Dini Yanlış Tefsir Etmek Tekfirciliği Doğurur

GİRİŞ: 08.02.2021 09:37      GÜNCELLEME: 08.02.2021 09:37
Rasthaber -  “Müslümanlar, İslam düşmanlarının komploları, zalimlerin siyasetleri ve ümmet arasında ihtilaf yaratılması konularında uyanık olmalıdır.

İslam ümmeti içerisinde vahdet zaruri ve kaçınılmaz bir gerekliliktir. İslam dininin esasları vahdet çizgisi üzerine kuruludur. Hz Peygamber’in (s.a.a) ve Ehlibeyt’in (a.s) sünnetleri ve yaşantıları hep bu doğrultudadır. İmam Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyuruyor:

“Onların cemaat namazlarına katılınız, cenaze namazlarında saf tutunuz. Hasta olduklarında onları ziyaret ediniz.”

Müslümanlar geçmişten günümüze kadar hayatlarının tüm evrelerinde böyle yaşamışlardır.

Geçmişte Ehlisünnet âlimleri ile Şia âlimleri aynı medresede eğitim görmekteydiler. Birbirlerinin derslerine katılırlardı. Ama maalesef günümüzde tekfirciler İslam düşmanlarının elinde İslam’a karşı kullanılan tehlikeli bir silah oldu. İslam dini adına birçok cinayete ortak oldular. Bu gurupların ortaya çıkmasının en büyük sebebi İslam dinini yanlış anlayıp farklı yorumlamalarıdır.

Ehlibeyt İmamları (a.s) kendi dostlarını ve öğrencilerini Kuran’ı yanlış tefsir etmekten men etmişlerdir. Kuran’ı kendi görüşlerine göre tefsir etmeyi yasaklamışlardır. İmam Sadık (a.s) Hz Peygamberden (s.a.a) nakledilen “ümmet arasında ihtilaf rahmettir” sözünü tasvip ederek şöyle açıklamıştır:

“İhtilaftan kasıt ümmet içerisindeki farklı inanca sahip olanların bu inanç farklılığını bahane ederek Müslüman kardeşi ile olan bağını kesmemesidir. Gece ve gündüzün birbirini kovaladığı gibi kardeşi ile olan irtibatını güçlendirmesidir. İhtilaftan maksat ümmet içerisinde tefrika çıkarmak değildir.”

Müslümanlar kardeşlik ilkesi esaslarınca birlikte olmalı ve vahdet çizgisinden ayrılmamalıdır. İslam ümmeti içerisinde tefrikaya ve ayrımcılığa sebep olacak tüm işlerden kaçınılmalıdır. Müşterek olan unsurlar etrafında diyaloglar geliştirilmelidir. Günümüzün zalim ülke yöneticileri olan Amerika ve Siyonistlerin tuzaklarına düşmemek gerekir.”

Ayetullah Nuri Hemedani

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM