer." (Kısas-ül Enbiya, s.188)

2- Bir başka rivayette şu şekilde nakledilmiştir: "Sadakanın en faziletlisi, dil sadakasıdır." Dil sadakası da nedir ya Resulullah? diye sorulduğunda: "Aracılık yapmaktır" buyurdu; onunla bir esirin kurtulmasına, bir (günahsız) kanın dökülmesine engel olursun ve yine kardeşine bir menfaatin ulaşması ve bir kötülüğün ondan uzaklaşmasına vesile olursun." (Bihar-ül Envar c.76 s.44)

3- Bir diğer güzel hadisinde şöyle buyurmaktadır Efendimiz (s.a.a): "Hak sözü söylemekten daha faziletli bir sadaka yoktur." (Kenz-ül Ummal, Hadis: 16324)

4- Yine buyurmuştur: "Canımı elinde tutan Allah'a and olsun ki insanlar, hayır bir söz söylemekten daha sevimli bir infak ve bağışta bulunmamışlardır." (El-Mehasin, c.1 s.78)

5- Bir diğer hadiste ise şöyle buyurmaktadır: "En güzel sadaka, dili korumaktır." (Kenz-ül Ummal, Hadis: 16361)

Gördüğünüz gibi bazen dilin konuşması en güzel sadaka oluyor, bazen de susması. Evet hakkı söylemek gerektiğinde bunu saklamadan, cesurca söylerse, bu en güzel sadaka olur. Ama konuşmaması gerektiği yerde de (gıybet, töhmet, iftira, kalp kırma, söz taşıma, alay etme, bilmediği şeyi söyleme, kendinden din adına ahkam kesme, yalan söyleme gibi) dili korumak, konuşmamak, onunla günah işlememek en faziletli sadaka hükmüne geçer.

6- İmam Musa Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: "(Mali veya bedeni açıdan) zayıf olan kimseye yardım etmen en faziletli sadakadır."

7- Resul-i Ekrem (s.a.a): "Her Müslüman her gün sadaka vermelidir" buyurdu. "Kimin buna gücü yeter ki?" diye sorulduğunda Allah Resulü (s.a.a) şöyle cevap verdi:

 

"Yoldan rahatsız edici bir engeli kaldırman sadakadır. Bir kişiye (bilmediği) yolu göstermen sadakadır. Bir hastanın ziyaretine gitmen sadakadır; kötülükten nehyetmen sadakadır; selamın cevabını vermen sadakadır." (Bihar-ül Envar c.75 s.50)

8- Resul-i Ekrem (s.a.a): "Her iyilik sadakadır; ister zengine olsun, ister fakire." (Emal-it Tusi, s. 458)

9- Resul-i Ekrem (s.a.a): "Kardeşinize, onu hidayet edecek ilimle ve ona sebat verecek fikri yardımlarla ona tasaddukta bulun." (Bihar-ül Envar c.75 s.105)

10- Resul-i Ekrem (s.a.a): "En iyi sadaka müslüman kişinin bir ilmi öğrenip sonra da müslüman kardeşine öğretmesidir." (Kenz-ül Ummal, Hadis.16357)

11- İmam Sâdık (a.s): "Allah'ın sevdiği bir sadaka (da), arası bozulan insanların arasını düzeltmek, birbirinden uzaklaşan insanları yakınlaştırmaktır." (El-Kâfi c.2 s.209)

12- Resul-i Ekrem: "Temiz ve güzel söz (söylemek) sadakadır. Namaza doğru attığın her adım sadakadır." (Bihar-ül Envar c.83 s.369)

13- İmam Zeyn-ül Abidin (a.s), sabah olduğunda rızık aramak için dışarıya çıkardı. Kendisine "Ey Resulullah'ın torunu, nereye gidiyorsun?" diye sorulduğunda şöyle buyururdu: "Aileme sadaka vermeğe gidiyorum" cevabını verdiğinde şaşıranlara şöyle buyururdu; "Kim helal rızk aramaya koyulursa bu onun için Allah tarafından bir sadakadır." (El-Kâfi: c.4 s. 12)

14- Resul-i Ekrem (s.a.a): "Mü'min kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır; iyiliğe emretmen sadakadır; kötülükten nehyetmen sadakadır; şaşırdığı yerde bir kişiye yol göstermen sadakadır; taş, diken, kemik (gibi engelleri) yoldan kaldırman senin için sadakadır; kendi kovanın suyunu kardeşinin kovasına boşaltman sadakadır." (Bu eskiden kuyulardan su çıkartmanın ve uzak yerlerden su taşımanın zor olduğu zamanlara işarettir.) (Kenz-ül Ummal Hadis. 16305)

15- İmam Sâdık (a.s): "Sağır bir kimseye, onu incitmeden, azarlamadan bir şeyi düşündürmeğe çalışmak sadakadır." (Bihar-ül Envar c.74 s.388)

16- Resul-i Ekrem (s.a.a): "Her Müslümanın sadaka vermesi gerekiyor." Ebu Musa, "Sadaka verecek bir şey bulamazsa?" diye sorunca, şöyle buyurdu: "Eliyle çalışıp kendine bir menfaati dokunur ve sadaka verir."
 

- Onu da yapamazsa?

- Perişan bir hacet sahibine yardımcı olur.

- Onu da yapamazsa?

- Hayır işe emreder.

- Onu da yapamazsa?

- Kendini kötülük yapmaktan korur, bu onun için sadaka sayılır." (Kenz-ül Ummal/Hadis: 16307)

17- Yine Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Halka kötülük yapmaktan kendini alıkoyman, koruman, kendinin kendine verdiğin bir sadaka hükmündedir." (Kenz-ül Ummal, Hadis: 16306)

18- Resulullah (s.a.a) kadınlara hitaben şöyle buydu: "Eşine hizmet etmek senin için bir sadakadır." (Nehcü'l-Fesaha)

YORUMLAR

REKLAM