Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

GİRİŞ: 11.06.2019 14:24      GÜNCELLEME: 11.06.2019 14:24

Rasthaber -  İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir. 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Tahminlere göre, bayram tatilinin ardından 10-14 Haziran tarihleri arasında soru ve cevapların erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak..


Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak..

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:


* Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.


* İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.


* Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur.Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.


* Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.


* Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.


* Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.


* Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.


* Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.


* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.


* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.


* Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.


.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM