Allah'ın Konuşan Kitabı

GİRİŞ: 28.11.2019 09:57      GÜNCELLEME: 28.11.2019 09:57
Rasthaber -  Ali'nin İlmi

* Muhammed b. Müslim, İmam Muhammed Bakır'dan (a.s) şöyle duyduğunu rivayet etmektedir:

"Cebrail (a.s), cennetten Hz. Muhammed'e (s.a.a) iki tane nar getirdi; Ali (a.s) Resulullah'la karşılaşıp, narları elinde görünce, 'şu iki nar nedir elinizde?' diye sordu; şöyle buyurdu: 'şu gördüğün nübüvvettir ve senin onda nasibin yoktur. Ama ötekisi ilimdir.' Sonra Allah Resulü (s.a.a) onu ikiye böldü ve yarısını Ali'ye (a.s) verdi, yarısını ise Resulullah'ın kendisi aldı. Ardından şöyle buyurdu:

'Sen onda benim ortağımsın, ben de senin." İmam Bakır (a.s) şöyle devam etti: "Allah'a ant olsun ki Resulullah (s.a.a) Allah'ın kendisine öğrettiği her şeyi, bir harfini bile bırakmadan Ali'ye (a.s) öğretti." Sonra İmam Bakır (a.s) elini göğsüne koyarak: "Sonra bu ilim bize ulaşmıştır." buyurdu." (1)

* Mufazzal b. Ömer İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) şöyle duyduğunu nakletmiştir:

"Emirü'l-Müminin Ali (a.s) şöyle buyuruyordu: 'Bana öyle özellikler verilmiştir ki benden önce kimseye verilmemiştir. Ben ölümlerden ve belalardan haberdarım ve insanlar arasındaki ihtilaflarda nasıl hüküm vereceğimi bilirim." (2)

* İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) senetli bir şekilde şöyle rivayet edilmiştir:

"Ali (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) bildiği her şeyi biliyordu. Allah-u Teâlâ'nın Resulü'ne öğrettiği her şeyi Resulullah (s.a.a) de Emirü'l-Müminin Ali'ye (a.s) öğretmiştir." (3)

* İmam Muhammed Bakır (a.s): "Ali b. Ebu Talib (a.s), Allah'ın Muhammed'e (s.a.a) bir hediyesiydi. O bütün vasilerin ve kendinden önceki peygamberler ve resullerin ilmini miras almıştır." (4)

* Hafs b. Karti'l-Cühenî, İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) şöyle duyduğunu rivayet etmektedir:

"Ali (a.s), helal ve haramın sahibiydi (helal ve haram olan her şeyi bilirdi) ve Kuran ilmine sahipti. Biz de onun yolundayız." (5)

* Ebu-s Sabah, İmam Cafer-i Sadık'ın (a.s) kendisine şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

"Allah, Peygamberi'ne (s.a.a) tenzil ve tevili (Kuran'ın zahiri ve batini manalarını) öğretmiştir. Resulullah (s.a.a) de onları Ali'ye (a.s) öğretmiştir." (6)

* Süleymânü'l-A'meş, babasından Hz. Ali'nin (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

"İnen her ayetin kimin hakkında indiğini, nerede indiğini ve kime indiğini biliyorum. Rabbim, bana düşünen bir kalp ve fasih bir dil bahşetmiştir." (7)

* Ebu Rafi'den şöyle rivayet edilmiştir; Resulullah (s.a.a), vefatıyla sonuçlanan hastalığında Hz. Ali'ye (a.s) şöyle buyurdu: "Ya Ali, bu Allah'ın kitabıdır; onu al." Ali (a.s) da onu bir elbisenin içerisinde topladı ve evine gitti. Resulullah (s.a.a) vefat ettikten sonra Hz. Ali (a.s) oturup onu Allah'ın indirdiği şekilde düzenledi. O, Kuran'a âlim birisiydi." (8)

*İmâm Muhammed Bakır'dan (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

"(Ey insanlar), Allah her ilmi bende toplamıştır; ben de bildiğim her ilmi, "Muttakilerin İmamı"nda topladım. Ben her ilmi, Ali'ye öğrettim. O'dur açık ve şüphesiz olan İmam!" (9)

* İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) şöyle nakledilmiştir: "Hiç şüphesiz Allah Tabareke ve Teâlâ, Resulullah'a (s.a.a) Kuran'ı öğretti. Bunun yanı sıra başka şeyler de öğretti. Allah Resulü (s.a.a) de Allah'ın öğrettiklerini Ali'ye (a.s) öğretti" (10)

* Yine İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) şöyle nakledilmiştir: "Şüphe yok ki Allah, helal ve haramı, Kuran'ın tevilini ve insanların ihtiyacı olan şeyleri Resulü'ne öğretti. Allah Resulü (s.a.a) de bunların hepsini Ali'ye (a.s) öğretti." (11)

* Resulullah (s.a.a): "Ali, ümmet içerisinde Allah'ın indirdikleri hakkında en çok bilgi sahibi olan kimsedir." (12)

* Resulullah (s.a.a): "Ali, Peygamber ashabının en çok ilim sahibi olanıdır." (13)

* Resulullah (s.a.a): "Ali, insanların ilim açısından en bilgili olanıdır." (14)

* İmam Muhammed Bakır'dan (a.s) şöyle nakledilmiştir: "Hz. Ali'ye (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) ilmi hakkında sorduklarında şöyle buyurdu:

Peygamber'in (s.a.a) ilmi, bütün Peygamberlerin ilmidir; geçmişte olanların ve Kıyamet gününe kadar olacakların ilmidir." Sonra şöyle devam etti: "Nefsimi elinde tutana (Allah'a) ant olsun ki hiç şüphesiz bende Peygamber'in (s.a.a) bildiğini biliyorum; geçmişte olanların ve benimle Kıyamet arasında olup biteceklerin hepsini biliyorum." (15)

* Salman-i Farisî, Resulullah'tan (s.a.a) şöyle nakletmiştir; Peygamber buyurdu: "Benden sonra ümmetimin en çok ilim sahibi olanı, Ali b. Ebu Talib'dir." (16)

* İmam Cafer-i Sadık'ın (a.s) babasından şöyle naklettiği rivayet edilmiştir: "Ali'nin (a.s) kitabında (insanlar için) ihtiyaç olan her şey yazılıdır; hatta bir çiziğin, yaralanmanın ve hayvan ısırmanın (diyet-kısas hükümleri) bile." (17)

* İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) nakledildiğine göre Emirü'l-Müminin (a.s) İbn Abbas'a şöyle buyurmuştur:

"Allah, kuşların dilini bile bize öğretmiştir; Süleyman b. Davut'a (a.s) öğrettiği gibi. Aynı şekilde karada ve denizde bulunan bütün canlıların dilini de." (18)

Allah'ın Konuşan Kitabı

* Emirü'l-Müminin Ali'nin (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Şu (Kuran), Allah'ın suskun kitabıdır; ben ise Allah'ın konuşan kitabıyım." (19)

Kitap İlmi Ali'nin (a.s) Yanındadır

* Fuzayl b. Yesâr, İmam Muhammed Bakır'dan (a.s) Kuran'da geçen "…Bir de yanında kitap ilmi bulunan (yeter)" (20) cümlesinin tefsirinde şöyle nakletmiştir; buyurdu:

"Bu ayet Ali (a.s) hakkında nazil olmuştur. O, Resulullah'tan (s.a.a) sonra bu ümmetin âlimidir." (21)

* Yine İmam Bakır'dan (a.s) "O kâfirler: "Sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin" diyorlar. De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter, bir de yanında kitap ilmi bulunan (yeter)" ayetinin tefsirinde şöyle nakledilmiştir: "Kitap ilminin sahibi Ali'dir (a.s)." (22)

* Cabir de aynı ayetin tefsirinde İmam Muhammed Bakır'dan (a.s) şöyle nakletmiştir: "O (kitap ilmine sahip olan kimse), Ali b. Ebu Talib'dir." (23)

* Ebu Basir'den şöyle rivayet edilmiştir: "İmam Cafer-i Sadık'a (a.s) "De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter, bir de yanında kitap ilmi bulunan (yeter)" ayetindeki "yanında kitap ilmi bulunan" kimse hakkında "Acaba o, Ali b. Ebu Talib (a.s) midir?" diye sorduğumda, "O'ndan başka kim olabilir ki?" diye cevap verdi." (24)

Resulullah'ın İlminin Kapısı

* Resulullah (s.a.a): "Ali, benim ilmimin kapısıdır." (25)

* Resulullah (s.a.a): "Ben, öğrendiğim her şeyi, mutlaka Ali'ye de öğrettim; o, benim ilim şehrimin kapısıdır." (26)

* Ebuzer-i Gıfari Resulullah'tan (s.a.a) şöyle nakletmiştir; buyurdu: "Ali, benim ilmimin kapısı ve ümmetime açıklayandır…" (27)

* İbn Abbas Resulullah'tan (s.a.a) şöyle nakletmiştir; buyurdu:

"Rabbimin huzuruna vardığımda, benimle konuştu ve münacat etti; ben de öğrendiğim her şeyi Ali'ye öğrettim; o, benim ilmimin kapısıdır." (28)

* Resulullah (s.a.a): "Ben, bildiğim her şeyi Ali'ye de öğrettim; o, benim ilim şehrimin kapısıdır." (29)

* Hz. Ali'den (a.s) şöyle nakledilmiştir; Resulullah (s.a.a), Hayber fethedildiğinde bana buyurdu ki: "Sen, benim ilmimin kapısısın; senin evlatların, benim evlatlarımdır; senin etin, benim etimdir ve senin kanın, benim kanımdır." (30)

ehlader

Kaynaklar
 
1- El-İhtisâa, s.272, El-Kâfi, c.1, s.265, Biharü'l-Envar, c.40, s.209 (az farkla).
2- Biharü'l-Envar, c.26, s.147.
3- Biharü'l-Envar, c.40, s.209
4- El-İhtisas, s.272.
5- Tefsirü'l-Ayyaşî, c.1, s.15
6- Tefsirü'l-Ayyaşî, c.1, s.17
7- Tefsirü'l-Ayyaşî, c.1, s.17.
8- Menâkıb-u Âl-i Ebi Talib, c.2, s.41.
9- El-İhticâc, c.1, s.74.
10- Besairü'd-Derecat, s.290.
11- Besairü'd-Derecat, s.292, El-İhtisâs, s.272, Biharü'l-Envar, c.40, s.208 (az farkla).
12- İhkakü'l-Hak, c.15, s.399.
13- İhkakü'l-Hak, c.15, s.377.
14- İhkakü'l-Hak, c.15, s.397.
15- Besairü'd-Derecât, s.127.
16- Keşfü'l-ğumme, c.1, s.113, El-Gadir, c.3, s.96 (cüz'i farkla).
17- Biharü'l-Envar, c.26, s.50.
18- Besairü'd-Derecat, s.344.
19- Vesailü'ş-şia, c.18, s.20.
20- Ra'd, 43.
21- Tefsirü'l-Ayyaşî, c.2, s.221.
22- Biharü'l-Envar, c.35, s.430.
23- Besairü'd-Derecat, s.213.
24- Biharü'l-Envar, c.35, s.431.
25- İhkakü'l-Hak, c.15, s.566, El-Müraciat, s.153.
26- İhkakü'l-Hak, c.5, s.501, Et-Teraif, s.77 (az farkla).
27- İhkakü'l-Hak, c.7, s.213, Yenabîü'l-Mevedde (Kunduzi-i Hanefi), s.235.
28- İhkakü'l-Hak, c.6, s.461, Et-Teraif, s.77 (az farkla).
29- İhkakü'l-Hak, c.5, s.501.
30- İhkakü'l-Hak, c.6, s.448.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM