Dünya Sevgisi İnsanların Kalbinden Zorla Çıkarılamaz

GİRİŞ: 10.12.2019 08:35      GÜNCELLEME: 10.12.2019 08:35
Rasthaber -  Allah’ın kulları için belirlediği düsturlar, onların yapılabilecekleri şeylerdir. Fakat ilahi emirleri ihlasla yapan bir kulun Allah’a yakınlık derecesi artar ve bazen öyle bir aşamaya varır ki artık orada kendi dinamikleri yolu sürdürmesinde yeterli olmaz. Eğer Allah’ın özel inayet ve yardımı olmazsa başarıya ulaşamaz. İşte bu Allah’ın özel terbiyesidir. Bu da sünnetullahtandır. Şöyle ifade edeyim; Allah’ın terbiye etmesinin de merhale ve aşamaları vardır. Tüm varlıkların hidayet edilmesi defalarca işaret ettiğimiz sünnetullahtandır. Allah insanları da akıl ve vahiy yoluyla hidayet etmektedir, bu hidayet ise genel olup tüm insanları kapsamaktadır.

Genel hidayetin kadrini bilip şükrünü eda edenler Allah’ın özel hidayetine mazhar olma liyakatine erişirler.

Şu bir gerçektir ki Yüce Allah tüm manevi nimetlerini toptan kullarına sunmaz. Önce nimetlerinden bir miktarını verir ve onlarla ilgili düsturlar gönderir, tavsiyelerde bulunur. Şunu yapın, şunu yapmayın gibi emir ve yasaklar sadır eder. “Eğer bunları yerine getirirseniz size olan nimetlerimi artırırım ve sizin manevi kemalinizi yükseltirim” der. Kendisine verilmiş nimetlerin şükrünü yerine getiren kul yavaş yavaş yükselir ve diğer nimetleri almaya hak kazanır…

Terbiye ve eğitimde başarının sırrı, terbiye edilen insanlarda ideal oluşturmaktır. Eğer terbiye ve eğitime karşı insanlarda hiçbir ilgi ve alaka oluşturamazsanız onları eğitmeniz mümkün olmaz. Onun için insanların duygularından istifade etmek gerekir.

Sevgi, özlem ve muhabbet insanı harekete geçirecek motor hükmündedir. Maneviyat yoluna girmek isteyen bir insanda bu duyguların harekete geçmesi gerekir. Soğuk bir kişinin hareket etmek için hiçbir ideali olmaz. Dolayısıyla öncelikle içindeki sevgi, özlem ve aşk ateşi yakılmalıdır.

Allah’a doğru kurbiyet yolculuğunda engelleri de göz ardı etmemek gerekir. Dünya sevgisi Allah’a yakınlaşma yolculuğundaki en büyük engeldir. Kul ilahi nimetlere şükürde bulunursa, yani o nimetleri amacına uygun şekilde kullanırsa Yüce Allah dünya sevgisini onun kalbinden çıkarır. Onu birtakım olaylarla karşılaştırır ve bu olaylar sayesinde dünyanın muhabbetini onun kalbinden söküp alır. Dolayısıyla dünya sevgisini zorlamayla kalpten çıkarmak imkânsızdır. Dünya muhabbetinden sıyrılmak Yüce Allah’ın, özel terbiyetine mazhar kıldığı kuluna bahşettiği bir başka nimettir…

Kur’an “sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyilik makamına ulaşamazsınız” buyurarak aslında dünya sevgisinden kurtulmanın yol ve yöntemini göstermiştir. Eğer sevdiğimiz şeyleri başkalarına verirsek kalbimiz dünya sevgisinden kurtulur. Dünya sevgisinden kurtulan bir kalp ise Allah sevgisine kavuşur, ahret sevgisine kavuşur….(abna)

Ayetullah Misbah Yezdi

YORUMLAR

REKLAM