İsraf ve Sonuçları

GİRİŞ: 19.04.2021 10:47      GÜNCELLEME: 19.04.2021 10:47
Rasthaber -  Çünkü savurganlar, şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür! İsra/27

İmam Cafer-i Sadık (a.s) şöyle buyurur: 

“Mallar, insanın elindeki ilahi vediadır, emanettir ve harcanması israf edilmeden yapılmalıdır.”?[1]

İmam Cafer-i Sadık (a.s) şöyle buyurur: 

“Her kim bir günlük rızkına sahip olur ancak kanaat etmez de insanlardan dilenirse müsriftir.”?[2]

Yemekte israf ve pisboğazlık, birçok bedensel ve ruhsal hastalıkların kaynağıdır. Bununla birlikte katı kalpliliğe ve ibadetin lezzetine varmaktan mahrum olmaya sebeptir. Hz. Peygamber (s.a.a) da bu hususta şöyle buyurmuştur:

“Mide, her hastalığın ocağıdır. Hıristiyan bir doktor bu ayet ve hadisi işittiğinde şöyle söylemiştir: ‘Tıp ilminin tümü, bu ayette ve Peygamberinizin sözünde gizlenmiştir.”?[3]

İmam Cafer-i Sadık (a.s) şöyle buyurur:

“Malın elden gitmesi ve bedene zarar getirecek her ne sebep olursa, israftır.”?[4]

Bu hususta bir diğer rivayet şöyledir:

“Allah yolunda harcanan her ne ise ve her ne kadar da olsa, israf değildir. Ancak Allah’a isyan etme yolunda harcanan her ne olsa ve her ne kadar küçükse de israftır.”?[5]

________________________________________

[1]      Tefsir-u Safi

[2]      Tefsir-u Furkan

[3]      Tefsir-u Mecmau’l Beyan

[4]      Usul’u Kâfi, c.2, s.499

[5]      Tefsir-u Minhacu’s Sadıkin

YORUMLAR

REKLAM