Çok Tövbe Etmek

Bütün insanların yanılgıları vardır. Yanılanların en hayırlıları ise çok tövbe edenlerdir...
GİRİŞ: 22.06.2020 11:08      GÜNCELLEME: 22.06.2020 11:08
Rasthaber -  Anne ve baba, ömürlerinin hasılı olan çocuklarını herhangi bir tehlike karşısında görseler, onları koruyacak çareler bulmaya çalışırlar. Çünkü her yapımcı yaptığı şeye karşı son derece duyarlıdır. Kendi güzelliklerinin onda ortaya çıktığına inanır. Bu nedenle onu korumak için gerekli olan çabayı harcar.

Bu konu hakkında şu içerikte çok meşhur bir örnekleme bulunmaktadır:

"Bir kişi, testiciden bir testi satın alır. Testiyi, testicinin önünde kırar. Bu olay birkaç defa tekrar edilince, testici çok öfkelenir. Satın alıcı şöyle der:

"Niçin öfkeleniyorsun? Kırılan testilerin parasını sana ödemedim mi?"

Testici şöyle der:

"Doğru ödedin. Ancak, kendilerinin yapılması için çok zahmet çektiğim ve sağlam kalmasını istediğim şeylerin gözlerimin önünde kırılmaları oldukça rahatsız edecidir."

Yüce Allah, insana karşı anne ve babanın şefkatinden daha şefkatlidir. Çünkü her yapımcı yaptığı şeye karşı duyarlıdır. Kendi hikmet ve kudretini bu varlıkta göstererek onu mükemmelleştirmek istediği için, tevhit ve güzellik fıtratı üzere yaratıp kendi halifesi karar kılmıştır.

Yüce Allah, mükemmele ulaşmanın yolunu ayeti kerimede şöyle açıklamaktadır:

"Ben, cinleri ve insanları, bana ibadet etmeleri dışında hiçbir şey için yaratmadım."

İmam Hasan (a.a), şöyle buyurmuştur:

"Kuşkusuz, yüce Allah'ın üzerinize gerekli kıldığı farzlara ihtiyacı yoktur. Onları, üzerinize nimet vermesi ve rahmet etmesinden dolayı farz kılmıştır."

Mükemmele ulaşma yolunda çeşitli iç ve dış engeller bulunmaktadır. Bu yolu aşma konusunda zorluklar da vardır. Ancak, en önemli etkeninin nefs-i emare'dir. Bu nedenle günah işleme, genellikle herkes tarafından çok kolay bir yol olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, içsel engel olan nefis ve birçok dış etken insanı yanlışlığa, günaha, çaresizliğe ve mükemmelden ayrılmaya sürüklemektedir.

Peygamber efendimiz (s.a.a.) şöyle buyurmaktadır:

"Bütün insanların yanılgıları vardır. Yanılanların en hayırlıları ise çok tövbe edenlerdir."

Yüce Allah, bu nedenlerin varlığından dolayı insanın umutsuzluğa düşmemesi, kişiliğini kaybetmemesi, geri dönüş yolunu seçerek insani kimliğini yeniden bulabilmesi, Allah ile barışması, mükemmelleşmesi, iyilik ve hayır yolunu sürdürmesi için, çare ve geri dönüş kapısını insanının yüzüne açık tutmuştur.

İmam Zeynel Abidin (a.s) Allah'a şöyle yakarmaktadır:

"Allah'ım! Sen, kulların için bağışlama kapısını açarak adını tövbe koyan ve Allah’a geri dönün diye buyuransın."

Evet, yüce Allah'ın isyankâr kuluna günahlardan arınmasını, geri dönerek tövbe etmesi ve günahkâr kulun tövbe etmesinden hoşnut olmasının nedeni, sevgi ve şefkattir.

İmam Bakır (a.) şöyle buyurmaktadır:

"Yüce Allah'ın günahkâr kulun tövbe etmesi karşısındaki hoşnutluğu, gecenin karanlığında (çölde) bineğini ve azığını kaybeden sonra da tesadüfen onu bularak hoşnut olan kişiden daha çoktur."
 
Tövbe Etmenin Aşamaları

Kuran'ı Kerim tövbe ve tövbe kelimesinden türeyen sözcüklerden 107 defa yararlanmıştır. 7 defa da "tövbe ediniz" şeklinde buyurarak günahlardan geri dönmeye ve kendisine uymaya çağırmıştır.

Ancak, birçok hadiste de vurgulandığı gibi tövbe etme konusunda üzerinde durulması gereken en önemli konu; tövbe etmenin bütün aşamalardan geçerek gerçek şeklini almasını, istenilen sonuca ulaşmasını ve kader belirleyici olmasını sağlamaktır.

Hz. Ali (a.) şöyle buyurmaktadır:

"Tövbe dört sütun üzere kuruludur; Kalp ile pişmanlık duymak, dil ile bağışlanma dilemek, beden yardımıyla amel etmek ve geçmişte kalan günahlara geri dönmemek üzere ciddi bir şekilde karar vermek."

Bu nedenledir ki tövbe etmek, yalnızca birkaç harfin zikrinden oluşmaz.. Öncelikle, kalp ile günahlar için pişman olmak ve günahlardan nefret etmek gerekmektedir. Sonra, dil ile günahları terk etme sloganını kendisine tekrar ederek süreklilik kazandırmalıdır. Bir sonraki aşamada, bedeniyle günah işleyen bir insan olmak yerine, salih ve güzel amellerde bulunanlar bölgesine girmelidir. Ve son olarak da önceki günahlarla çirkinliklere ve kötülüklere bir daha geri dönmemek için kesin karar vermelidir.

Hz. Ali'nin (a.s) yüce Allah'tan bağışlanma dileğinde bulunarak "Estağfirullah" kelimesini söyleyen bir kişiye karşı, "Annen, ölümüne gözyaşı döksün" diyerek onu eleştirmesinin nedeni, bağışlanma dilemenin yüce bir makamı olması hasebiyledir. Tövbe makamı altı aşaması vardır;

- Geçmişteki kötü amellerin hepsi için ciddi olarak pişman olmak.

- Bütün günahlardan sakınmak için ciddi olarak karar vermek.

- İnsanlara maddi ve manevi bütün haklarını geri vermek ve borçsuz olmak.

- Günü geçmiş farz amellerin ve ibadetlerin hepsini yerine getirmek.

- Haram yolla bedende oluşan bütün etleri eritmek.

- Günahın lezzetini tatmış olduğu ölçüde, Allah'a ibadet etmenin ve kulluk etmenin de lezzetini tatmak ve bu yolda sabırlı olmak.

Tövbe Etmenin Şartları

Tövbe, iki bölüme ayrılmıştır:

İlk bölüm, küçük günahlar içindir. Ve yalnızca istiğfar edilerek yani "Estağfirullah" denilerek ve kalp ile pişman olarak telafi edilir.

İkinci bölüm, yok edici etkileri bulunan büyük günahlar içindir. Bu bölümde, kalp ile pişman olmaya ve dil ile "Estağfirullah" söylemeye ilave olarak, ortaya çıkan bozuklukları düzeltmek ve eksiklikleri onarmak için bazı amelleri de uygulamak gerekmektedir. ehlader

YORUMLAR

REKLAM