Allah’ın Emirleri Tüm Dinler İçindir

GİRİŞ: 27.04.2021 10:39      GÜNCELLEME: 27.04.2021 10:39
Rasthaber -  "İnsanlık tarihinde beşeriyet için ulü'l-azm peygamberleri görevlendiren ve bu görevleri ile Allah’ın dinini ikame etmek ve onda tefrika çıkarmamak olan peygamberler için Allah Teâlâ kutsal kitabında şöyle buyuruyor:

"O size, dinden Nûh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrâhim'e, Mûsâ'ya ve Îsâ'ya tavsiye ettiğimizi şeri'at (hukuk düzeni) yaptı. Şöyle ki: Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin."Şura/13

Peygamberlerin görevlerini bu konuda iki kısma ayırabiliriz; Birinci kısımda peygamberin asıl görevinin Allah’ın dinini tanıtmak ve yaşatmak olduğunu, ikinci kısımda ise Allah tarafından gönderilen din içerisinde bölücülüğe, tefrikaya izin vermemek olduğunu görmekteyiz.

Allah Teâlâ bir başka ayet-i kerimede ise şöyle buyurmaktadır:

"Ey Peygamber! Sana indirilen senden önceki peygamberlere de indirilmiştir."

Allah Teâlâ Enbiya ve Mu'minûn surelerinde bizlerin tek bir ümmet olduğunu vurgulamaktadır. Bu ayetten anlaşılan şu ki; tüm peygamberler ve onların ümmetleri hepsi geçmiş tarihlerden günümüze kadar hepsi tek bir ümmettir.

Hiç kuşkusuz insanoğlu Allah’ın göndermiş olduğu emirleri yerine getirecek olursa hatta tüm dinler için geçerlidir bu söz; adalet kavramı tüm insanlığa yayılacaktır. O zaman tüm insanlar tek bir ses ve tek bir yürek olacaklardır. Böyle olduğu zaman dünyada artık savaşlar olmayacak ve günahsız insanlar haksız yere öldürülmeyecektir. Sulh tüm dünyaya hâkim olacaktır.

Bugün dökülen kanların asıl sebepleri insanların Allah elçilerinin öğretilerinden uzak kalmalarından kaynaklanmaktadır. Sizlere burada bir tavsiyede bulunmak istiyorum; Bizler uluslararası bir kurum olmak üzere müşterek noktalarda birleşmek üzere bir müessese oluşturalım ve daha sonra bu müessese üzerinden sesimizi dünyadaki diğer tüm dinlere ve takipçilerine ulaştıralım." ehlader

Ayetullah Muhsin Eraki

YORUMLAR

REKLAM