Batı'nın Orta Asya'ya Yeni Nüfuz Stratejisi, Ekonomik İş Birlikleri

GİRİŞ: 09.02.2020 11:03      GÜNCELLEME: 09.02.2020 11:03
Rasthaber -  Kazakistan başbakanı Askar Mamin  başkanlığında düzenlenen bu konferansa  Avrupa Birliği üye ülkeler büyükelçileri de katıldı.

Avrupa Birliği son yirmi yılda Orta Asya cumhuriyetleri makamları ile onlarca konferans ve toplantı düzenleyerek bu ülkeleri ayrı ayrı da muhatap olarak almışlardır. Görünen o ki Avrupa Birliği ve bu birliğe bağlı kurumların hepsi Doğu Blokuna bağlı Cumhuriyetler özellikle de Orta Asya cumhuriyetlerine nüfuz etmek için aşırı bir çaba göstermektedir. Avrupalı Makamlar  Orta Asya cumhuriyetlerine yatırım yapmak ve  yeni yeni ayağa kalkan bu cumhuriyetlere ekonomik yardımlar bahanesi ile Batı'ya bağlı kurumlar ve grupların bu havzaya girmesine zemin hazırlamak istiyor. Ancak bu sürecin devamında Batılı hükümetler bu ülkeleri kendilerine bağlı hale getirmenin yanı sıra, insan hakları, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü bahaneleri ayrıca Batılı yaşam tarzını empoze etmek sureti ile pratikte kendi isteklerini bu ülkelere dayatmak istemektedir.

Avrupa Birliği 2007 yılından itibaren ciddi olarak Orta Asya ülkeleri ile iş birliği yapmak için uzun vadeli planlar hazırlamış ve uygulamak istemiştir. Bu planların hazırlanması ve uygulanması ise bu birliğin bölgede varlığını geliştirmesinin yanı sıra pratikte Orta Asya bölgesindeki küresel bir aktör olarak konum açmasını ve bu konumu pekiştirmek istediğini gösteriyor. Siyasi görüş sahibi ayrıca eski Avrupa Birliği siyasi makamı Federica Mogherini  mevcut ayda bu hususta şöyle bir açıklamada bulundu: "Orta Asya bölgesi her daim tarihi, kültürel geçmişi ayrıca Doğu ve Batı arasında ifa ettiği rolünden dolayı anahtar ve önemli bir bölgedir. "

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için Avrupa Birliği özellikle Orta Asya ülkeleri ile insan hakları hususunda diyaloglarına vurgu yapıp bu husustaki girişimlerinin bölgenin Avrupalılaştırılması doğrultusundaki görevi çerçevesinde olduğunu bildirdi.

Avrupalı makamlar şimdi de Orta Asya makamları ile bu ülkelerin yasal ve adli sistemlerini Avrupa Birliği modellerine göre düzeltilmesi hususunda diyaloglar yürütme isteğini dile getirmişlerdir. Medeni toplum, Avrupalıların  demokrasi ve insan hakları inisiyatif konuları da Avrupa Birliğinin bu yöndeki araçlarından sayılır. Batılı devletlerin bu husustaki tutumları göz önünde bulundurulduğunda ise Avrupa Birliği liderlerinin Orta Asya ülkelerini genellikle " insani ve mali yardımlara muhtaç gördüklerini düşündüklerini gösteriyor. Bu yüzden Orta Asya ülkeleri, Avrupa Birliğinin çıkarlarını de göz önünde bulundurup bir yandan da bu çıkarları tamamen yerine getirmekle mükellef hale gelecektir. Batılı devletlerin git gide artan isteklerine karşılık ise Kazakistan gibi Orta Asya hükümetleri, Avrupa Birliğini Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir köprü olarak görmektedirler. Orta Asya liderleri ise Batı'nın ülkelerine yatırım yapmalarını istiyorlar. Görünen o ki bu yüzden de Batılı kurumlar ile ortak konferanslar ve toplantılar da Batılıların isteklerine boyun eğmek zorunda kalacaklardır.

Genel olarak şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün.  Avrupa Birliğinin Kazakistan gibi Orta Asya ülkeleri ile ortak toplantıları bu ülkelerde sorunların çözülmesine yol açmamasının yanı sıra onların sorunlarını de arttıracaktır. Bu alanda çoğu bölge siyasi çevreleri de Kazakistan gibi ülkelerde yaşanan sorunların Nur Sultan'ın Batılı kurumlar ile iş birliğinden kaynaklandığını söylüyorlar.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM