Allah Korkusundan Ağlamak

GİRİŞ: 22.08.2020 09:22      GÜNCELLEME: 22.08.2020 09:22
Rasthaber -  “ Rahman'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlar.” [1]
“Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar; bu, onların gönüllerindeki huşuyu artırır.” [2]

Resulullah (s.a.a): “Ne mutlu, Allah’tan başka hiç kimsenin haberi olmadan işlediği bir günahtan dolayı Allah korkusundan ağladığı halde aziz ve celil olan Allah’ın kendisine baktığı yüze!” [3]

Resulullah (s.a.a), Veda Hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah korkusundan gözyaşı dökerse, döktüğü gözyaşlarından her birisi için amel terazisine Uhut dağı kadar mükafat bırakılır.”[4]

Resulullah (s.a.a): “Allah’ın gölgesinden başka hiç bir gölgenin olmadığı kıyamet gününde şu yedi kişi aziz ve celil olan Allah’ın arşının gölgesinde olur... Halvet köşelerinde aziz ve celil olan Allah’ı çok zikreden ve böylece Allah korkusundan gözlerinden yaşlar boşanan kimse.”[5]

Resulullah (s.a.a): “Her kim Allah korkusundan gözlerinden bir sinek kadar dahi gözyaşı dökecek olursa Allah onu büyük korku gününde güvene erdirir.”[6]

İmam Ali (a.s): “Gözlerin ağlaması ve kalplerin (haşyeti) korkusu, zikri yüce olan Allah’ın rahmetindendir. Bu ikisini elde ettiğiniz taktirde dua etmeyi bir ganimet bilin.”[7]

İmam Ali (a.s): “Korkudan ağlamak, rahmet anahtarıdır.”[8]

İmam Ali (a.s): “Allah korkusundan ağlamak kalbi nurlandırır ve insanı günaha alışmaktan korur.”[9]

İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s): “Aziz ve celil olan Allah nezdinde en çok sevilen iki damla; Allah yolunda akan kan damlası ve gece yarısı kulun sadece aziz ve celil olan Allah için döktüğü göz yaşı damlasıdır.”[10]

İmam Bakır (a.s): “Kıyamet günü üç göz dışında tüm gözler ağlar: Allah yolunda sabahlayan göz, Allah korkusundan gözyaşı akıtan göz ve Allah’ın haram kıldığı şeylere gözünü kapayan göz.”[11]

İmam Sadık (a.s): “Eğer ağlayamıyorsan, kendini ağlamak için zorla. Eğer gözlerinden sineğin başı kadar dahi gözyaşı dökülecek olursa ne mutlu sana, ne mutlu sana.”[12]

İmam Sadık (a.s): “Gözyaşı dışında her şeyin bir ölçüsü ve tartısı vardır. Bir damla gözyaşı denizler dolusu ateşi söndürür. Göz, yaşlarla ıslanınca asla fakirlik ve zillet tozuna bulaşmaz. Göz, ağlayıp yaş dökünce Allah, ateşi ona haram kılar. Eğer bir ümmet arasında ağlayan biri varsa, o ümmetin tümü bağışlanır.”[13]

 

[1] Meryem, 58

[2] İsra, 109

[3] el-Bihar, 93/331/15

[4] a. g. e. s. 334/25

[5] a.g.e, 84/2/71

[6] a. g. e. 93/336/30

[7] Mekarim’ul Ahlak, 2/96/10

[8] Gurer’ul-Hikem, 2051

[9] a. g. e. 2016

[10] el-Bihar, 69/378/31

[11] a. g. e. 7/195/62

[12] Uddet’ud-Dai, 161

[13] el-Bihar, 93/331/14

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM