Şeytan Bize Nasıl Musallat Olur

“…biz onun başına bir Şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostudur”
GİRİŞ: 26.05.2021 10:33      GÜNCELLEME: 26.05.2021 10:33
Rasthaber -  “Rahman olan Allah’ı anmayı görmezlikten gelene, yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş veririz. Şüphesiz onlar bunları yoldan alıkoyarlar, bunlar da doğru yola eriştiklerini sanırlar.”

Zuhruf/36–37

1 – Şeytanın siyaseti adım adım yaklaşmaktır: “Şeytanın izinden yürümeyin…”[1]

2 – Birinci merhale vesvese telkin etmektir: “Nihayet şeytan ona vesvese verip…”[2]

3 – İkinci merhale temas sağlamaktır: “…kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman”[3]

4 – Üçüncü merhale kalbe nüfuz edip işgal etmektir: “O ki insanların göğüslerine fısıldar”[4]

5 – Dördüncü merhalede ruhta kalıcı olmaktır: “…biz onun başına bir Şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostudur”[5]

6 – Beşinci merhalede insanı kendi hizbine nefer yapmaktadır: “Şeytan onları hâkimiyeti altına alıp…”[6]

7 – Altıncı merhalede insanın velisi olur: “…onlara emredeceğim…”[7]

8 – Yedinci merhalede insanın kendisi bir şeytana dönüşmektedir: “…insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık”[8]

İmam Ali (a.s) Nehcu’l Belağa’da şöyle buyurur:

“Şeytan gönüllerinde yuva yaptı, yumurtladı, civciv çıkardı, onları kendi eteğinde terbiye etti, büyüttü.”[9]

ehlader

[1] - Bakara, 168

[2] - Taha, 120

[3] - A’raf, 201

[4] - Nas, 5

[5] - Zuhruf, 36

[6] - Mücadele, 19

[7] - Nisa, 119

[8] - Enam, 112

[9] - Nehcu’l Belağa, 7. Hutbe

YORUMLAR

REKLAM