Amel Defteri

GİRİŞ: 12.03.2021 11:39      GÜNCELLEME: 12.03.2021 11:39
Rasthaber -   Insanın dünya hayatında yaptığı iyi ve kötü bütün işlerin sözlerin kayıt edildiği defter. Bu defter sesli bir film misali insanın her türlü hal ve hareketini, konuşmalarını zapt eden bir defterdir. Bu kayıt ve zabıtlarla insan ahirette hesaba çekilecek, bu defter insanın leh veya aleyhinde bir şahid olacaktır. Kur`an`da "kitab" olarak zikredilmektedir .
 
Dünya hayatında devamlı olarak insanla beraber bulunan ve onun yaptıklarını kaydeden melekler vardır. Kur`an-ı Kerim bu melekler hakkında şöyle buyurur:
 
"...Halbuki üzerinizde gözetleyici melekler var, şerefli yazıcı (melekler). Her ne yaparsanız bilirler" (el-Infitar, 82/10-12). "O, (Insan) her ne söz söylerse muhakkak yanında hazır bir gözcü vardır" (Kaf, 50/18).
 
Amel defterine insanın yaptıklarını yazan meleklere Kiramen Katibin melekleri denmiştir.
 
Her insana, kendi amel defteri, Ahiret gününde verilecek ve insan kendi yaptıklarını orada bizzat görüp okuyacaktır. Defterleri sağ tarafından verilen kimseler Cennetlik bahtiyarlar, sol tarafından veya arkasından verilen kimseler ise Cehennemlik bedbahtlar olacaklardır. Bahtiyarların hesabı ya çok basit geçecek veya onlar hiç hesaba çekilmeyecek; bedbahtlar ise çok çetin bir hesapla karşılaşacaklardır. Kur`an-ı Kerim bu hususta da şöyle buyurur:
 
"....Işte o vakit kitabı (amel defteri sağl eline verilmiş olan kimse der ki: ‚Gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabıma ulaşacağımı (hesaba çekileceğimi) zannetmiştim!. Artık o hoşnut bir hayatta yüksek bir Cennet`tedir " (el-Hakka, 69/19-22). "Kitabı sol eline verilmiş olan ise, der ki: ‚Eyvah, keşke kitabım bana verilmeseydi... Hesabının da ne olduğunu bilmeseydim!... Tutun onu hemen ve sonra Cehennem`e atin ..."(el-Hakka, 69/25-27, 30-31).
 
İnsan, kendi amel defterinde hayatinin bütün teferruatını görünce hayret edecek ve Kur`an`in tabiriyle şöyle diyecek "Eyvah bize, bu deftere ne olmuş, küçük büyük bırakmayıp hepsini toplamış... " (el-Kehf, 18/49).
 
Amel defteri insanin dünya hayatındaki kendi yaptıkları ameller doğrultusunda doldurulduğuna, insan da iradeye sahip olduğuna göre amel defterinin iyi veya kötü şeyleri ihtiva etmesinde insanin kendisi etkilidir. "İman edecek salih amel işleyenlerin amelleri zayi` olmaz. Biz onu yazmaktayız. " (el-Enbiya, 21/94). Bu hususta başkasını suçlamasına mahal yoktur. Arzu edilir ki o defter yüz ağartıcı sahifelerle dolu olsun. Yüzümüzün akı olacak salih ameller, o defteri süsleyecek olanlardır. Bu da ancak Allah`in dinini yeryüzünde hakim kılmak, bu dini yaşamak ve Allah Resul'u`nün ve Ehlibeyt-i'nin gösterdiği yoldan gitmekle elde edilir.

YORUMLAR

REKLAM