Kerbela Kronolojosi

GİRİŞ: 30.08.2020 09:45      GÜNCELLEME: 30.08.2020 09:45
Rasthaber -  5 Recep 60 h. (M.679): Muaviye'nin Şam'da ölümü ve Yezid'in onun yerine geçmesi.

28 Recep 60 h. (M.679): İmam Hüseyin'den (a.s) biat alınması gerektiğine dair Yezid tarafından gönderilen mektubun Medine valisine ulaşması.

29 Recep 60 h. (M.679): Velid'in İmam Hüseyin'i (a.s) biate çağırması, İmam Hüseyin'in (a.s) Peygamber'in kabrini ziyaret edip vedalaşması, Ehlibeyt'i de yanına alarak bir grup Benî Haşim ile Medine'den hicret etmesi.

3 Saban 60 h. (M.679): İmam Hüseyin'in (a.s) Mekke'ye girişi ve halkla görüşmesi.

10 Ramazan 60 h. (M.679): Kufeli Şiîler tarafından gönderilen iki elçinin İmam'a ulaşması ve gönderilen mektupların İmam'a iletilmesi.

15 Ramazan 60 h. (M.679): Binlerce mektubun İmam'a ulaşması ve bunun akabinde İmam'ın, araştırma yapması amacıyla Müslim b. Akil'i Kufe'ye göndermesi.

5 Sevval 60 h. (M.679): Müslim b. Akil'in Kufe'ye girişi, halkın görkemli karsılaması ve biatleri.

11 Zilkade 60 h. (M.679): Müslim b. Akil'in bir mektup yazarak İmam Hüseyin'i (a.s) Kufe'ye çağırması.

8 Zilhicce 60 h. (M.679): Müslim b. Akil'in Kufe'de 4000 kişiyle kıyam etmesinin ardından yalnız bırakılması ve bu yüzden Tav'a'nın evinde saklanması.

Gelişmelerin ardından İmam Hüseyin'in (a.s) haccını umreye çevirmesi, halka yönelik bir konuşma yaparak ailesi ve yarenlerinden oluşan 82 kişilik bir kafileyle Kufe'ye doğru yola çıkması.

Hani'nin yakalanarak şehit edilmesi.

9 Zilhicce 60 h. (M.679): Müslim'in tek basına Kufelilerle savasmasının ardından yakalanarak Kufe Daru'l-Emaresi'ne getirilmesi ve burada, binanın çatısında şehit edilmesi.

İmam Hüseyin'in (a.s) Mekke dışında Ferazdak ile görüşmesi.

Zilhicce 60 h. (M.679): İmam Hüseyin'in (a.s) Serâf konağında Hür'ün ordusuyla karsılaşması.

Zilhicce 60 h. (M.679): Uzeybu'l-Hecanat konağında Müslim b. Akil ile Kays b. Musahhar'ın şehadet haberlerini bir kez daha alması.

2 Muharrem 61 h. (M.680): İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela'ya girişi ve burada çadırların kurulması.

3 Muharrem 61 h. (M.680): Ömer b. Sâd'ın 4000 kişilik bir orduyla Kerbela'ya girişi ve İmam'ı biate çağırması.

5 Muharrem 61 h. (M.680): Sebes b. Rib'î'nin 4000 kişilik bir orduyla Kerbela'ya girişi.

7 Muharrem 61 h. (M.680): Kufe'den gelen emir üzerine suyollarının İmam'a ve beraberindekilere kapatılması.

Fırat kenarına Amr b. Haccac komutasında 500 süvarinin yerleştirilmesi.

9 Muharrem 61 h. (M.680): Simr'in 4000 kişilik bir orduyla Kerbela'ya girişi ve İmam Hüseyin'in kesin olarak öldürülmesi gerektiğiniifade eden İbn-i Ziyad'a ait mektubu Ömer b. Sâd'a vermesi, Hz. Abbas'a amanname vermek istemesi, Ömer b. Sad'ın ordusunun hücuma geçmesi ve İmam'ın namaz, münacat vb. ibadetler için bir gece daha mühlet istemesi.

10 Muharrem 61 h. (M.680): İmam'ın (a.s) ordusuyla Kufe ordusunun savaşa başlaması, İmam'ın ve Hüseynîlerin şehadeti, çadırların yağmalanması, İmam'ın (a.s) mübarek başının Hulî vasıtasıyla Kufeye gönderilmesi.

11 Muharrem 61 h. (M.680): Ömer b. Sad'ın, kendi askerlerinden ölenlere cenaze namazı kıldıktan ve onları defnettikten sonra Ehlibeyt esirlerini de yanlarına alarak ordusuyla birlikte Kerbela'dan Kufe'ye hareket etmesi.

1 Safer 61 h. (M.680): Ehlibeyt esirlerinin Şam'a girişi.

20 Safer 61 h. (M.680): Ehlibeyt'in Şam'dan Medine'ye dönüsü.

Kerbela Ansiklopedisi

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM