Kur’an-ı Kerim Nasıl Nazil Olmuştur? -1

Ehl-i Beyt Mektebi'nin kıymetli isimlerinden Ayetullah el-Uzma Safi Gulpaygani'den Kadir Gecesi nasihatları
GİRİŞ: 13.05.2020 02:52      GÜNCELLEME: 13.05.2020 02:52
Rasthaber -  Kur’an-ı Kerim nasıl nazil olmuştur? Kadir Gecesi’nde Kur’an’ın tamamı bir anda (def’i) mı ya da tedrici mi nazil olmuştur? Tıpkı Kur’an ayetleri gereği Kadir Gecesi tekrar etmektedir; acaba bu tekrardan maksat nedir? Acaba her “Leyletü’l Kadir”‌de Kur’an nazil olur mu?

Bu soruların esası iki konuya dönmektedir; birincisi Kur’an-ı Kerim hangi şekilde inmiştir? İkincisi, Kadir Gecesi’nin tekrar edilmesinin rolü nedir?

Kur’an-ı Kerim’in nüzulü hakkında Allah-u Teâlâ Mübarek Bakara Suresi’nde şöyle buyurmuştur:

“Ramazan ayı Kur’an’ın nazil edildiği aydır.”‌[1]

Sonra İnsan Suresi’nde şöyle buyrulmaktadır: “Biz onu mübarek bir gecede indirdik.”‌[2]

Son olarak Kadir Suresi’nde de şöyle buyrulmuştur: “Biz o(Kur’an)nı Kadir gecesinde indirdik.”‌[3]

Bu ayetlerden bu mübarek gecenin, Ramazan Ayı’nda olduğu, aynı şekilde Kadir Gecesinin bu ayda karar kılındığı ve sonuç itibariyle Kadir Gecesinde de Kur’an’ın indiği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan Kur’an-ı Kerim, Peygamber (s.a.a)’in 23 yıllık nübüvvet döneminde inmiştir. Nitekim bazıları, Peygamber (s.a.a)’e Kur’an’ın bir defada def’i olarak inmediği için itiraz etmişlerdir: “İnkâr edenler: ‘Kur’an, ona bir defada indirilmeli değil miydi?’ dediler.”‌[4] O halde Kur’an bir defada ve bir yerde nazil edilmemiştir. Allah-u Teâlâ bu hakikatin altını çizerek şöyle buyurmuştur:

“Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle (parça parça indirdik) ve onu ağır ağır okuduk.”‌[5]
Bu esas üzerine, bir yönden Kur’an’ın tamamı Kadir Gecesinde ve mübarek Ramazan Ayında indirilmiş ve diğer yönden tıpkı kesinlik içeren İslam tarihi verisine göre Kur’an-ı Kerim’in nüzulü 23 yıl devam etmiştir. Bunun yanında, bazı ayetler, Kur’an’ın bir defada indiğine işaret etmektedir.

Diğer bir konu: Yakinen Kur’an’ın inişindeki ihtilaf çelişkiyle sonuçlanmaz ve kesinlikle bu ihtilafın halledileceği bir yol vardır; zira böyle bir ihtilaf Kur’an’da söz konusu değildir; nitekim Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah’tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, onda birbirini tutmaz çok şey bulurlardı.”‌[6]

Kur’anî delillerin bir kısmı, Kur’an’ın bir defada (def’i)  indirildiğine işaret ederken diğer bir kısım deliller ise Kur’an’ın tedrici olarak indiğine işaret etmektedir ve diğer bir delil de Allah’ın sözünde ihtilafı nefyetmektedir. O halde ayetlerin hepsi birbiriyle uyum içindedir ve bizim bu uyumu derk etmemiz gerekmektedir.

Kur’an ayetleri arasındaki uyumun sağlanması için çeşitli yönler açıklanmıştır:

1- Kur’an’ın tamamı Kadir Gecesinde “Beytü’l Ma’mur”‌ ya da “dünya semasın”‌da inmiştir; o zaman Kur’an’ın tedrici nüzulü, Beytül Ma’mur’dan tabiat âlemine doğru şekillenmiştir. O halde Kur’an’ın def’i nüzulü, dünya semasına doğru ve tedrici nüzulü ise dünya semasından Beytü’l Ma’mur ve tabiat âlemine doğrudur.[7]

2- Bazıları Kur’an-ı Kerim’in Beytu’l Mamur’a nazil olduğunu ve nüzulünün de tedrici olduğunu söylemişlerdir; buna göre her sene Kadir Gecesinde yılın tamamında ayetler tedrici bir surette nazil olmakta ve def’i olarak da Beytu’l Mamura inmektedir.[8]

[1] Bakara Suresi /185.

[2] Duhan Suresi /3.

[3] Kadir Suresi /1.

[4] Furkan Suresi /32.

[5] Furkan Suresi /32.

[6] Nisa Suresi /82.

[7] Mecmeu’l Beyan, c. 1–2, s. 497; el–Mizan, c. 2, s. 15.

[8] Mecmeu’l Beyan, c. 1–2, s. 497; el–Mizan, c. 2, s. 15.

tebyan

YORUMLAR

REKLAM