Cuma Günün Önemi

GİRİŞ: 28.05.2021 08:01      GÜNCELLEME: 28.05.2021 08:01
Rasthaber -  “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun; alım satımı bırakın; bilseniz, bu sizin için daha iyidir.”
Cuma/9

İslam’da günler arasında Cuma gününe özel bir ihtimam verilmektedir. Bu yönde oldukça birçok rivayet nakledilmiştir. Bunlardan bazılarına burada değineceğiz:

* Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdular: “Cuma, haftanın günlerinin efendisidir ve Allah katında en büyük mertebeye sahiptir.”[1]

*  Cuma günü mahrum ve fakirlere yardım etme günüdür. Bir hadiste şöyle geçer: “Sadaka ve infaklarınızı Cuma günü veriniz.”[2]

* Cuma, Müslümanların bayramıdır.[3]

* Cuma, İmam Zaman’ın (a.f) gaybetinin bittiği ve zuhur ettiği gündür.[4]

* Cuma günlerinde kulların amelleri yukarıya çıkabilmesi için gökyüzünün kapıları açılır.[5]

* Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurur: “Cuma gününde Allah güzel işlerin karşılığında mislinden daha fazla kötü amelleri siler. Müminlerin derecelerini arttırır, dualarına icabet eder. Belaları onlardan uzak tutar, hacetlerini kabul eder.”[6]

* Her kim Cuma günü anne ve babası ya da onlardan birinin kabrini ziyaret ederse günahları affedilir ve ismi iyi kimselerden yazılır.[7]

* Cuma gününde, İslam Peygamberinin sünneti olan Cuma guslünü terk etmeyiniz. Güzel kokulardan istifade ediniz ve en iyi elbiselerinizi giyiniz.[8]

* Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdular: “Size kimin cennet ehli olduklarını haber vereyim mi? Cuma günü amellerini hararetli sıcaklarda ve şiddetli soğuklarda dahi terk etmeyen kimsedir.”[9]

* Cuma gününde yapabildiğiniz kadar hayırlı ve güzel ameller yapınız.[10]

* Her kim Cuma gününde kişisel temizliğini yapar, tırnak, sakal ve saçını kısaltır, dişini fırçalar ve Cuma namazı için yola çıkarsa yetmiş bin melek onu karşılamaya gider ve onun için istiğfar ve şefaat dilerler.[11]

[1] - Vesail’u Şia, c.5, s.17

[2] - Vesail’u Şia, c.5, s.67

[3] - Vesail’u Şia, c.5, s.66

[4] - Kemalu’d-Din, s.164

[5] - Vesail’u Şia, c.5, s.325

[6] - Vesailu’ş Şia, c.5, s.63

[7] - Salatu’l Cuma, s.245

[8] - Usul’u Kâfi, c.3, s.417

[9] - Kenzu’l Ummal, H. 21085

[10] - Vesailu’ş Şia, c.5, s.78

[11] - Müstedrek, c.6, s.46

YORUMLAR

REKLAM