Dini Eğitim İnsanın Fiziki Hastalıklarını Nasıl Sakinleştirir?

GİRİŞ: 30.08.2020 09:51      GÜNCELLEME: 30.08.2020 09:51

Rasthaber -  Ayetullah Safi’ye dini eğitim ve terbiyenin insanların fiziki hastalıklarında nasıl bir etki bırakacağına ilişkin bir soru yöneltildi.

İşte o soru ve cevabı:

SORU: Dini eğitim ve terbiyenin, insanın psikolojik sarsıntılarına hatta fiziki sıkıntı ve hastalıklarına nasıl bir etkisi olabilir?

CEVAP: Bu konuda gerek Kur’an-ı Kerim’de gerekse birçok rivayette birtakım sıfatların üzerinde durulmuş ve bunların güçlendirilmesinin öneminden söz edilmiştir. Tevekkül, teslimiyet, tefviz ve Allah’ın tanıma kapılarından her biri tek başına hastanın iyileşmesine veya hastalığı karşısında direnme gücünün artışına vesile olmaktadır. Dolayısıyla dini eğitim ve terbiyenin insanoğlunun hastalığına son derece önemli ve olumlu etkileri vardır.

Esasen dua, Allah’tan şifa istemektir. İster mutlak anlamda edilen dualar olsun, ister şifa için edilen özel dualar olsun, fark etmez; her hâlükârda bu İslam dininin insanları hidayet etmek ve geliştirmek için sunduğu önemli bir eğitim programıdır. Aynı zamanda bu programlar insandaki iman ve marifeti de güçlendirmektedir.Kısacası İslam dininin manevi öğretileri hem hastaların hem de hastabakıcıların istifade etmeleri gereken hayati öneme haiz son derece zengin yaşam programlarıdır.

Nitekim ayette de şöyle buyurmuştur: Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur. Bu gerçeği herkes idrak ve tasdik etmiştir. İnançlı bir insan her türlü nahoş durum karşısında güzel bir yorum ve bakış açısına sahiptir. O hiçbir olumsuz durumun kendisi için zararlı olduğunu düşünmez. Ayette ifade edildiği gibi düşünür: “Nice şeyler var ki hoşunuza gitmediği halde sizin hayrınızadır ve nice hoşunuza giden şeyler var ki sizin için şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.” Bu hissiyat daima onu zinde tutmakta, motivasyonunu artırmaktadır.

Ayrıca Yüce Allah’ın hastalara vereceği mükâfatları düşünerek hastalığına sabreder, hatta şükreder. Onun lisanı hali şöyledir:

Şifa verirsen ne güzel saadettir bu
Öldürürsen ne güzel devlettir bu

Mümin insan hasta olduğu halde şükrederek son derece önemli manevi ve irfani merhaleleri katedebilir. O aslında bu derdi ile kendisini gerçek dertsizlikten kurtaran, diline “Ya Şafi” zikrini dökerek onu yücelten Allah’a daima şükreder.

shafaqna

YORUMLAR

REKLAM