Bin Aydan Hayırlı “Kadir Gecesi”

GİRİŞ: 04.06.2018 10:42      GÜNCELLEME: 04.06.2018 10:42

Rasthaber - Yüce İslam dininde bazı özel günler ve özel geceler bulunmaktadır.  “ Yevmullah”ta denilen bu günlere mahsus olmak üzere  yapılması tavsiye edilen bir çok rivayetler de bulunmaktadır.

 "Kadir gecesi"de bu özel günler içerisinde yer alan, üzerinde özel vurgu yapılan önemli gecelerdendir. "Kadir Gecesinin" önemi konusunda hiç bir islam mezhebi farklı düşünmez. Ama, bu gecenin ne zaman olduğu konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır.

    K. Kerim’de  kendi adına inmiş olan Kadir süresinde “ Doğrusu biz Kuran’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bir aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. “ Kadir suresi 1-5 ayetler.

  Bu geceye kadir gecesinin, bu gecede Kur"an-ı Kerim"in inmeye başlamış olması, bu gecedeki ibadetlerin bin aydan hayırlı olmasını,  bu gecede  meleklerin yeryüzüne inerek, insanların ibadetlerini kaydetmesi ve  esenlik ve kötülüklerden uzak olunması gibi sebeblerden dolayı Kadir gecesi adı verildiği söylenir.

   İslam kaynaklarında, "kadir gecesi"nin  hangi gün olduğu konusunda net bir rivayet bulunmaz. Kadir Gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmez.  Ramazan ayının son on gecesinde  olduğuna dair rivayetler çoktur.  Bir takım hikmetler sebebiyle de Rabbimiz, bize  Kadir Gecesinin  hangi gün olduğunu bildirmemiş, ama; kadir gecesinin  bulunması ve aranması konusunda  Peygamber"imizden gelen sahih rivayetler bulunmaktadır.

   Şia ve Ehli Sünnet mektebinde  "kadir gecesinin" önemi, bu gecede  yapılan ibadetlerin sevabları konusunda, alimler tarafından yapılan önemli tavsiyeler de  bu mektebin bağlıları tarafından çok iyi bilinmektedir.  Çünkü, bu gece bir takdir gecesidir. Bazı zamanların ve bazı mekanların diğerlerine göre üstünlüğü olması da bundan kaynaklanıyor. Allah’ın bazı zamanları diğer zamanlara üstün kılmasının hikmeti de buradan kaynaklanıyor. Farklı  rivayetler ve farklı taviseyeler de olsa, "kadir gecesi"nin önemi, feyz ve bereketinin altı önemle çizilir.

   Burada, dikkatimizi çeken  Şia ve Ehl-i sünnet mektebinde, "kadir gecesi"nin zamanı konusunda farklı  görüş ve rivayetlerin  bulunduğunu belirtmekte yarar var.

   Öncelikle, Ehl-i Sünnet, "kadir gecesi"nin oldukça önemli bir gece, feyz ve bereketinden istifa edilmesi gereken "Kuran-ı Kerim"in" indirildiği gece olarak gördüğünü belirtmekte yarar var. Şia ve Ehl-i sünnet rivayetlerinde de, Kadir Gecesi"nin son on  gün içerisinde olduğuna dair görüş birliği bulunmaktadır. Şia mektebinde, özellikle Masum İmamlar"dan gelen rivayetlerde,  Kadir gecesinin son  on gün içerisinde aranması gerektiği tavsiye edilir. Ehl-i sünnet  rivayetlerinde de bu konuda  aynı görüş hakim olmakla birlikte  Ehl-i sünnetin  bazı arifleri, Kadir gecesinin feyz ve bereketinin bütün yıl içerisindeki gecelerde aranmasını da tavsiye ederler. 

  Ama  Kadir Gecesi"nin son on gün içerisinde araması gerektiği konusunda mezhebler arasında ortak görüş bulunmaktadır.

  Hanefi mezhebinin kurucusu İmam Azam Ebu Hanife’ye dayandırılan bir görüşe göre, yılın her gecesini kadir gecesi gibi geçirilmesi amacıyla,  kadir gecesi  yıl içeresinde farklı aylar ve gecelerde dönmektedir. Bu da, her geceyi,  Kadir Gecesi"nin feyz ve bereketiyle geçirilmesini amaçlamaktadır.

  Kadir Gecesi"nin ramazanın son on gününde ve bu son on günün içerisinde de tek gecelerde aranması yönünde rivayetler daha sağlam ve daha fazladır.  Ehl-i Sünnet arifleri, Her geceni Kadir bil, her geçeni Hızır bil” şeklindeki sözü de meşhurdu.

  Rabbimiz,

   Rızasını, Taatlarda gizlemiş, Gazabını, ma’siyetlerde gizlemiş, orta namazını, diğer namazlar arasında gizlemiş, veli kulunu, halk arasında gizlemiş. Ve Kadir gecesini de Ramazan ayında gizlemiştir.

    Mevlana “ ey genç, ne bütün geceler Kadir’dir, ne bütün geceler O"ndan halidir”  der. Ama,  Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, genellikle Ramazanın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber"in bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiştir. Ancak, “ siz kadir gecesini Ramazan’ın son on gün içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” hadisi meşhurdur.

  Buhari ve Müslim gibi Ehl-i Sünnet mektebinin sahih hadis kaynaklarında Peygamber"imizin, “ siz kadir gecesini Ramazan’ın son on gün içerisinde ve tek rakamlı gecelerde arayızın” hadisi ışığında Kadir gecesini  son  on günde aramak gerekir.  Ehli- sünnet dünyasında, Ramazan’ın 27. gecesinin kadir gecesi olabileceğinin yüksek olduğu görüşü hakimdir. Buyüzden de Ramazan’ın 27. gecesi Kadir gecesi olarak kutlanır.

tebyan

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM