İslam İnkılabı İlahi Bir Nimettir!

Bu halk yeni ilim ve kudret kaleleri fethedecektir...
GİRİŞ: 10.02.2021 11:25      GÜNCELLEME: 10.02.2021 11:25
Rasthaber -  İran'ın önde gelen taklit mercilerinden Ayetullah Cevad Amuli, Ayetullah Mekarim Şirazi, Ayetullah Alevi Gorgani, Ayetullah Cafer Sübhani, Ayetullah Haşimi Şahrudi ve Ayetullah Nuri Hemedani yaklaşan 22 Bahman (İslam İnkılabı Yıldönümü) nedeniyle halkın düzenlenecek etkinliklere katılmalarını bunun Velayet-i Fakih'e, inkılaba ve İslami öğretileri vefa borcu olarak nitelendirmişlerdi.

Ayetullah Mekarim Şirazi:

"Şafakta On Gün etkinlikleri ile başlayan bu kutlu zaman dilimini 22 Bahman yürüyüşüyle zirveye ulaştırın. İnsaflı bir bakışla İslam İnkılâbı'nın bölgedeki siyasi dengeleri değiştirdiğini rahatlıkla anlayabiliriz. İnkılâptan önce batı ülkeleri sahip olduğumuz zenginlikleri istedikleri gibi sömürebiliyordu.  Ama İslam İnkılâbı'ndan sonra büyük bir engelle karşılaştılar."

Ayetullah Hüseyin Nuri Hemedani:

"İslam İnkılâbı'nın Hz. Mehdi'nin (a.s) zuhuru için hazırlık zemini olarak gören bizler, 22 Bahman'a menvi bir gözle bakıyoruz. İslam İnkılâbı, dünyadaki tüm mustazaf Müslümanların ümididir. Bu nedenle herkes İslam düzenini daha da güçlendirmek, düşmanın kin oklarının hedefe ulaşmasını önlemek, Velayet-i Fakih'e olan vefa borcunu tüm dünyaya göstermek için bu sene düzenlenecek etkinliklere geçen senelere nispetle daha kalabalık insan kitleleriyle iştirak etmelidir. 22 Bahman etkinliklerine katılmak Müslümanların izzet, onur, vahdet ve gücünün göstergesidir. Kadın-erkek, genç-yaşlı demeden herkes büyük bir şevk ve istekle bu etkinliklere katılmalıdır. Bugün içinde bulunduğumuz çetin durumda birlik ve beraberliğimizi korumanın ve düşmana yıkıcı gücümüzü göstermenin yolu İslam İnkılâbı'nın yıldönümü etkinliklerine katılmaktan geçer."

Ayetullah Cafer Sübhani:

"22 Bahman, Hac Suresi 41.ayetinin mısdaklarından biridir. Yüce Rabbimiz bugün Müslüman ve takva ehli insanları her şeyi vermiştir. İslam İnkılâbı'ndan önce İslami bir medrese tesis edebilmek çok zordu. Yorucu ve meşakkatli bir işti. Oysa bugün Allah, 22 Bahman 1357'den sonra ülkenin tüm imkânlarını âlimlerin, düşünürlerin ve takvalı Müslümanların kontrolüne geçmesini istedi. Merhum imam Humeyni, İslam İnkılâbı'nı ilahi bir nimet olarak kabul ediyordu. Her nimet bir şükrü gerektirir. İnkılâp nimetinin şükrü ise namaz, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak ve sadakadır. Eğer nimete şükür vazifesini yerine getirmezsek bu ilahi nimet elimizden kayar gider."

Ayetullah Cevad Amuli:

"22 Bahman etkinliklerine katılarak İslam İnkılâbını koruyun. İslam düşmanlarının sizlerin inkılâptan ve İslami öğretilerden vazgeçtiğiniz düşüncesine kapılmasına izin vermeyin. Bu etkinlik ve tezahüratlara katılmak hepimizin vazifesidir. Sadece katılmakla yetinmeyelim, başkalarını da davet edelim. Ama şunu asla unutmayın ki bu inkılâbı koruyan başka bir güçtür. Bizim vazifemiz ilahi düsturlara itaat etmek, şehitlerin pak kanının borcunu ödemek ve o kanların uğruna döküldüğü değerlere sahip çıkmaktır"

Ayetullah Alevi Gorgani:

"Bu tarihi ve önemli günde düzenlenecek tezahüratlara en yoğun şekilde katılım gerekir. İslam'a ve inkılâba olan vefa borcunuzu göstermelisiniz. İslam İnkılâbı bugün dünya ülkelerinde yürürlükte olan tüm düzen ve kanunların en üstünü ve en idealidir. Bu nedenle bu eşsiz ilahi nimetin değerini bilin."

Ayetullah Haşimi Şahrudi:

"Halkımızı vahdet ve gücümüzün sembolü olan 22 Bahman etkinliklerine katılmaya davet ediyorum. İnşallah bu yıl Müslüman halkımız 22 Bahman etkinliklerine şirket ederek her zaman sahnede olduklarını ve olacaklarını, uygulanan ambargo ve planların hiçbir anlam ifade etmediğini dünyaya ilan edecektir. Her geçen gün daha da onurlu ve vakarlı bir halde yolumuza devam edeceğiz. Bu halk yeni ilim ve kudret kaleleri fethedecektir."

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM