Allah'ın Rahmetinden Ümidi Kesmek

GİRİŞ: 22.10.2020 09:56      GÜNCELLEME: 22.10.2020 09:56
Rasthaber -  Allah'ın rahmetinden ümit kesmek özel bir durumdur. Çünkü ümitsizlik sadece kalbin ümidini kaybetmesidir. Ümitsizlik haddinden fazla çoğalırsa bu kez insanın dışına da sıçrar. Kelimelerinden ümitsizlik dökülür. Aklı başında bir adam onunla konuşursa ümitsizlik içinde olduğunu hemen anlar. İşte bu durum Allah'ın rahmetinden ümit kesmek anlamına gelen Kunut ismini alır. Buna göre kunut sahibi kimse kelimelerinden ümitsizlik içinde olduğu anlaşılan kimsedir.

Ümitsizlik İle Allah'ın Rahmetinden Ümit Kesmenin Farkı

Yeis insanın dua etmekten ümidini kesmesidir. Dua ederse amacına ulaşabileceğinden ümidini kesmiştir. Kunut ise Allah'a su-i zanda bulunmaktır.

Sahife-i  Seccadiye’de 39. duada  şöyle buyuruyor: "Kurtuluştan  ümidimi kesmem su-i  zannımdan dolayı delildir. Bilakis iyiliklerimin azlığı ve günahlarımın çokluğundandır.  Ama hiçbir günahkârın senden ümidini kesmemesi beklenir." Şüphesiz Allah'a su-i zanda bulunmak büyük günahlardan, müşrik ve münafıkların sıfatlarındandır. Çünkü Allah şöyle buyurmakladır:

"Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir.”[1]

Su-i zan Azap Sebebidir

Allah Resulü (s.a.a) minberde şöyle buyurdu: "Eşi ve ortağı olmayan Allah'a yemin olsun ki İnsan dünya ve ahiret hayırlarından neye sahipse tümü Allah'a olan hüsn-ü zan, Allah'a olan ümidi, iyi ahlakı ve bir müminin gıybetini etmemesinden dolayıdır. Şeriki olmayan Allah'a yemin olsun ki Allah mümin bir kula tövbesinden sonra Allah'a su-i zanda bulunmadığı, hataları hususunda Allah'tan ümidini kesmediği, kötü ahlak ve bir müminin gıybetini etmediği sürece Allah ona azap etmez. Ortağı olmayan Allah'a yemin olsun ki bir kul Allah’a hüsn -ü zanda bulunursa Allah onun bu düşünce ve ümidinin hilafına muamele etmez, öyleyse Allah'a karşı hüsn-ü zanda bulunun ve ona karşı iştiyaklı olun. "[2]

Bağışlanma ve Duanın İcabetine Ümitli Olmak

Allah'a karşı hüsn-ü zan eğer günahından dolayı tövbe ederse tövbesini kabul eder, eğer dua ederse duasına icabet eder anlamındadır. Eğer onun için hayır bir amelde bulunursa amelini kabul edeceğine ve sevap vereceğine dair ümidi vardır. Hayır amel işlemeden Allah'ın inayet edeceği sevaplara ümit bağlamak ise cahillik ve aldanmadır.

Allah'ın Rahmetinden Ümit Kesmek Daha Kötüdür

Allah'ın rahmetinden ümit kesmek kulun saadet yetisinin kaybolması ve Allah'tan uzaklaşması hasebiyle ilk fıtratını kaybetmesinin nişanesidir. Yeis Allah'tan uzaklaşmaktır. Tamamen kopmak demek değildir ama Allah'ın rahmetinden ümit kesmek şirk başlığı altına girmektedir.  Buna göre Allah'ın rahmetinden ümit kesmek en büyük musibetlerdendir.[3]

[1] Fetih/6

[2] Usul-u Kâfi c. 2 s. 58

[3] Tefsir-i Ruh'ul Beyan (Tercümesi)

YORUMLAR

REKLAM