Kur'an İnsanlara Ümit Verir

GİRİŞ: 23.01.2021 14:26      GÜNCELLEME: 23.01.2021 14:26
Rasthaber -  “Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür.”

Hud/114

Hz. Ali (a.s) bir topluluk içine girdiğinde, onlara şunu sordu: “Acaba Kur’an’ın insana en çok ümit verdiği ayet hangisidir, bilir misiniz?” Orada hazır bulunanlardan her biri kendisi için uygun olan ayeti okudu:

Bazıları ise şu ayeti okudular: “Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalanları (günahları) ise dilediği kimseler için bağışlar…”[1]

Kimileri ise şu ayetin Kur’an’ın en ümit verici ayet olduğunu söylediler: “Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah’tan bağışlama dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.”[2]

Başkaları da şu ayeti izhar etmişlerdir: “De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”[3]

O toplulukta hazır bulunanlardan bir diğer kesim ise şu ayeti okudular: ”Yine onlar, çirkin bir iş yaptıkları, yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler -ki Allah’tan başka günahları kim bağışlar- ve bile bile işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmeyenlerdir.”[4]

Hz. Ali (a.s) topluluk içinden gelen bu cevaplardan sonra şöyle buyurdular:

“Habibim Hz. Resulullah’dan (s.a.a) işittim ki, Kur’an’ın en çok ümit veren ayet-i kerimesi şudur: ‘Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür.’ Hz. Peygamber (s.a.a) daha sonra şöyle devam ettiler: ‘Ya Ali! Beni müjdeleyici ve korkutucu olarak insanlara gönderen Allah’a and olsun ki; insan namaz için abdest aldığında günahları dökülür ve yüzünü kıbleye döndüğünde temizlenir. Ya Ali! Namazı ikame edenin durumu günlük olarak her gün beş defa kapısının önünden akan nehre girip kendisini arındıran ve temizleyen kimse gibidir.”[5] ehlader

[1] - Nisa, 48

[2] - Nisa, 110

[3] - Zümer, 53

[4] - Al’i İmran, 135

[5] - Tefsiru’l Mecmeu’l Beyan ve Tefsiru’l  Kenzu’l Dakaik

YORUMLAR

REKLAM