Hz. Yahya’nın (a.s) Şehadeti

GİRİŞ: 06.09.2019 10:02      GÜNCELLEME: 06.09.2019 10:02

Rasthaber -  Hazreti Yahya İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Zekeriyya (a.s)’ın oğludur. Yahya (a.s)’ın doğumu ile Îsâ (a.s)’ın doğumu aynı seneye rastlamaktadır. Dâvud (a.s)’ın neslinden olup, hazreti Meryem’in teyzesinin oğluydu. Tevrat’ın hükümlerini küçük yaşta öğrenmiş olan Yahya (a.s), bazen Beyt-ül-Makdis’te, bazen de tenha ve ıssız yerlerde Allâhu Teâlâ’ya ibâdet ve taatla meşgul olurdu. Yahya (a.s) rüşt, olgunluk çağına ulaştığı zaman, kendisine, Allâhu Teâlâ tarafından peygamberlik emri bildirildi. İlk önce Musa (a.s)’ın bildirdiği dinin esaslarına uyması ve Tevrat’ın hükümlerini insanlara tebliğ etmesi emredildi. Îsâ (a.s)’a İncil nazil olup, Tevrat’ın hükmü kaldırılınca, İsrailoğullarını İncil’in emir ve yasaklarına uymaya çağırdı.

Yahya (a.s)’ın davetini kabul edenler olduğu gibi, türlü bahânelerle ona karşı çıkanlar da oldu. Daha önce birçok peygambere iftira edip şehit eden İsrailoğulları Îsâ (a.s)’a karşı çıkıp, onu şehit etmek istediler. Allâhu Teâlâ Îsâ (a.s)’ı göğe kaldırdıktan sonra, Yahya (a.s), İncil’in hükümlerini insanlara anlatmaya devam etti. Yahudi hükümdarı Birinci Herod, Hazreti Yahya’ya iyi muamelede bulunurdu. Kendi kardeşinin kızı veya hanımının önceki kocasından bir kızı vardı. Yahudi hükümdarı Birinci Herod bu kızla evlenmeyi ve nikâhlarını Yahya (a.s)’ın yapmasını istedi. Yahya (a.s) böyle bir evliliğin Hazreti Îsâ’nın tebliğ ettiği İncil kitabında yasaklandığını ve böyle bir nikâhın imkânsız olduğunu bildirdi. Bu duruma içerleyen kızın annesi, Yahya (a.s)’ın öldürülmesini istedi. Herod’un adamları, Yahya (a.s)’ı yakalayıp, başını kesmek suretiyle şehit ettiler. Kesilmiş olmasına rağmen, Yahya (a.s)’ın başı, mucize olarak; “Bu kızı almak sana helâl değildir!” diye defalarca söyledi. Yahya (a.s)’ın mübarek bedeninin parçaları, başka başka şehirlerdedir. Başı ise Şam’daki Ümeyye Camii’ndeki türbededir.YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM