Emek Sömürüsünün Çocuk İşçileri

GİRİŞ: 10.06.2021 12:01      GÜNCELLEME: 10.06.2021 12:01
Rasthaber -  Birleşmiş Milletler Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünyanın yirmi yılda çocuk işçiliğinde ilk artışı kaydettiğini ve koronavirüs krizinin milyonlarca genci aynı kadere itmekle tehdit ettiğini söyledi.

Uluslararası Çalışma Örgütü ve BM çocuk ajansı UNICEF ortak bir raporda, çocuk işçi sayısının 2020'nin başında 160 milyon olduğunu ve dört yılda 8,4 milyon artış olduğunu söyledi.

Artış, pandemiden önce başladı ve 2000 ile 2016 yılları arasında çocuk işçi sayısının 94 milyon azaldığını gören düşüş eğiliminin dramatik bir şekilde tersine çevrildiği belirtilti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle daha fazla çocuğun çalışmaya zorlanabileceği belirtilen raporda, önlem alınmazsa 2022 yılı sonunda dünya genelinde çalışan çocuk sayısının 206 milyona yükselebileceğine işaret edildi.

Kovid-19 krizinin etkisini göstermeye başladığı sırada, dünya genelinde yaklaşık her 10 çocuktan biri çocuk işçiliğinde mahsur kaldı ve en kötü etkilenen Sahra altı Afrika oldu.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore "Çocuk emeğine karşı mücadelede zemin kaybediyoruz ve geçtiğimiz yıl bu mücadeleyi daha kolay kılmadı. Küresel kapanmalar, okulların kapanması, ekonomik bozulmalar, milli bütçelerin daralmasının ikinci yılındayız ve aileler yürek burkan seçeneklere zorlanıyor" dedi.

Çocuk işçi sayısında en büyük artışın, nüfus artışı, kriz ve yoksulluk gibi nedenlerle Afrika'da olduğu belirtilen raporda, Sahra altı Afrika'da 5-17 yaş arası her dört çocuktan birinin çalıştığı ifade edildi.

Bu oranın aynı yaş grubunda Avrupa ve Kuzey Amerika'da yüzde 2,3 olduğu kaydedildi.

Ancak raporun yazarlarından biri olan UNICEF istatistik uzmanı Claudia Cappa'ya göre, istatistik modellemesi bu sayının potansiyel olarak beş kat daha fazla olabileceğini gösteriyor.

Raporda pandemi döneminde çocuk işçilerin daha uzun saatler ve daha ağır koşullarda çalışmaya zorlandığı da vurgulandı.

UNICEF istatistik uzmanı Claudia Cappa kemer sıkma önlemleri ve diğer etkenlere bağlı olarak çocuk işçi sayısının gelecek yılın sonunda 46 milyon artabileceğini belirtti.

Rapora göre dünya genelinde çalışan çocukların yarısından fazlasını 5-11 yaş arası çocuklar oluşturuyor.

Her 4 yılda bir yayımlanan rapora göre 160 milyon çocuk işçiden 97 milyonunu erkek çocuklar oluşturuyor. Ancak haftada en az 21 saatlik ev içi emek hesaba katıldığında çocuk emeğindeki cinsiyetler arası fark belirgin biçimde azalıyor.

Raporda madencilik ve haftada 43 saatten fazla süreli tehlikeli ve ağır işlerde çalışan 5-17 yaş arası çocukların sayısının da 2016-2020 arasında 6,5 milyon artarak 79 milyona yükseldiği belirtildi.

ILO Başkanı Guy Ryder yaptığı açıklamada "Yeni hesaplamalar bir uyanış çağrısı. Bir çocuk jenerasyonun riske atılmasına seyirci kalamayız" dedi.

Avrupa ve Kuzey Amerika'daki yüzde 2,3'e kıyasla, Sahra altı Afrika'da beş ila 17 yaş arasındaki çocukların yaklaşık dörtte biri halihazırda çocuk işçiliğinde bulunuyor.

BM kurumları, Covid krizinin neden olduğu ek ekonomik şokların ve okulların kapanmasının, halihazırda çocuk işçiliğinde olan çocukların daha uzun saatler ve kötüleşen koşullar altında çalışabileceği anlamına geldiği konusunda uyardı. Raporda, savunmasız aileler arasındaki iş ve gelir kayıpları nedeniyle çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerine zorlanma riskinin daha fazla olduğu belirtildi.

ILO başkanı Guy Ryder yaptığı açıklamada, "Yeni tahminler bir uyandırma çağrısıdır." Dedi.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM