Kerbelâ ve Kerbela"nın Ziyareti -3

GİRİŞ: 10.09.2020 09:24      GÜNCELLEME: 10.09.2020 09:24
Rasthaber -  1- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):

"Kim Hüseyin (a.s)'ın ziyaretine onun hakkını tanıdığı halde gelirse, (adı) kurb derecelerinin en yüksek mertebelerine yazılır!"[1]

2- İmâm Musa Kâzım (a.s):

"Ebu Abdillah'il Hüseyin (a.s)'ı onun hakkını, hürmetini ve velayetini tanıdığı ve kabul ettiği halde ziyaret eden kimseye verilecek olan en aşağı mükafat, onun eski ve yeni bütün günahlarının bağışlanmasıdır."[2]

3- İmâm Ali Rıza (a.s):

"Kim Fırat nehri kenarında (Kerbala’da), Hüseyin (a.s)'ın türbesini ziyaret ederse, Allah'ı ziyaret etmiş gibi olur."[3]

4- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):

"Kim Aşura günü Hüseyin (a.s)'ı ziyaret ederse, cennet ona vacip olur."[4]

5- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):

"Kim Âşûrâ gecesini Hüseyin (a.s)'ın türbesinin yanında geçirirse, Kıyamet günü kanına bulanmış bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkar; onunla birlikte Kerbelâ meydanında şehit olmuş gibi!"[5]

6- İmam Hasan Askerî (a.s):

"Mu'minin alameti beştir: Elli bir rek'at namaz , (farz ve sünnet namazların toplamı), Erbain ziyareti, sağ ele yüzük takmak, toprağa secde etmek ve namazda besmeleyi sesli olarak söylemek."[6]

7- Resul-i Ekrem (s.a.a):

"Şunu bilin ki onun (mezarının) kubbesi altında dua kabul olur. Türbesinin toprağında şifa vardır ve imâmlar onun soyundan gelecektir."[7]

8- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):

"Çocuklarınızın ağzını Hüseyin (a.s)'ın türbesinin toprağıyla açın. Zira o eman vesilesidir."[8]

9- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):

"Hüseyin (a.s)'ın türbesinin toprağında her derdin şifası vardır. Odur en büyük deva."[9]

10- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):

"Hüseyin (a.s)'ın türbesi üzerine secde etmek, yedi perdeyi yırtar."[10]

11- İmâm Cafer-i Sâdık (a.s) (her namaz kıldığında), Hüseyin (a.s)'ın mutlaka türbesinin toprağına secde ederdi. Bunu ise Allah'a huzû ve huşû için yapardı."[11]

12- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):

"Hüseyin (a.s)'ın türbesinin toprağına secde etmenin nuru, yedinci arza kadar nurlandırır. Kimin yanında Hüseyin (a.s)'ın türbesinin toprağından yapılmış bir tespih olursa, zikreden ve tesbih eden birisi gibi yazılır, hatta eğer tesbih etmese dahi…"[12]

13- İmâm Musa Kâzım (a.s):

"Benim mezarımın toprağından teberrük için bir şey almayın. Zira Hüseyin (a.s)'ın türbesinin toprağının dışında her toprak bize haramdır. Zira Allah onu bizim şialarımız ve dostlarımız için şifâ vesilesi kılmıştır."[13]

14- İmâm Musa Kâzım (a.s):

"Bizim dostlarımızın dört şeye her zaman ihtiyaçları olur: 1- Üzerinde namaz kılacakları bir seccâde 2- Parmağına takacağı yüzük 3- Dişlerini fırçalayacağı misvak (fırça) 4- İmam Hüseyin'in türbesinin toprağından yapılan bir tespih."[14]

 [2]- Müstedrek-ül Vesâil, C.10, S.236.

[3]- Müstedrek-ül Vesâil, C.10, S.250

[4]- İkbâl-ül Â'mâl, S.568.

[5]- Vesâil-üş Şia, C.10, S.372.

[6]- Vesâil-üş Şia, C.10, S.373.

[7]- Müstedrek-ül Vesâil, C.10, S.335

[8]- Vesâil-üş Şia, C.10, S.410.

[9]- Kâmil-üz Ziyârât, S.275

[10]- Misbâh-ül Müteheccid, S.511.

[11]- Vesâil-üş Şia, C.3, S.608

[12]- Men Lâ Yahzurh-ul Fakih, C.1, S.268

[13]- Câmiu Ahâdis-iş Şia, C.12, S.533

[14]- Tehzîb-ül Ahkâm, C.6, S.75.

YORUMLAR

REKLAM