İmam Hüseyin (as) Hangi Yezid’e (la) Karşıydı?

GİRİŞ: 27.09.2019 19:59      GÜNCELLEME: 27.09.2019 19:59
Rasthaber -  Berlin İmam Rıza İslam Merkezi hocası  Şeyh Sabahattin Türkyılmaz son Cuma hutbesinde  imamet ve velayetin müslümanların üzerindeki etkisi üzerinde durarak aşağıdaki konulara dikkat çekti:

İmam Hüseyin’in (as) kıyamında müslümanların o hazeretin yanında yer alamamalarının sebeplerinden biri İmam Hüseyini (as) zamanın imamı olarak gerektiği gibi tanımamış olmalarıdır. 

İmamı tanımak ilahi bir vazifedir çünkü insan İmamın sayesinde dinini öğrenir, dinini korur ve pratize eder.

Zamanın imamını tanımadan ölmenin cahiliye ölümüne benzetilmesinin sebebi İmamı tanımadan sürdürülen yaşamın cahiliye hayatı olmasındandır.

Dini korunmamış, vazifesinin ne olduğunu bilmeyenin hayati ölü hayattır. Şiilikte, imamet ve velayetin önemi burdan kaynaklanır. İmamet hem insan hayatını rahmani kılıp tayyib hayat yapıyor, hem de ölümünü cahiliye ölümü olmaktan kurtarıyor.

İmam Hüseyin’in (as) kıyamında o hazretin yanında yer alamamanın diğer bir sebebi ise iktidari gasb eden halife sıfatıyla müslümanlara hüküm süren Yezid idi.

İmamların tanıması ilahi bir vazife olduğu gibi İmamların düşmanlarının da tanınması da ilahi bir vazifedir.

İmam Hüseyin (as ) buyuruyor: “Benim gibi birisi onun gibi birisine biat etmez.“

Ve yine İmam Hüseyin (as) buyuruyor:“ İslam‘ın fatihasını okumak gerekir eğer Yezid gibi birisi İslam ümmetinin başına geçerse“. İmam (as) ne demek istiyor?

İmam Hüseyin‘nin (as) bu sözünü anlayabilmek için İmam Hüseyini (as) ve Yezid‘i iyi tanımak gerekir.

İki Yezid vardır; “Aşura öncesi Yezid“ ve “Aşura sonrası Yezid“.

Aşura öncesi Yezid

Yezid, Muaviye tarafından ölmeden önce müslümanların halifesi ilan edilmiş İslam ümmetinin lideridir. Bütün müslümanların biat ettiği meşru bir halife olarak tanıtılıyor. Kabile reislerinin halkları adına bağlılık ve sadakat mektubu yazıp itaate hazır olduklarını bildirdikleri halife konumundadır.

Yezid, Muaviye tarafından zorbalıkla halife seçildiğinde kimse karşı gelmemiştir. Muaviye hayatta olduğu müddette de kimse itiraz etmemiş biat için yarışmışlardır.

Muaviye öldükten sonra sadece 3-4 kişi itiraz edip biat etmemişlerdir. Biri sessiz ve tarafsız kalmayı seçmiş (Abdullah bin Ömer), biri Mekke’ye sığınmış ileride halifeliğini ilan edecek (Abdullah bin Zubeyr).

Biri de biat etmeyip kıyam eden Peygamber torunu İmam Hüseyin (as) idi.

Yezid Kimdir? İmam Hüseyin (as) hangi Yezid’e karşı kıyam etti? İmam Hüseyini (as) bu kadar büyük bir fedakarlık yapmaya sürükleyen sebep neydi?

Aşura öncesi Yezid’in karnesi

a) Nifak İslam elbisesi giymiş

Peygamber (saa) zamanında da kamil olmuş bir din vardı ve karşısında da bir küfür vardı. O dönemde ümmet arasında karanlık bir nokta olsa peygamber aydınlatır, karanlığı yok ederdi. Hakk- batıl çizgisi belliydi, saflar ayrılmış netti.

Hz. Ali (as) döneminde İslam ümmeti içinde bir karanlık belirmeye başladı. 3 savaş neticesinde hz. Ali (as) bu karanlığı yok ettse de şehadetinden sonra tekrar hortlamıştı.

İmam Hasan (as) dönemi ile hızlanıp güçlenen bu karanlık İmam Hüseyin’in (as) döneminde doruk noktaya ulaşmış ve hiçbir asırda İslam ümmeti bu kadar karanlığa gömülmemişti. Zifri karanlık her yeri sarmıştı.

İmam Hüseyin (as) döneminde “küfür nifak elbisesi giyerek İslam ümmetini ele geçirmişti. Küfür, Nifak kendisini müslüman göstererek İslam ümmetine musallat olmuştu. İslam elbisesinin altında Nifak ve küfür gizlenmişti.

b) İslam ümmetinin yönü cahiliyete doğru çevrilmişti.

c) Peygamberlerin mirası olan din ve İslam ümmetinin liderliği fasık, facir, zalim birine teslim edilmişti.

d) İslam ümmetinin halifesi babalarının gizlediği nifakı artık açıkca söylemekten çekinmiyordu.

e) Peygamberlerin mirasının yok olması an meseleydi.

f) Yezid, halife olacak imana, ahlaka sahip değildi. Kişilik ve karakterine bakıldığında, bu insanın nasıl İslam ümmetinin halifesi olduğu anlaşılır gibi değildir; o zamanın müslümanları bunu nasıl kabul etmişler akıl almıyor.

İslam ümmeti bunu göremeyecek kadar basiretsiz ve kör olmuştu. Nifak hakk olarak algılanıyor, hakk ise gizli kalmıştı.

Aşura sonrası Yezid’in Karnesi

Aşura sonrası müslümanların çoğunluğu Yezidi Kerbela katliamı ile tanıdırlar. Aşura sonrası Yezide yaptıklarından dolayı karşı çıkmaya ve lanet okumaya başladılar.

1-Yezid’i, Kerbela’da İmam Hüseyin (as) ve yarenlerini sussuz bırakan, Kerbela çölünde İmam Hüseyin’i (as) şehid eden, yarenlerini katliam edip Ehlibeytin çocuklarını esir alan zalim bir sultan olarak görmeye başladılar. Yezidi sadece Aşura sonra yaptıklarından dolayı suçlu görüyorlardı.

2- Harre olayından dolayı suçluyorlar

3-Kabe’nin mancınıklarla yıkılması emrini verdiği için kınıyorlar

Aşura sonrasından günümüze kadar insanların çoğu da Kerbela sonrası Yezid’e karşıdırlar ve ona lanet okumaktadırlar. Aşura öncesi Yezid‘i tanımıyorlar ve tanıyanlar da İslam halifesi olarak biliyor dolayısıyla her hangi bir problem görmüyorlardı.

İmam Hüseyin (as) hangi Yezid’e karşıydı

İmam Hüseyin (as) bütün insanların tam tersine Aşura öncesi Yezid’e itiraz ediyor, Aşura öncesi Yezid’e karşı kıyam ediyor, Aşura öncesi Yezid’i gayrı meşru görüyordu.

Çünkü Yezdi bin Muaviye, vacibatı terk edip dini hiçe sayan, peygamberin peygamberliği ile alay eden, Kur’an’a hakaret eden, aşikara günah işleyen facir, ilahi hükümleri ayaklar altına alan fasık, müslümanlara zülm eden zalim biriydi.

Kerbela öncesi Yezidi tanımayanlar günümüz Yezidini tanıyamazlar çünkü onlar sadece Aşura sonrası Yezid’e lanet okumasını bilirler. Bundan dolayı müslümanlar günümüz Yezidlerine karşı Hüseyni duruşu sergileyemez. Sadece matem ve yas tutarlar.

İmam Hüseyin (as) gibi Aşura öncesi Yezidi tanamadan, zamanın Yezidlerini veya Yezidin yolunu devam ettirenleri tanıyamazlar. Günümüz Yezidleri kimlerdir tanınması gerekir, İmam Hüseyin (as) günümüzde olsa kimleri zamanın Yezidi olarak tanıtırdı, bunun ortaya çıkması gerekir.

Vesselamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh

Rasthaber/ Berlin

YORUMLAR

REKLAM