Kadir Gecelerinin Amelleri

GİRİŞ: 26.05.2019 01:57      GÜNCELLEME: 26.05.2019 01:57
Rasthaber -  1- Gusül yapmak. Merhum Alleme Meclisi bu gusülün güneş batacağı sırada yapılıp onunla akşam namazının kılınmasının daha efdal olduğunu yazmıştır.
 
2- İki rekât namazı her rekâtta Fatiha Suresinden  sonra yedi defa İhlas suresini okuyarak kılmak. Namazın ardından da yetmiş defa: "Esteğfirullahe ve etûbu İleyh" söyleyerek Allah'tan mağfiret dilemek ve tevbe etmek. Resul-i Ekrem'den (s.a.a) nakledilen bir hadiste şöyle buyurmaktadır.
 
"Kim bu ameli yaparsa yerinden kalkmadan Allah onu ve anne-babasını bağışlar."
 
3- Bir amel de şudur: Kur'ân-ı Kerim'i açıp yüzüne tutarak şu duayı okursun:
 
"Allahumme innî es'eluke bi-kitabik'el-munzel, vema fih, ve fîh'ismuk'el-ekber, ve esmauk'el-husna, vema yuhafu ve yurca, en tec'alenî min utegâike min'en-nar."
 
"Ey Allah! İndirdiğin kitabın ve onda bulunan büyük ismin ve güzel isimlerin hürmetine ve kitabındaki korkutan veya ümit veren (ayetlerin) hürmetine, beni cehennem ateşinden azat ettiğin kimselerden kılmanı dilerim Senden."
 
Ve bu duanın ardından da hacet ve dileklerinizi Hak Teala'dan istersiniz.
 
4- Bu gecelerde yapılan bir amel de şöyledir: Kur'ânı alıp başınıza kor ve şöyle dua edersiniz:
 
"Allahumme bi-haggi haza'l-gur'ân ve bi-haggi men erseltehu bih, ve bi-haggi kulli mu'minin medehtehu fih, ve bi-haggike aleyhim, fela ehede e'rafu bi-haggike mink."
 
"Allah'ım! Bu Kur'ân'ın ve onu gönderdiğin kimsenin ve onda medhettiğin bütün müminlerin hakkına ve senden başka hiç kimsenin tanıyamayacağı onlar üzerindeki hakkına -senden istiyorum.-
 
Sonra da:
 
On defa “Bike ya Allah”.
On defa “Bi-Muhammedin”.
On defa “Bi-Aliyyin.”
On defa “Bi-Fatimete”.
On defa “Bil-Haseni”.
On defa “Bil-Hüseyni”.
On defa “Bi-Aliyyibni'l-Huseyn”.
On defa “Bi-Muhammed ibn-i Eliyyin”.
On defa “Bi-Ca'fer ibn-i Muhammed”.
On defa “Bi-Musa ibn-i Ca'fer”.
On defa “Bi-Aliyy ibn-i Musa”.
On defa “Bi-Muhammed ibn-i Aliyyin”.
On defa “Bi-Aliyyibn-i Muhammed”.
On defa “Bil-Hasen ibn-i Aliyyin”.
On defa “Bil-Hucceti”,   söyleyip hacetlerinizi istersiniz. Bu duada önce Allah'u Tealayı, Kur'ân-ı Kerim'e ve O'nun gönderdiği peygamberine (s.a.a) ve Kur'ân'ın medhettiği müminlere sonra da Allah'u Tealayı kendi Mukaddes Zatına ve Ehl-i Beyt'ten olan ondört masum'un her birinin hürmetine ant vererek hacet ve dileklerinizi Hak Teala'dan diliyorsunuz.
 
5- Bu gecenin bir ameli de imkanı olanlar için İmam Hüseyin'in (a.s) mukaddes türbesini ziyaret etmektir. Uzakta olanlar da uzaktan o hazreti selamlayarak ziyaret edebilirler.
 
6- Bu üç gecede ihya tutmak (bu geceleri yatmadan sabahlamak) da müstehaptır. Bir hadis-i şerifte şöyle geçer:
 
"Kadir Gecesini ihya tutan kimsenin günahlarını, Allah bağışlar."
 
7- Her üç gecede de yüz rekât namaz kılmanın çok fazileti vardır. Bu namazlarda her rekâtta Hamd'dan sonra on defa İhlas suresi okunursa daha faziletli olur.
 
 
Kadir Gecesinin Fazileti
 
Merhum Meclisi bu gecelerin en değerli ve faziletli amellerini şöyle sıralamıştır:
 
"İstiğfar etmek, zikir, kendimizin, anne-babamızın akraba ve mümin kardeşlerimizin dünya ve ahiretleri ile ilgili hacetleri istemek, Hz. Muhammed'e (s.a.a) ve Ehl-i Beytine mümkün olduğu kadar selat-u Selâm etmek ve bazı rivayetlere göre Cevşen-i Kebir duasının da bu üç gecede okunması müstehaptır." 
 
Bir rivayette ise şöyle geçer: "Resulullah'a (s.a.a) Kadir gecesine girdiğimizde (o gecede ) ne isteyelim Hak Teala'dan” diye sorulduğunda, Resuli Ekrem (s.a.a) “afiyet dileyin" buyurdu.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM